Hoppa till huvudinnehåll

Livsfarlig arbetsmiljö: Här riskerar arbetarna livet – på fackets eget bygge

Byggnads skyddsombud har tvingats ingripa på byggen där Riksbyggen är byggherre. Riksbyggens största ägare är Byggnads själva.

Fallrisker, kvartsdamm och springer under tunga lyft är några av problemen vid Riksbyggens bygge.
Robert Wettersten

– Arbetsmiljön har under lång tid varit både kaotisk och farlig, det har sett för jävligt ut. 

Orden är Byggnads regionala skyddsombud Anders Karlssons. I fackförbundstidningen Byggnadsarbetaren berättar han om bygget av 132 bostadsrätter vid Guldheden i Göteborg. 

Inget ovanligt omdöme om ett bygge 2018. Det som är iögonfallande är att byggmästaren heter Riksbyggen, där Byggnads själva är största ägare. 

Riksbyggen bjöd själva på ett exempel på hur arbetsmiljön ser ut på bygget. I höstas fick projektet Årets miljöpris av tidningen Betong. Pressmeddelandet som Riksbyggen skickade ut om detta illustrerades med en bild där ett stort betongelement lyftes över byggnadsarbetare. 

Detta är också ett problem som Anders Karlsson tar upp i Byggnadsarbetaren.

– Byggnadsarbetare har återkommande gått under betongelement som lyfts över bygget.

– Det var så allvarligt att jag fick varsla om skyddsstopp till platsledningen. Om folk inte respekterade avspärrningarna skulle jag bli tvungen att plocka ner kranförarna. 

På bygget har Riksbyggen anlitat byggledningsföretaget K21 Entreprenad. Dessa har inga egna yrkesarbetare, och har därför ingen egen skyddsorganisation.

En arbetare fick ett fallande fönsterparti över sig.

K21 har i sin tur anlitat underentreprenörer. Totalt finns ett trettiotal företag med över 100 anställda på arbetsplatsen. 

– Jag har varit på arbetsplatsen och agerat skyddsombud där vi har medlemmar. Men min tid är begränsad, berättar Anders Karlsson för Byggnadsarbetaren.

– Uppdraget som sådant är ogörligt. Det är omöjligt för en person som inte är placerad där att ha en överblick, och för ett tjänstemannaföretag som K21 är det omöjligt att hinna granska arbetsmiljön. 

Bristerna rör inte bara att avspärrningar inte respekteras, även andra livsfarliga brister har registrerats, exempelvis bristfälliga byggnadsställningar och fallskydd som saknats. Ett allvarligt tillbud har skett, då en arbetare fick ett fallande fönsterparti över sig. 

Men det är inte bara i Göteborg som Riksbgyggens byggen får kritik av Byggnads. Vid byggandet av bostadsrätter i Höganäs har skyddsombud tvingats rycka in, även här vid rent livsfarliga jobb.

På Byggnads kongress i början av juni röstade ombuden för att Riksbyggen ska vara ett föredöme vid upphandlingar, att bolaget ska motverka långa entreprenadkedjor och följa regler. 

Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm är också ordförande i Riksbyggens styrelse. Till Byggnadsarbetaren svarar han på kritiken.

– Det är oacceptbelt över huvud taget. Det går inte att ha arbetsplatser där byggnadsarbetarna inte är säkra på om de kommer hem. 

– Vi agerar direkt när vi får kännedom om företag som inte sköter sig. Då det hänt har vi sagt till Riksbyggen som sedan agerat. Vi har tillsatt en arbetsgurpp som tittat på ordning och reda-frågan generellt, alltifrån kollektivavtal, säkerhet och hälsa till hur man ska kunna ställa krav på det. Förslagen innebär bland annat en begränsning till två underentreprenörsled.

Fakta

Riksbyggen

21,1 % av Riksbyggen ägs av Byggnads. Övriga fackliga ägare är Kommunal (12,6 %), Målarna (3,5 %) och Elektrikerna (1,8 %). Öviga ägare är bland annat Folksam, Kooperativa förbundet, 24 lokala föreningar, samt olika intresseföreningar. 

I nuläget är cirka 5000 bostäder i byggande av Riksbyggen. I huvudsak är det bostadsrätter som byggs.