Hoppa till huvudinnehåll

”Viktigt att lyfta den politiska strejken”

För en månad sedan lade Kommunisternas facklige sekreterare Ulf Nilsson fram ett förslag om politisk strejk mot en inskränkning av strejkrätten och en höjning av pensionsåldern. Sekoklubben på Västtåg är en av fackklubbarna som antagit ett uttalande om politisk strejk.

– Vi försöker sprida initiativet om politisk strejk vidare, berättar lokföraren Povel Johansson efter att Sekoklubben Västtåg enhälligt antog uttalandet om politisk strejk.
August Eliasson

Medlemmarna som deltog på Seko klubb Västtågs årsmöte röstade enhälligt för ett uttalande som uppmanar Sekos förbundsledning att utlysa politisk strejk mot alla lagförslag om att inskränka strejkrätten.

– Det är ett sätt att stödja förbundsledningen som har varit kritiska mot utredningen av strejkrätten. Vi vill visa att de har medlemmarna bakom sig, säger lokföraren Povel Johansson, som tillsammans med en annan lokförare och två tågvärdar skickade in motionen till årsmötet.

Enligt Ekot i Sveriges Radio kommer regeringens utredare att lägga fram ett förslag som begränsar strejkrätten för fackförbund som inte är bundna av fredsplikt om det redan finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

– På vårt avtalsområde har vi flerpartssamtal mellan arbetsgivaren, Seko och TCO-förbundet ST. Så för oss blir det ett reellt hot. Risken är att vi blir bakbundna om det andra förbundet tecknar ett avtal.

Trots frågans vikt är det inget som det pratas särskilt mycket om på arbetsplatserna som Povel Johansson är på.

– Vi har mer akuta problem för våra medlemmar på arbetsplatserna. Den här frågan engagerar mer bland fackligt förtroendevalda. Ändå är det en viktig principfråga.

”För oss blir en inskränkning av strejkrätten ett reellt hot.”

Klubbstyrelsen har beslutat att ta frågan vidare till regionnivå – på Seko Västs årsmöte – och till branschorganisationen som samlar alla Seko klubbar inom spårtrafiken.

– Dit kommer det fackligt aktiva från andra klubbar. På så sätt kan detta förhoppningsvis spridas till flera arbetsplatser, säger Povel Johansson.

– Istället för att bara anta uttalandet och mejla det till förbundsledningen så försöker vi sprida initiativet. Vi sprider det på bredden, inte bara på höjden.

Med uttalandet vill Povel Johansson och hans arbetskamrater dels lyfta den politiska strejken som en kampmetod, och dels informera om antistrejkutredningen.

– Det är väldigt många som inte ens har hört talas om utredningen.

Det var efter en del omformuleringar som uttalandet antogs på klubbens årsmöte. En del medlemmar ville formulera sig mer försiktigt medan andra ville vara mer konfrontativa. 

Det slutade med att klubben uppmanar till politisk strejk om och när ett konkret förslag på att inskränka strejkrätten lagts.

– Vi tyckte att det viktiga är att lyfta den politiska strejken, att den ska komma upp på agendan.

– Man behöver inte vara rädd för att folk ska ha synpunkter. Man får vara lite ödmjuk om man vill få med sig alla, för alla har inte samma grundsyn och förkunskaper. Det viktiga är att det blir någonting, att man lyfter de politiska frågorna, det som är relevant.