Hoppa till huvudinnehåll
Av
august.eliasson@proletaren.se

Unga arbetarkvinnor trakasseras på jobbet

Många kvinnliga arbetare utsätts för sexuella trakasserier på jobbet. Speciellt utsatta är unga med osäkra anställningar. Otryggheten på jobbet handlar om mer än bara formen på anställningen.

Totalt 17 procent av de kvinnliga arbetarna i åldern 16-29 år har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet. Det är SCB som på LO:s uppdrag tagit fram detaljerade uppgifter utifrån Arbetsmiljöundersökningen 2013.

Statistiken ger en bild av att trygghet på jobbet är mer än bara en tillsvidareanställning. Tryggheten måste också vara rätten att slippa sexuella trakasserier men på en arbetsmarknad där framförallt unga arbetare är ständigt utbytbara vågar många inte säga ifrån.

14 procent av unga kvinnor i arbetaryrken har utsatts för sexuella trakasserier av kunder, gäster, brukare eller liknande. Tre procent har utsatts av chefer eller arbetskamrater.

Bland unga kvinnor med osäkra anställningar är sexuella trakasserier nästan 50 procent vanligare.

– Det här är ett strukturellt arbetsmiljöproblem, som förstärks med utbredningen av de otrygga anställningarna, säger Joa Bergold, utredare på LO:s arbetslivsenhet, i en intervju för Dagens Nyheter.

Värst är situationen i branscher där otrygga anställningar är vanligt, som hotell- och restaurangbranschen, handelsbranschen och inom vård och omsorg.

Sexuella trakasserier är en del av ett patriarkalt förtryck där män tar sig rätten att kränka kvinnor genom till exempel könsord, sexuella anspelningar eller beröring. Även ”skämtsamma” kommentarer kan vara en del i att sexualisera, objektifiera och förminska kvinnor. Juridiskt räknas det som sexuella trakasserier om den som trakasserar är medveten om att det upplevs trakasserande. Den som är utsatt avgör vad som anses kränkande.

Sexuella trakasserier är utbredda i hela samhället. Även unga kvinnor inom tjänstemannayrken är utsatta, där kommer dock en större andel av trakasserierna från chefer eller arbetskamrater.

Men arbetare har färre möjligheter att säga ifrån och på en redan hård arbetsmarknad präglad av otrygghet är kvinnor extra utsatta.