Hoppa till huvudinnehåll
Av
robert.wettersten@proletaren.se

LO sanktionerar lönedumpning

LO öppnar för lönedumpning i sitt förslag om en ny anställningsform.

”Ingen vinner på att man dumpar varandras löner” sa den då nytillträdde LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson till tidningen Transportarbetaren i juni 2012. Men vad ska man kalla LO:s föreslagna ”utbildningsjobb” om inte lönedumpning?

För att minska arbetslösheten bland flyktinginvandrare vill LO förhandla fram en ny anställningsform med motparten Svenskt Näringsliv. I förslaget riktas utbildningsjobben till arbetslösa i åldrarna 25-45 år som har nioårig grundskola men inte fullgjord svensk gymnasieutbildning eller motsvarande.

För arbetsköparen ska utbildningsjobben innebära lägre lönekostnader än i befintliga avtal. Hur mycket lägre vill Thorwaldsson inte svara på. Inte heller om den sänkta lönekostnaden ska betalas av staten eller om den anställda helt enkelt får mindre pengar i lönekuvertet.

Den anställda ska samtidigt utbilda sig men detta ska ske utanför arbetstiden, på deltids- eller kvällskurser. Om själva arbetet ska vara på heltid eller inte kan Thorwaldsson inte svara på.

För bara ett år sedan var LO tydliga med att sänkta lägstalöner inte minskar arbetslösheten på kort sikt, så varför de här låglönejobben skulle ha den effekten är obegripligt. Är det inte bara så att LO går kapitalisterna till mötes för att slippa näringslivets krav på andra låglönejobb, så kallade ”enkla jobb”?

Carola Lemne på Svenskt Näringsliv välkomnar i alla fall LO:s förslag, även om hon menar att utbildningsjobben borde omfatta även dem som inte har färdig grundskola.

Men är det realistiskt att förvänta sig att de som ännu inte kommit igenom gymnasiet ska klara av eller orka plugga och jobba samtidigt? Det kan vara svårt nog för infödda svenskar, och det är knappast lättare för nyanlända som flytt från krig och förföljelse, och inte har svenska som modersmål.

Bättre hade varit om arbetslösa på heltid fick gå en yrkesutbildning till något av alla yrken som det råder eller förväntas råda brist på i framtiden.

Men huvudfrågan och skandalen är att LO, som ska företräda landets arbetare, öppnar för låglönejobb, med ursäkten att minska arbetslösheten bland invandrare. Integrationen och arbetslösheten behöver tas itu med, men flyktinginvandringen ska inte betalas med lönedumpning.