Hoppa till huvudinnehåll
Av
red@proletaren.se

Ledarkrönika: Hur förvaltar man väljarnas förtroende?

I Gislaved har Kommunisterna stått upp emot kommunetablissemanget.


I min hemkommun Gislaved, där K har mandat i fullmäktige, har en rad folkliga protester skett under senaste tiden. Demonstrationer mot nedläggningar av äldreboenden, manifestationer mot att lägga ner det kommunala pensionärsrådet, kommunanställda och de fackliga organisationerna protesterar mot illa underbyggda beslut att slå ihop arbetsmarknadsorganisationen med socialen och vuxenskolan och så vidare. 

En medborgargrupp har bildats av människor som undersöker den kommunala byråkratin och rent mygel i den kommunala maktutövningen. Tusentals människor följer gruppens arbete. Den består i stor grad av människor som tidigare har suttit i den kommunala organisationen, som nämndordföranden och socialchefer, samt folk i arbetarklassen. En progressiv rörelse mot kommunalt maktmissbruk och toppstyrning som Kommunisterna i Gislaved stödjer fullt ut. 

När hundratals människor protesterade utanför kommunhuset mot att 25 chefer och kommunstyrelsen skulle åka på sällskapsresa till Bryssel för en halv miljon kronor kunde undertecknad upplysa om att när jag fick ett erbjudande att åka på en liknande resa tackade jag nej. 

Och på ett senare fullmäktigemöte sa jag att vi saknar allt förtroende för den auktoritäre kommunchefen. Publikens applåder i den fullsatta sessionssalen tvingade fullmäktiges ordförande att tillfälligt upplösa mötet. 

Inför fullmäktiges junimöte hade 250 människor i gula västar samlats för att protestera mot ovan nämnda missförhållanden. De flesta kom inte in i sessionssalen utan fick stå utanför. Curt Vang (K) stödde i många inlägg demonstranterna, och Alliansen och Socialdemokraterna tvingades backa och återremittera ärendet att upplösa det kommunala pensionärsrådet (medan man drev igenom andra frågor). 

Kommunisternas ledamöter har efteråt fått mycket uppskattande ord och brev från lokala opinionsbildare.  

Kommunisterna måste vara på alerten och på ett icke sekteristiskt sätt stödja de krafter och existerande rörelser som står i konflikt mot kommunalt maktmissbruk.

Kommunistiska Partiet är inga populister som hoppar på vilka rörelser som helst, som exempelvis när folk i ett ”vitt” villaområde protesterade 2016 mot en skolomorganisation som innebar minskad segregation. De fick inte Gislavedskommunisternas stöd. 

Kommunisterna fördömer den borgerliga statsmaktens lokala försvarare från Alliansen och S som motsätter sig varje kommunal protestyttring mot statsmakternas nedskärningspolitik gentemot kommunerna.

Så vill vi försöka förvalta det förtroende att agera utifrån en plats i fullmäktige, som vi fått av väljarna sedan 1982.