Hoppa till huvudinnehåll
Av
Chefredaktör

Förstatliga hela asylbranschen!

Den så kallade ”asylbranschen” är den värsta sortens kapitalism, den som gör pengar på människors olycka. Kapitalister gör profit på de som flyr de krig USA och EU varit med och finansierat.


LÄS ÄVEN: De parasiterar på flyktingkrisen

Vinsterna inom flyktingbranschen, som bekostas av våra skattepengar, är djupt provocerande och riskerar att skapa främlingsfientliga stämningar. Ingen vill se sina skattepengar gå ner i Peter "Poker" Wallenbergs, Björn Savéns eller Bert Karlssons fickor.

Men vilka ska vi vara argast på, kapitalisterna eller de politiker som gett kapitalister fritt spelrum? När Investors vd Johan Forsell säger att alla företag måste göra vinst, så har han rätt. En bolagsstyrelses uppgift är att generera maximal vinst åt sina ägare, oavsett vilken bransch.

Sådan är kapitalismen. Kapitalister kommer alltid att tjäna pengar på människors lidande.

Ändå, eller kanske just därför, är regeringens flathet rent löjeväckande. Statsminister Stefan Löfven och migrationsminister Morgan Johansson säger sig vara upprörda över miljonvinsterna i asylbranschen men vill inte röra kapitalisternas profit i asylbranschen och inte störa den fria marknaden.

Deras linje är att tala kapitalisterna till rätta. ”Tänk efter” och ”alla måste hjälpas åt” är deras budskap till familjen Wallenberg.

I juni presenterades resultatet av den utredning som Migrationsverket beställt av Statskontoret om statligt drivna flyktingförläggningar. Uppdraget var att undersöka om statligt flyktingmottagande skulle vara ”kostnadseffektivare” (märk väl, inte ”humanare”).

Resultatet? Nej. Det skulle inte vara kostnadseffektivare eftersom också ett statligt bolag måste följa samma EU-regler, samma konkurrenslagar och samma kapitalistiska marknadsprinciper som de privata aktörerna. De måste rent av ha samma avkastningskrav (krav på lönsamhet) på i snitt 9 procent, för att inte störa den ”fria marknaden”, enligt den över 150 sidor långa marknadsekonomiska analysen.

Det som borde vara en självklar slutsats, att flyktingmottagandet ska drivas av samhället utan vinstintresse, tycks alltså söndermald av en byråkratisk, knastertorr, marknadsliberal utredning. Men det gäller att syna bluffen.

Självklart ska staten inte bara driva enskilda flyktingförläggningar, utan sköta hela flyktingmottagandet. Vi ska inte ha några privata aktörer som gör pengar på flyktingar.

Systemet med upphandlingar och privata bolag inom flyktingmottagandet är nytt, och kan avskaffas. Asylmarknaden måste bort.

Att det bryter mot EU-regler betyder ingenting. Länder bryter mot EU-regler hela tiden. Om flyktingkrisen verkligen anses vara en kris så ska marknadsfundamentalistiska konkurrenslagar inte hindra svenska staten från att säkra en human flyktingpolitik, utan att skattebetalarnas pengar går till riskkapitalister.

Behövs det mer pengar? Tvångsbeskatta och expropriera Wallenbergs, Björn Savéns och Bert Karlssons bolag! Dessa herrar kapitalister har tillåtits parasitera på både flyktingar och skattebetalare länge nog.
Fakta

Förstatliga hela asylbranschen!

Statsverkets utredning om statligt ägda asylbostäder
• Statskontoret, myndigheten för effektivt statsförvaltning, fick i uppdrag av Migrationsvet att utreda kostnader och konsekvenser för statligt ägda asylbostäder. • I den 150 sidor långa utredningen skriver statskontioret att: ”Analysen bygger på den helt avgörande förutsättningen att alla inköp och upphandlingar sker på marknadsmässiga villkor och att all uthyrning av bostäder, såväl åt Migrationsverket som åt privata hyresgäster, sker på marknadsmässiga villkor ...” • Statskontorets utredare och jurister kom fram till att statligt ägda asylboende troligtvis inte skulle bli billigare eftersom stat och kommun numera måste följa samma EU-regler och och konkurrenslagar, inklusive krav på avkastning (lönsamhet) i nivå med privata aktörer (uppskattat till 9 procent). • Utredningen finns att ladda ner på www.statskontoret.se.