Hoppa till huvudinnehåll

Fritidsgårdarna kvar – liksom sparbetinget

Protesterna räddade fritidsgårdarna i Angered i Göteborg. Men sparbetinget ligger kvar och kommer nu att drabba andra verksamheter.

Sona Abdulfattah och Oskar Aastradsen till höger.
Marit Kalleson

Angeredsbornas kraftfulla och engagerade protester räddade fritidsgårdarna i Gårdsten och Bergum från sparförslaget i Angereds stadsdelsnämd.

I tisdags höll nämnden ett extrainsatt möte där beslutet togs att behålla gårdarna och lägga sparbetinget på andra områden.

Även denna tisdag hölls manifestationer utanför och många tog ordet under den del av SDN-mötet där medborgarna får yttra sig.

Sona Abdulfattah var en av de unga som tog chansen att göra sin röst hörd. Han går i skolan i Olofstorp, där Bergums fritidsgård ligger, och har kommit till nämndmötet tillsammans med kompisen Oskar Aastradsen. Sona betonar hur mycket gården betyder för dem.

– Fritidsgården är vår trygghet. Här blir vi behandlade som en familj. Här lär man sig hur man ska bete sig. Fritidsgårdarna hjälper hela samhället.

Marit Kalleson / Janne Pettersen

Janne Pettersen har arbetat på Bergums fritidsgård sedan 1990-talet. Han instämmer i att gården är en trygghet för ungdomarna och han vet att många av de unga som har tryggheten i gården utan den lätt skulle kunna rekryteras till kriminalitet.

– Att fritidsgården finns blir en trygghet också för föräldrarna. Vår verksamhet fungerar och vi arbetar på ett integrerat sätt med skolan.

Ungdomarnas röster och rösterna från vuxna som påtalade riskerna, både de mänskliga och ekonomiska med besparingarna, gjorde det omöjligt för nämnden att ta beslutet att lägga ner gårdarna och minska på antalet fältassistenter.

Nu togs i stället beslut att spara på kostnaderna för köpt vård och boende inom individ- och familjeomsorg samt inom administration. Besparingar som kommer att märkas inom de verksamheterna.

Det blev Socialdemokraternas och Demokraternas sparalternativ som gick igenom, men förslaget var snarlikt det som Alliansen lagt.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. De hade tillsammans med Miljöpartiet yrkat att nämnden skulle be kommunstyrelsen om att få ta av sitt eget sparade kapital för att undvika nedskärningar. Det förslaget röstades ner med motiveringen att kommunstyrelsen inte kommer att godkänna det.

Sedan Alliansen tog över styret i Göteborg har stadsdelsnämnderna inte kunnat använda sitt sparade kapital alls. Så de 90 miljoner som Angered sparat är invånarna  snuvade på. Istället lägger Göteborgs stad pengar på annat, exempelvis fortsatt utredning om det ska byggas en linbana över älven, ett beslut som även V gett sitt godkännande till.