Hoppa till huvudinnehåll
Av

Spanjorer drabbas av antifackliga lagar

Vid sidan av svångremspolitik med nedskärningar och skattehöjningar består EU:s krispolitik av så kallade strukturreformer, en populär samlingsbeteckning för avregleringar, privatiseringar, urholkade trygghetssystem och försvagad arbetsrätt.

I Spanien, ett av euroområdets krisländer, har det blivit ännu lättare för arbetsgivarna att sänka lönen under kollektivavtalet.

– Under diktaturen hade vi ett system som är väldigt likt det vi har nu, säger Vicenc Rocosa, avtalssekreterare för den fackliga centralorganisationen CCOO, till tidningen Arbetet.

På kort tid har maktbalansen förändrats kraftigt i Spanien i eurokrisens spår. Sedan 2010 har de offentliganställda inte fått några löneökningar alls. I juli beslutade regeringen att ta bort extralönen som skulle betalas ut i jul. I Spanien betalas vanligtvis extralöner ut till sommaren och jul, delvis som en motsvarighet till våra semestertillägg.

Nya lagar har förändrat villkoren för relationerna på arbetsmarknaden.

I Spanien är kollektivavtalet branschens golv, den lägstanivå ingen ska kunna tjäna mindre än, oavsett om du är med i facket eller inte. Det är grundregeln. Men i artikel 82 i arbetsmarknadslagstiftningen formuleras undantagen.

För om de anställda och företaget kommit överens har det sedan tidigare varit möjligt att betala sämre än kollektivavtalet.
Om de anställda sade nej gick företaget till ett råd där fack, arbetsgivare och regeringen ingår. Rådet föreslog om lönerna borde sänkas eller inte, men det vara bara en rekommendation.

Det nya är att rådet från och med nu har fått beslutsrätt.

– Det betyder att om högerregeringen och arbetsgivaren kommer överens har de en majoritet i rådet. Lönerna kan därmed sänkas utan att vi kan göra något åt det, säger Vicenc Rocosa.

En annan förändring som gjorts för att pressa löner och kringgå avtal är att sänka nivån för dem som tjänar mer än kollektivavtalet. De lönerna sätts enligt separata, individuella avtal.

Men sedan februari, då lagen ändrades, kan företagen ta bort all lön som är högre än vad som står i kollektivavtalet.

Men än är kampen inte över. Nyligen proklamerade de båda stora fackliga centralorganisationerna CCOO och UGT generalstrejker 14 november.

– Hela förhandlingssystemet håller på att förstöras. Lönerna sätts över våra huvuden, säger Vicenc Rocosa.
Fakta

Spanjorer drabbas av antifackliga lagar