Hoppa till huvudinnehåll
Av

Byggherrar driver på försäljning – vill höja hyror

Alingsåshem ska sälja 1200 lägenheter för att ha råd att bygga nya hyresrätter med högre hyror. Allt för att göra privata byggherrar nöjda.

Alingsås har ett välskött kommunalt bostadsbolag, Alingsåshem. Ett bolag som fortfarande har relativt låga hyror, som sköter underhåll och renoveringar och som har ambitionen att bygga hyreslägenheter med så låg hyra som är möjligt med dagens lagar.

De privata byggherrarna i Alingsås har under många år nästan bara byggt dyra villor och bostadsrätter. Bristen på hyresrätter har hela tiden ökat, inte bara för alla som bor i kommunen. Det har även blivit svårare för företag att rekrytera arbetskraft.

Kravet på att det ska byggas hyresrätter ökar därför från alla håll. Eftersom de privata byggherrarna inte är intresserade, så återstår bara Alingsåshem.

Detta innebär att Alingsåshem kommer äga en allt större del av hyresrätterna vilket inte uppskattas av de privata byggherrarna. Som deras stödpatrull försöker Alliansen nu ta till alla medel för att hindra att Alingsåshem får dominera hyresmarknaden.

Beslut kommer slag i slag. Inga konsekvensanalyser görs. Från ett krav på att bygga 50 lägenheter per år krävde kommunen plötsligt att Alingsåshem ska bygga 100-200.

Samtidigt drev Alliansen igenom att Alingsåshem måste ha en soliditet på 20 procent istället för 7-10 procent. Kravet är konstruerat så att Alingsåshem ska tvingas sälja sina äldre områden, de med lägst hyra. Som en händelse är det just dessa områden som är intressanta för privata fastighetsägare att ta över, eftersom där finns utrymme för hyreshöjningar.

Istället ska Alingsåshem bygga nya hyresrätter med högre hyror. Ju mer de bygger desto fler lägenheter måste de sälja för att leva upp till det höga soliditetskravet.

Målet är tydligt. Det ska inte längre finnas lägenheter med låg hyra, så att de privata fastighetsbolagen ska kunna fortsätta höja hyrorna utan konkurrens.

Det stod snart klart att Alingsåshem kommer att tvingas sälja 1200 lägenheter. Ilskan från kommuninvånarna blev tydlig och politikerna förstod att detta inte var politiskt möjligt att genomföra.

Nu pågår ett trixande om hur soliditetskraven ska utformas så att Alingsåshem inte ska tvingas sälja enbart gamla bostadsområden. Alliansens gemensamma linje håller på att spricka och trycket är stort på politikerna att återställa det gamla soliditetskravet. Sker det är halva slaget om Alingsåshem vunnet.

Det finns fler hot mot Alingsåshem. Alliansens partier är så fräcka att de påstår att delar av Alingsåshem måste säljas för att få pengar till underhåll av skolor, skapande av idrottsplatser och en överbyggnad över E20.

Varför ska hyresgäster i Alingsåshem bidra till sådant via hyran? Det ska självklart betalas av alla via skatten! Ändå har Alliansen fått igenom i kommunfullmäktige att uttaxeringen från de kommunala bolagen ska höjas.

Många tror att lagar begränsar möjligheten att föra över pengar från allmännyttan. Tyvärr är det så att dessa lagar lämnar fältet fritt om lägenheterna säljs med vinst.

Då kan hälften av vinsten föras över till kommunens budget. Om vinstpengarna förs över till annan social verksamhet så kan man plundra allmännyttan på hela vinsten!

Ett annat hot är att en ny fastighetskoncern ska bildas vid årsskiftet, ett holdingbolag, som ska äga bland annat Alingsåshem. Även detta har forcerats fram, utan konsekvensanalyser.

Holdingbolagets styrelse, kommer ha 100 procent av rösterna vid beslut, trots att de inte arbetar i bolagen och därmed inte kommer ha god kännedom om verksamheterna. Kvar för Alingsåshems styrelse blir att organisera och verkställa.

Det betyder att besluten kommer längre bort från demokratisk påverkan och holdingbolagets styrelse slipper stå till svars inför klagande hyresgäster. Den otacksamma rollen ska Alingsåshem få.

Joakim Järrebring (S), kommunalråd för det rödgröna minoritetsstyret, säger till Proletären att omorganisationen är bra, eftersom vinst från utförsäljning av kommunens kommersiella fastigheter kommer kunna föras över till Alingsåshem, så de kan bygga nytt utan att låna. Varför dessa dimridåer? Han borde veta, lika väl som vi, att kommunen kan göra detta redan idag!

En sak börjar stå klart. Vill vi värna Alingsåshem så måste vi också stoppa den nya fastighetskoncernen. Den är bara till för att marknadsanpassa Alingsåshem ännu mer. Alingsåshem ska helt enkelt kunna fråntas möjligheten att verka som allmännytta.

Elsa-Lena Åström
Fakta

Byggherrar driver på försäljning – vill höja hyror

En del av allmännyttan
  • Kommunala AB Alingsåshem äger och förvaltar ca 3300 lägenheter i Alingsås kommun.
  • Tidigare drevs allmännyttan i Sverige helt utan vinstkrav. Sedan 2010 måste kommunala bostadsbolag drivas ”affärsmässigt”.
Vinstkrav och privata intressen
  • Soliditet är ett mått på ett företags ekonomiska styrka och anger hur mycket av företagets totala tillgångar som har finansierats med egna medel, istället för lån.
  • Holdingbolag (av engelskans hold ”hålla”, ”inneha”) är ett bolag som huvudsakligen ägnar sig åt att äga aktier i andra bolag (”dotterbolag”). Konstruktionen gör det möjligt att fördela vinster och förluster mellan de olika dotterbolagen så det gynnar ägarna bäst.