Hoppa till huvudinnehåll

Sopkonflikten: "Vi polisanmäler arbetsgivarna som ljög i rätten"

Arbetsdomstolen dömer sophämtarna i Stockholm till dryga böter efter konflikten med Reno Norden i somras. Men sophämtarna svarar med att polisanmäla arbetsgivarens representant som ljög i rätten.

Sophämtarna på Reno Norden i Stockholm vägrade utföra den nyckelinventering som inte ingick i deras avtalsbundna arbetsuppgifter.
Proletären

Höga böter väntar de sophämtare i Stockholm som i somras vägrade utföra en avtalsstridig nyckelinventering. Det efter en dom i Arbetsdomstolen (AD) på onsdagen.

Sophämtarna svarar – med en polisanmälan:

– Arbetsgivarna ljög i rätten, så vi får gå vidare med en polisanmälan för det. Det är min spontana reaktion på det här, säger Jan Spanedal, då ordförande för Transportarbetarförbundets lokala facklubb på sophämtningsföretaget Reno Norden.

Domen i klassdomstolen AD har naturligtvis i hög grad påverkats av vittnesmålen från arbetsköparsidan, som dock avslöjats med lögner inför sittande rätt. Det var Hans Johansson från Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), som ljög om vad som sagts i samtalen mellan företaget och sophämtarna, samtal som var direkt avgörande för hur konflikten mellan sophämtarna och företaget utvecklades. Inspelningen, som gjordes offentlig av bloggaren Frances Tuuloskorpi och som också citerades i Proletären, visar att Johansson ljög öppet i AD och att arbetarna hela tiden hade rätt om anledningen till konflikten.

Så här citerade Proletären ur inspelningen för en dryg månad sedan:

”Arbetare: Blir det uppsägningar?

Johansson: Uppsägningar? Det blir avsked.

Arbetare: Och det spelar ingen roll om vi går och arbetar, avskedet kommer ändå?

Johansson: Ja.”

Arbetarna frågade då om de skulle tömma sina skåp och hämta sina privata saker ur sopbilarna. Något som enligt företaget och BA alltså var den olovliga stridsåtgärd som nu avhandlats i AD. Inspelningen visar klart att arbetarna ville jobba med sina arbetsuppgifter, men att de vägrade utföra den nyckelinventering som inte ingick i deras avtalsbundna arbetsuppgifter och som dessutom skulle slå undan benen på arbetarna i de kommande löneförhandlingar där företaget ställde krav på kraftiga lönesänkningar.

“Lögnerna har helt klart påverkat utgången i det här målet.”

Vidare ur Proletärens citat från inspelningen:

”Arbetare: Vi vill arbeta.

Arbetare: Vi vägrar att arbeta med dom här nyckelgrejerna… det är inte att vi vägrar att arbeta, alltså. Säg inte en sak när det är nåt annat.

Johansson: Ni utför inte det arbete som ni ska. Ni har ställt bilarna, ni kör inte iväg, ni arbetar inte.

Arbetare: Nej, inte under dessa förutsättningar.”

Proletären
Jan Spanedal, dåvarande klubbordförande för Transportarbetarförbundet på Reno Norden.

Arbetarna menar att Johanssons lögner klart har påverkat utgången av målet.

– Min första reaktion är att det blir en polisanmälan för mened. Vi har ju det här inspelat, säger Jan Spanedal till Proletären. De lögnerna har ju klart påverkat utgången i det här målet.

Domen i AD, som inte går att överklaga, avslår BA:s krav om böter på 5.000 kronor vardera för sophämtarna, men dömer ändå till höga böter på 3.500 kronor för 29 av sophämtarna, 3.000 kronor för 13 av dem och 2.500 kronor för ytterligare sju sophämtare.

Transport döms dessutom att ersätta BA med rättegångskostnader på 558.000 kronor, enligt en plan där Transport ska betala 279.000 och de 29 arbetare som döms till de högsta bötebeloppen ska betala 5.693 kronor vardera. De pengarna kommer dock Transport att betala.

Sophämtarna i Stockholm har sedan en tid tillbaka en grupp som internt diskuterar vad som kan och ska göras.

– Folk har samlat in pengar till oss, så vi får hoppas att de räcker till böterna, säger Jan Spanedal. Vi har en diskussionsgrupp där vi tar upp aktuella frågor, så nu får vi se hur vi går vidare.

Domarna i klassdomstolen AD var enhälliga. De som i samförstånd röstade mot arbetarna var Jonas Malmberg (anställd av AD), Peter Syrén (rådman), Anna Heinstedt (så kallad tredje man), Åsa Kjellberg Kahn (Svenskt Näringsliv), Gösta Rehnstam (Landstingsförbundet/arbetsgivarsidan), Staffan Holmertz (LO) och Ing-Marie Nilsson (TCO).