Hoppa till huvudinnehåll

Just nu: Nya förhandlingar om kollektivavtal i hamnarna

Hamnarbetarförbundet sitter åter i förhandlingar med Sveriges Hamnar om ett rikstäckande kollektivavtal.

En farlig arbetsplats. Arbetsköparnas beslut att utestänga Hamnarbetarförbundet från skyddsarbetet är det huvudsakliga skälet till att Hamnarbetarförbundet begärt förhandlingar om kollektivavtal.
Arild Vågen

Klockan 8.30 i morse satte sig Hamnarbetarförbundet i förhandlingar med arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar. Förhandlingarna, som Hamnarbetarförbundet tagit initiativ till, handlar om att teckna ett rikstäckande kollektivavtal. 

– Vi har skickat avtalsförslaget till Sveriges Hamnar i förväg. Det är exakt likalydande med det befintliga Hamn- och stuveriavtalet, säger Hamnarbetarförbindets ordförande Eskil Rönér.

– Hamnarbetarförbundet är en basdemokratisk fackförening, och det är bara en lösning där vi är fullvärdig avtalspart som ger medlemmarna faktiskt inflytande över avtalsinnehållet. Ett likalydande fristående avtal bedömer vi vara den mest framkomliga vägen för att nå dit just nu.

En viktig orsak till att Hamnarbetarförbundet driver på för att teckna avtal är Sveriges Hamnars policy från april i år om att utestänga förbundet från skyddsarbetet på arbetsplatserna, vilket kraftigt minskat antalet skyddsombud i landets hamnar. 

– Vi måste komma in på banan igen när det gäller skyddsarbetet. Det är det huvudsakliga skälet till att vi kallar till en ny förhandling redan en dryg månad efter den senaste. Vi är oroliga för säkerheten och ser detta som en akut situation, säger Eskil Rönér.

Så sent som i slutet av september satt Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar i förhandlingar om kollektivavtal. Då vägrade arbetsköparna gå med på ett likalydande kollektivavtal, och menade att ett hängavtal på det befintliga hamn- och stuveriavtalet var det enda godtagbara. 

Men ett hängavtal skulle innebära att Hamnarbetarförbundet sålde sin fredsplikt för ett avtal de inte har något inflytande över.

På onsdagen avslutades en medlemsomröstning om att ge Hamnarbetarförbundets styrelse mandat att ta till konfliktåtgärder för att få till ett kollektivavtal. Utgången av omröstningen är ännu inte känd.