Hoppa till huvudinnehåll
Av
robert.wettersten@proletaren.se

”Den fria konkurrensen är ineffektiv och dålig för klimatet”

Fri konkurrens på postmarknaden går ut över både klimatet och samhällets behov av en pålitlig infrastruktur, menar postarbetaren och kommunisten Tomas Dahl.

När Postens dåvarande vd Erik Olsson och näringsminister Maud Olofsson (C) presenterade sammanslagningen av svenska Posten AB och Post Danmark var ett framtida mål att börsnotera det nya företaget Postnord. Den ekonomiska verkligheten levde dock inte upp till förväntningarna och de planerna är – i alla fall för tillfället – skrotade.

– Vem skulle vilja köpa aktier i Postnord? Om Teliaaktien var en dålig affär, vad skulle då inte Postnordaktien vara?

Tomas Dahl har arbetat som chaufför på Posten i närmare 40 år, och har sett hela utvecklingen från statligt verk med samhällsservice till dagens vinstdrivna aktiebolag. Men han tror inte att en tillbakagång till det gamla är vägen framåt.

– Nej, den nuvarande postlagstiftningen omfattar bara brevutdelningen och ett statligt verk som bara går med de allt färre brev som skickas – hur många anställda tror du det hade haft?

– Här och nu skulle man istället kunna införa samma regler för alla som går med post. Då hade de andra företagen inte varit intresserade, och mycket hade löst sig självt. Bring och andra konkurrenter till Posten lever ju på att de kan plocka russinen ur kakan och bara dela ut post där det är lönsamt för dem.

Ett annat exempel på hur dagens system gynnar de privata företagen på det statligas bekostnad är att Postens offerter är offentliga handlingar.

– Så konkurrenterna kan bara begära ut dem och sen lägga sig lite lägre i pris. Men deras egna offerter är ju hemliga eftersom de är ett privat företag.

Att postmängden stadigt sjunker på grund av digitaliseringen av samhället är ett faktum, men Tomas Dahl är övertygad om att vi under en överskådlig framtid kommer behöva ett postväsen.

– Därför är det ju fullständigt hål i huvudet att konkurrensutsätta verksamheten om man menar att det finns ett samhällsintresse i den.

Trots att politikerna är eniga om de katastrofala följder som människans påverkan på klimatet riskerar att få, är det nuvarande systemet för post och transporter rentav klimatfientligt, enligt Tomas Dahl.

– Om jag levererar ett paket hos ett företag så kommer det inom en timme stanna sex andra bilar från olika bolag med leveranser. Hur smart är det? Hade det inte varit bättre om ett enda transportföretag kom med allt, både ur effektivitetssynpunkt och för klimatet?

– En komisk paradox i alltihop är att Maud Olofsson alltid pratade om att staten inte ska driva företag, säger Tomas Dahl. Men bolagen som Postnord konkurrerar med ägs ju av stora statliga post- och järnvägsföretag i exempelvis Tyskland, Norge och Holland. Då är till och med statliga monopol tydligen okej!