Hoppa till huvudinnehåll

Ledare: Kapitalismen hotar mänskligheten 

Det beror på dig om Sverige kommer fortsätta att delta i kapplöpningen mot nya krig och nya flyktingtragedier tillsammans med USA och EU.

Det krävs ett aktivt motstånd mot krig, kärnvapen och kärnkraft, och att vi ställer krav på att de nödvändiga klimatåtgärderna ska genomföras med rättvisa och hållbarhet som utgångspunkt.
Pixabay

Just nu firas Sveriges roll som en viktig rymdnation. Vi får veta att rymdbasen i Kiruna bidrar till att rädda vår natur genom övervakning av bränder och att där bedrivs avancerad rymd- och klimatforskning. Dess militära roll nämns inte, som att den överför satellitbilder till USA som används för drönarattacker på människor, även oskyldiga män, kvinnor och barn.

Att Sverige bidrar till brott mot mänskligheten när civila dödas utan någon som helst möjlighet att försvara sig, bekymrar inte försvarsminister Peter Hultqvist. Hans uppgift är att i det fördolda driva en politik på tvärs med den som regeringen påstår sig föra. Han knyter Sverige allt närmare Nato. Han är för värdlandsavtalet som ger USA rätt att ta in kärnvapen i Sverige och möjlighet att avfyra kärnvapenbestyckade jättedrönare från svenskt territorium.

Margot Wallström har som motvikt fått fylla rollen som feministisk utrikesminister för att dölja Sveriges verkliga agenda. Många, både i Sverige och världen, har satt sin tilltro till hennes engagemang för palestinierna, för fredsarbete och mot kärnvapen. Att hon inte tar strid för att Sverige ska skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud är därför ett fegt och skändligt svek mot alla dem.

Extra skändligt därför att kärnvapen har en särställning som massförstörelsevapen. Det är ett förintelsevapen som vid ett större kärnvapenkrig kan göra vår planet obeboelig för mänskligt liv. Om bara en procent av dagens kärnvapenarsenaler används, resulterar det i massdöd och klimatkollaps med missväxt och massvält.

Ändå betraktar numera USA kärnvapen som ett vapen vilket som helst. För att förvilla kritikerna talar de om ”små kärnvapen”, trots att de är kraftigare än atombomberna som användes i Hiroshima och Nagasaki.

Anledningen till att Margot Wallström sviker är att hon vet att inga avtal får rubba Sveriges och Wallenbergs roll som vapenexportör och som viktig nation för Nato. Sverige är idag en tummelplats för världens vapenindustrier när det gäller att testa nya vapen. I norra Sverige genomför länder regelbundet krigsövningar på en yta lika stor som Belgien. Luleå flygfält är till stora delar militärt. Gävles hamn är tänkt att användas som transitohamn för de vapen Nato lagrar i Norge.

Då måste vi även förpassa kapitalismen dit där den hör hemma: På historiens soptipp.

I klimatdebatten talas om att vi lever i antropocen, i människans tidsålder, där människans verksamhet påverkar jordens olika ekosystem och planetens sätt att fungera. Vad vår tid egentligen borde heta är ”kapitalocen”, kapitalismens tidsålder. Begreppet är myntat av debattören Mattias Hagberg som med rätta hävdar att grundproblemet för klimatkrisen är kapitalismen, därför att kapitalismen kräver ständigt ökad resursförbrukning för att överhuvudtaget kunna fungera.

Trots stora satsningar på förnyelsebar energi fortsätter därför koldioxidutsläppen att öka. För att tysta de som påtalar kapitalismens oförmåga att lösa klimatkrisen har kärnkraft lanserats som en lösning på det ökande energibehovet. Detta har nu EU-kommissionen och Sveriges EU-nämnd ställt sig bakom, trots att kärnkraften är både dyr och mycket farlig. För att bryta motståndet mot kärnkraft pågår en intensiv lobbyverksamhet för att sprida lögner om att dagens kärnkraftverk är säkra, samtidigt som de negligerar frågan om att lagringen av det radioaktiva avfallet inte är löst.

Säker lagring ska klara hisnande 100.000 år. Det betyder att den måste kunna stå emot flera istiders omvandling av jordskorpan. Med vilket språk och vilken teknik ska vi kommunicera faran till framtidens människor? Det är faktiskt bara 30.000 år sedan neandertalarna dog ut.

Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom, har tagit fram nya tvingande gränsvärden för radioaktiva ämnen i livsmedel. De är betydligt högre än tidigare därför att Euratom tar större hänsyn till de samhällsekonomiska konsekvenserna än till vår hälsa. Gränsvärdena ska gälla vid ett reaktorhaveri eller ”annan radiologisk nödsituation”. Som vid användning av kärnvapen?

Euratom har inte offentliggjort vilka gränsvärden som ska gälla för strålning från mark för att få ersättning för att flytta. Det vi vet är att gränsvärdena sattes fyra gånger högre vid kärnkraftskatastrofen i Japan än vid Tjernobyl, vilket medfört ökad risk för strålningsskador för de som därför måste bo kvar.

Kapitalismens gränslösa utnyttjande av människor, natur och råvaror har lett till allt större sociala oroligheter, flyktingströmmar, väpnade konflikter och ekonomiska kriser. Därför rustar de imperialistiska stormakterna, framför allt USA och EU, för att kunna ta eller behålla kontrollen över viktiga resurser som olja, vatten, metaller, jordbruksmark och fiskevatten. I en fruktlös förhoppning om att kunna fortsätta leva gott på andras bekostnad, befäster de sina gränser för att kunna stänga ute de flyktingströmmar som krigen och klimatkrisens vatten- och livsmedelsbrist kan ge upphov till.

Klimatforskare och den systemkritiska klimatrörelsen inser att dagens ekonomiska system inte kan lösa resurs-, klimat- och miljökrisen. De inser att utgångspunkten måste vara att alla människor ska ha samma rätt till ett värdigt liv, att vi måste hålla oss inom gränserna för vad ekosystemen tål och planera produktionen så att jordens resurser finns kvar även till kommande generationer.

Frågan är vilket alternativ som segrar. Det beror på dig, på oss, om Sverige kommer fortsätta att delta i kapplöpningen mot nya krig och nya flyktingtragedier tillsammans med USA och EU.

Alternativet är aktivt motstånd mot krig, kärnvapen och kärnkraft och att ställa krav på att de nödvändiga klimatåtgärderna ska genomföras med rättvisa och hållbarhet som utgångspunkt. Men då måste vi även förpassa kapitalismen dit där den hör hemma: På historiens soptipp.