Hoppa till huvudinnehåll
Av

Marinaledas borgmästare utmanar överheten

Juan Manuel Sánchez Gordillo är borgmästare i den lilla staden Marinaleda i sydspanska Andulusien. I mitten av augusti blev han världsberömd för att tillsammans med fackliga aktivister ha tågat in på stormarknader, plockat åt sig mat och delat ut gratis till behövande. Aktionen var ett sätt att peka på den växande nöden i krisens Spanien. Proletären har träffat Juan Manuel Sánchez Gordillo i Las Turquinas i Sevillaprovinsen. Vi har också intervjuat några av de aktivister som just nu ockuperar mark i samma provins och kräver jord, arbete och ett stopp för nedskärningarna.


Juan Manuel Sánchez Gordillo är borgmästare i Marinaleda sedan 1979. Förra året blev han också invald i den spanska autonoma regionen Andalusiens parlament som representant för Förenad vänster (IU), en reformistisk partiallians.

När Proletären besöker honom befinner han sig tillsammans med sina fackliga kamrater på en jordegendom som tillhör det spanska försvarsdepartementet, och som ockuperas av lantarbetare som är medlemmar i det andalusiska arbetarfacket SAT.

Den ekonomiska krisen som drabbar Spanien skärper klassmotsättningarna, och arbetare i hela landet spänner musklerna och knyter nävarna öppet. Arbetarstrejker, massdemonstrationer, mark- och bankockupationer, marscher och barrikader på vägar är vardag i det krisdrabbade landet.

– Vi tycker att de rika ska betala den ekonomiska kris de skapat. Och vi accepterar inte att högerregeringen välter krisens bördor på folket, slår Juan Manuel Sánchez Gordillo fast.
Borgmästaren kan med stolthet berätta att i Marinaleda finns det knappt någon arbetslöshet att tala om medan den i Andalusien är 34 procent. Och i Spanien som helhet går 24 procent utan arbete.

– Till Marinaleda återvänder en del byggnadsarbetare som friställts från kustområdena i södra Spanien när spekulationsbubblan inom fastighetsbranschen sprack och byggprojekten tvärstannade. Det blir en uppmaning till oss i kommunledningen att finansiera ett fortsatt bygge av billiga och bra bostäder i staden, säger Juan Manuel Sánchez Gordillo.

Hemligheten bakom att det råder näst intill full sysselsättning och bakom andra landvinningar i det lilla samhället med 3.000 invånare är helt enkelt den utvecklingsmodell som tillämpas.

– Den värld vi strävar efter, alltså socialismen, den världen väntar vi inte med tills i morgon utan vi skapar den nu! Den drömmen genomför vi i Marinaleda. Det är socialismen som är lösningen på krisen, menar Juan Manuel Sánchez Gordillo.

I Marinaleda är jordbruksproduktionen organiserad i kooperativ och alla i kooperativen tjänar 47 euro om dagen. Lönen kan synas låg men tack vare politiska beslut är kostnader för exempelvis boende och för-skola mycket låga. De arbetar 6,5 timmar per dag. All vinst investeras i verksamheten, boende, äldre- och barnomsorg, idrottsanläggningar och allt annat som invånarna i samhället behöver. Det skapar sysselsättning och välstånd, samt bromsar utvandringen.

– När vi valdes in i kommunledningen upptäckte vi ganska tidigt att demokratin inte var värd någonting om man inte hade den ekonomiska makten. Då beslutade vi oss för att göra något åt det. I trakten fanns en greve som då var den fjärde rikaste personen i Spanien och en god vän till kung Juan Carlos. Vi ockuperade hans egendom i tolv år innan vi lyckades slänga ut honom där-ifrån, säger borgmästaren.

– Snart insåg vi att jorden inte var tillräcklig för att ge arbete åt alla invånare i Marinaleda utan det var viktigt att utveckla industrin för att förädla jordbruksproduktion – bondbönor, kronärtskockor oliver, olivolja, paprika. Med jorden och industrin i arbetarnas händer har vi praktiskt taget ingen arbetslöshet. Vi har lyckats med att föra tillbaka det mervärde som arbetarna skapar i produktionsprocessen till dem själva, menar Sánchez Gordillo.

Borgmästaren, som företräder det antikapitalistiska och ekologistiska partiet CUT-BAI, tycker också att energisektorn inte ska få vara i privata händer och bli ett spekulationsobjekt. Vad det gäller finanssektorn måste det, menar han, finnas statliga banker som kan finansiera produktiv verksamhet. Och boende måste vara en rättighet och inte en profitkälla.

Det folkliga deltagandet tycker borgmästaren är mycket viktigt för demokratin. Alla politiker i staden väljs på stormöten, och det är på dessa möten som folket kan entlediga de folkvalda om de så vill.

– De som har politiska uppdrag ska vara de första som uppoffrar sig i kampen och de sista som får förmåner. Vi har dragit igång stormöten om den kommunala budgeten och om hyrorna i allmännyttan. Det är folkförsamlingen som beslutar om skatterna utifrån de behov som finns. Det är grannarna i kvarteren som beslutar om vilka förbättringar som måste göras där, liksom invånarna i hela Marinaleda beslutar om vad som ska göras i kommunen. Alla över 16 år kan rösta.

