Hoppa till huvudinnehåll
Av
Yrkeslärare

Ledarkrönika: Byggfirmor jagar bidrag

Projektet Nubyggarna riskerar att bidra till en ny lönegrupp på byggena för nyanlända och långtidsarbetslösa.


Över hela svenska arbetsmarknaden verkar arbetsgivarna för att splittra arbetarna. Bemanningsföretagens intåg har varit förödande, men också arbetskraftsimporten, gästarbetarsystemet. 

Arbetskraftsimporten är en logisk konsekvens av EU-medlemskapets fria rörlighet för arbetskraft och är idag mycket stor. 

2015 pågick en stor debatt om snabbspår för nyanlända. Ett snabbspår som Byggnads helt rätt vände sig mot och sa att branschens utbildningssystem fungerar, om bara byggföretagen tar sitt ansvar och anställer lärlingarna. Oavsett om de är nya eller gamla svenskar. 

Företagarnas och branschernas enda intresse av snabbspåren var att roffa åt sig statliga bidrag och få en ny lönekategori i arbetarkollektivet. 

Pressen i debatten var stor på Byggnads, som stämplades som främlingsfientliga för att de vägrade släppa fram snabbspår. Byggnads tvingades till förhandlingar och Byggnads, Seko, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna ingick ett samarbete som de kallade Nubyggarna.

Branschens utbildningssystem fungerar, om bara byggföretagen tar sitt ansvar och anställer lärlingar.

Detta projekt har blivit verklighet och parterna har gett Galaxen Bygg ansvaret att arbeta med nyanlända och långtidsarbetslösa. 

Anställd personal på Galaxen Bygg, i Stockholm, Göteborg och Malmö arbetar i nära samarbete med Arbetsförmedlingen för att få ut nyanlända och långtidsarbetslösa i branschen.

Galaxen erbjuder antingen yrkesintroduktionsanställning eller yrkesorienteringspraktik. 

Yrkesintroduktionsanställning är som en traditionell vuxenlärlingsanställning. Staten står för arbetsgivaravgiften och sociala avgifter plus en daglig handledarersättning till Arbetsförmedlingen. Efter det skall förhoppningsvis företaget anställa personen i fråga som vuxenlärling. Under lärlingstiden skall personen studera all byggteori via distansutbildning som självstudier och avsluta med ett teoriprov. 

Yrkesorienteringspraktik är en praktik för att få en inblick i yrket. Den kan vara på 6 till 12 månader, skall ha en handledare och ge en lön av företaget i nivå med en feriearbetande byggelev i årskurs 1. 

Kommer företagaren att lyckas roffa åt sig bidrag och kommer en ny lönegrupp att bildas på byggena? På de traditionella byggutbildningarna är svenska språket och det specifika yrkesspråket den stora utmaningen för att klara teorin. Något som byggutbildningarna idag kan klara om rätt hjälp och engagemang sätts in. Men här lämnas den enskilde i yrkesintroduktionsanställning till självstudier. 

Vilka plats- och personalchefer kommer kunna driva arbetsplatser med så olika kunskaps- och språknivåer? Säkerhetsmässigt och lönemässigt? Vilket arbetslag accepterar det när lika lön och gruppackord gäller? Hur kommer det gå med yrkesbeviset?