Hoppa till huvudinnehåll
Av

EU-moms hotar vård och skola

EU-kommissionen momsplaner hotar den svenska modellen för kommunalt självstyre. Det hävdar Sverige Kommuner och Landsting och kräver att regeringen protesterar/agerar i Bryssel.

I december 2010 kom EU-kommissionens så kallade grönbok om en ”modernisering” av de unionella momsreglerna. Ett syfte är att åstadkomma mer ”rättvisa konkurrensvillkor” mellan kommunal verksamhet i egen regi och inhyrda entreprenörer.

I grönboken skriver EU-kommissionen att välfärdssamhället i framtiden sannolikt i större utsträckning behöver finansieras med moms – som tas upp av staten – än med skatter på arbete – som i Sverige i huvudsak tas upp av kommunerna.

På Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)är man orolig för att detta skulle innebära mindre egna skattepengar till kommuner och landsting, som då i stället skulle bli mer beroende av öronmärkta bidrag från staten och därmed mer styrda av regeringen.

SKL befarar att EU-kommissionens förslag indirekt skulle tvinga fram en nedmontering av kommunalskatten, trots att EU inte har med medlemsländernas inkomstbeskattning att göra.
– Ska mer moms tas ut på många fler tjänster än i dag minskar utrymmet för kommunernas beskattning rejält, säger SKL:s skatteexpert Jeanette Fored till Dagens Nyheter.

Skulle EU-kommissionens förslag drivas igenom, vilket förutsätter enhällighet bland alla medlemsländerna, blir konsekvenserna för Sveriges del ett annat skattesystem, där det kommunala självstyret hotas.

I samma riktning pekar enligt SKL de mer konkreta åtgärderna som föreslås av EU-kommissionen; moms på allt, utan dagens undantag för exempelvis vård, skola, omsorg, finansiella tjänster eller avgifter från olika myndigheter. Dessutom ska det bara finnas en enda momsnivå, inte tre som i Sverige i dag.

Mat, böcker, teater och annan kultur skulle bli dyrare liksom att sälja villa. SKL varnar också för höjda brukaravgifter till privata vård- och omsorgsbolag.

EU-kommissionens grönbok har tidigare fått stor uppmärksamhet för förslaget att momsbelägga ideell idrotts- och föreningsverksamhet.

I Sverige är ideella föreningar, det finns enligt finansdepartementet 120.000, undantagna beskattning för att de anses bedriva allmännyttig verksamhet. Kommissionen menar att föreningarna ändå utför ”ekonomisk verksamhet” och därför ska EU:s momsregler gälla dem.