Sánchez Gordillo poängterar att den aktuella krisen är en systemkris för kapitalismen. Den befinner sig inte bara i en ekonomisk kris, det är också en livsmedelskris och en miljökris. Borgmästaren menar att vi inte behöver konsumera mera, utan måste ha en annan utvecklingsmodell.

– Vi är medvetna om att reformismen inte är vägen ur krisen, säger han och anklagar socialdemokratin för att vara ett fiasko, för att vara ett parti för kapitalisterna eftersom när de regerar ger de politiskt och ekonomiskt stöd åt kapitalägarna.

– Kapitalismen kan inte reformeras. Vi behöver ett ekonomiskt system som är till för mänskligheten och inte ett system som är till gagn för den lilla klick som har skapat denna kris. Krisen skapar revolutionära förutsättningar där vi kan välja något annat än kapitalismen, och vänstern måste utnyttja detta. Det är möjligt att organisera sig på annat sätt och det är också nödvändigt! Därför tycker vi att idag är den rätta stunden att göra en rejäl sväng i politiken, ekonomi och kulturen. En politik som ska tänka på folket och inte på att fylla fåtalets fickor, säger borgmästaren och fortsätter:

– Vi slåss för en jordreform och för att se livsmedelsförsörjningen som en mänsk-lig rättighet och inte som det nu är, en profitkälla som kontrolleras av de stora multinationella företagen.

Det arbetarna uppnått i Marinaleda är tack vare en hård kamp. De mest kända ledarna har i domstolarna dömts till sammanlagt 52 års fängelse. Lantarbetarnas fackförening, SOC, har tilldömts att betala böter på 400.000 euro. Och Juan Manuel Sánchez Gordillo har råkat ut för två attentat från högerextremister.

– I Marinaleda har vi försök förverkliga våra drömmar, folkets mest ädlaste drömmar, avslutar Juan Manuel Sánchez Gordillo.
Fakta

Marinaledas borgmästare utmanar överheten

Spanien
 • Har 47 miljoner invånare. Utgör EU:s fjärde största ekonomi.
 • Är indelat i autonoma regioner som har egna regeringar och parlament som har ansvar för vården, utbildningen och socialservicen.
 • Centralregeringen ansvarar för bland annat försvars- och utrikespolitik, utrikeshandel, rättsväsen, fiske samt sjö- och flygtransporter.
Andalusien
 • Är den andra största autonoma region i Spanien. Har åtta miljoner invånare.
Marinaleda
 • Stad i Andalusien med 3.000 invånare, som huvudsakligen ägnar sig åt jordbruk. En del konservindustri finns också.
 • I kommunfullmäktige finns elva ledamöter, nio från borgmästaren Sánchez Gordillos parti CUT-BAI samt två från socialdemokratiska, PSOE.
 • Ingen av stadens invånare har några bolån. Hyror och förskoleavgifter är mycket låga.
Krisen i Spanien
 • Enligt officiellt statistik saknar 1,7 miljoner hushåll inkomster. 500.000 familjer hotas av omedelbar vräkning från sina boende för att de inte kan betala sina bolån.
 • Bankerna saknar 200 miljarder euro.
 • Arbetslösheten är 24 procent, vilket innebär att antalet 5,6 miljoner spanjorer är arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten är rekordhöga 53 procent.
 • Fyra miljoner bostäder står tomma och en miljon familjer har inte någonstans att bo.
 • Invandrare utan uppehållstillstånd, vilka utgör en betydande del av lantarbetskraften, ska inte längre ska få gratis vård som alla andra. De kan tvingas betala upp till 750 euro/år för vård.
Krisen i Andalusien
 • Två procent äger 50 procent av jorden. 20 procent av jordägarna får 80 procent av EU: s bidrag.
 • 350.000 familjer saknar inkomst.
 • Arbetslösheten är 34 procent, vilket innebär över 1,2 miljoner utan jobb. Ungdomsarbetslösheten är 56 procent.
Andalusiska fack
 • Facket för lantarbetare (SOC) samlar cirka 20.000 jordlösa bönder och småbönder.
 • SOC ingår i Andalusiens arbetarförbund (SAT), som är är en regional fackförening med cirka 45.000 medlemmar.
CUT-BAI
 • Colectivo Unitario de Trabajadores – Bloque Andaluz de Izquierda är ett antikapitalistiskt, ekologist och republikanskt parti som är med i Förenad Vänster (IU) i Andalusien. Har 73 procent av rösterna i Marinaleda.
 • CUT-BAI anser att Andalusien är en nation som har rätt till att ha en egen regering. Partiet är mot EU, Nato, krigen i Afghanistan, Irak och Libyen samt mot en interventionen i Syrien.
Förenad vänster
 • Förenad vänster (Izquierda Unida, IU) består av flera vänster- och miljöpartier, där den mest inflytelserika organisation är det gamla eurokommunistiska Spaniens kommunistiska parti (PCE).
 • IU är med och regerar i Andalusien tillsammans med socialdemokratiska PSOE. Borgmästaren Sánchez Gordillo sitter i Andalusiens regionparlamentet för IU.
 • Hans politiska agerande ses inte med blida ögon av alla i Förenad vänster, och de allierade socialdemokraterna i PSOE levererar en frän kritik mot Sánchez Gordillos handlande.