Hoppa till huvudinnehåll

Förlossningen i Karlskoga privatiseras

Den 26 februari hade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro sammanträde. Den nya rekommendationen är att förlossningen i Karlskoga ska privatiseras. "Både majoriteten och oppositionen är överens", säger en ledamot i nämnden.

Personal på Avdelning Q på förlossningen i Karlskoga. Bilden är tagen vid demonstrationen i juni 2019.
Erling Bronsberg

Den 15 juni stängde verksamhetschef Gill Kullberg förlossningen på Karlskoga lasarett. Hennes argument var att patientsäkerheten inte gick att garantera då lasarettet saknade neonatalvårdsavdelning.

Två veckor senare gick 6000 människor ut i Karlskoga för att demonstrera mot beslutet. Man menade att säkerheten går att garantera genom sjuktransporter till Örebro, att förhållandevis få förlossningar kräver neonatalvård samt att enbart regionens politiker kan besluta om att lägga ned en regional verksamhet.

Både ordförande i regionstyrelsen Andreas Svahn (S) och Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Sundin (S) har lovat en återöppning av förlossningen.

– Vi har beslutat att det ska finnas två förlossningar i regionen, men vi har också ett uppdrag att bedriva säker vård och det är inte vi, politiker, som beslutar hur detta ska ske, sade Karin Sundin till Proletären i augusti 2019.

Nu tycks dock politikernas planer för ett återöppnande bli en sanning med modifikation. Förlossningen ska nämligen privatiseras.

Igår sammanträdde Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro. Inför mötet konstaterade politikerna att förlossningen tidigast kan öppna vid årsskiftet 2024/2025. ”Av den anledningen bör ett försök göras att snarast möjligt handla upp förlossningsverksamhet i Karlskoga”, står det i dagordningen.

Media fick inte närvara på mötet men Proletären har talat med Anneli Mylly (V) som sitter i nämnden.

– Alla partier utom SD och V röstade för att rekommendera regionfullmäktige att privatisera förlossningen i Karlskoga. Man tänker inte på att det här är en liten verksamhet och därför inte så lukrativ. Det kan bli svårt att ens hitta ett privat alternativ som är villig att tar över.

Under hösten 2019 presenterades en kostnadsplan för att återöppna förlossningen i regional regi. Summan? 38 miljoner kronor. En siffra som motsvarar ungefär 0,4 procent av regionens totala budget. De största posterna i uträkningen består av personalkostnader.

Fördes det någon diskussion om ett återöppnande i regional regi? Det är trots allt inte så mycket pengar vi pratar om.

– Det diskuterades inte överhuvudtaget. Både majoriteten och oppositionen är överens. De tror att en upphandling kommer göra att förlossningen öppnar fortare, svarar Anneli Mylly.

Om regionen planerar att ta över verksamheten efter en privatisering, alltså vid årsskiftet 2024/2025, är i dagsläget oklart. Men om upphandlingen går igenom är detta inte särskilt troligt eftersom sjukvårdsupphandlingar ofta sträcker sig över en längre tid (runt tio år). Detta för att säkra en stadig inkomst åt företaget som tar över verksamheten.

Dokumenten från Regionen ger ingen indikation på när förlossningen förväntas öppnas i vinstdrivande regi. Beslut om privatiseringen fattas den 15 april då regionfullmäktige i Örebro sammanträder.