Hoppa till huvudinnehåll
Av
robert.wettersten@proletaren.se

Lockouten är igång – men nytt AD-beslut kan hjälpa hamnarbetarna

– Vi vill få terminalen att fungera igen, säger Hamnfyrans ordförande Peter Annerback när närmare hundra lockoutade hamnarbetare samlas för informationsmöte utanför portarna på den första lockoutdagen.

Det är en och annan hamnarbetare som skakar på huvudet åt Maerskägda terminalbolaget APMT:s tilltag att sätta Göteborgs containerterminal i lockout efter klockan 16.00 varje helgfri måndag-fredag fram till den 30 juni.

Och det verkar onekligen som att bolaget skjuter sig själva i foten när de å ena sidan klagar på låg produktivitet och långa lastbilsköer, och å andra sidan väljer att stänga ute arbetsvilliga arbetare från hamnen.

Proletären är på plats första lockoutdagen. De hamnarbetare som går av sitt skift klockan kvart över tre väntar in sina arbetskamrater som måste lämna området bara en timme efter att de gått på sitt skift klockan 15.00.

När ett hundratal utestängda hamnarbetare samlats utanför portarna informerar Peter Annerback och Erik Helgeson från Hamnfyrans styrelse om läget.

– Vi har presenterat två alternativ till lösning, berättar Peter Annerback. Alternativ ett är ett hängavtal på Transports avtal, men med vissa tillägg. Alternativ två är att vi tecknar parallella likalydande avtal, det vill säga ett eget avtal men i princip samma som det Transport har.

Hamnarbetarförbundet menar att båda alternativen vore sämre än att teckna trepartsavtal mellan APMT och de två fackförbunden, men då Transport hittills vägrat detta vore något av de här två förslagen en väg framåt.

Bolaget lämnade inget konkret motbud, mer än att kräva att Hamnfyran drar tillbaka sin övertidsblockad. Detta trots att bolaget så sent som dagen innan hävdat att det råder övertalighet på upp till 35 tillsvidareanställda hamnarbetare.

Eftersom arbetsgivarsidan inte uppvisade någon som helst kompromissvilja, avvisade Hamnfyran företagets krav.

APMT och arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar har tidigare sagt att det skulle vara olagligt att teckna ett kollektivvavtal med Hamnarbetarförbundet när det redan finns ett med LO-förbundet Transport. Erik Helgeson berättar om ett purfärskt domslut i Arbetsdomstolen som han menar grusar sönder det argumentet.

– AD är väldigt tydliga. Vi har rätt att teckna avtal och vi har rätt att strejka för att få teckna avtal.

Fallet i AD handlar om att Elektrikerförbundet varslade om stridsåtgärder mot företaget Sector Alarm för att få teckna kollektivavtal. Eftersom Sector Alarm redan hade kollektivavtal med Unionen menade arbetsköparförbundet Almega att stridsåtgärderna var olagliga. Men AD ger Elektrikerna rätt. De har rätt att tillvarata sina medlemmars intressen och kräva ett eget kollektivavtal.

AD:s beslut sätter APMT-konflikten i Göteborg i ett nytt ljus som inte är till arbetsköparnas fördel. Men om det kommer bli ett slut på konflikten innan den sex veckor långa lockouten är över, är i skrivande stund för tidigt att säga. Svenskt Näringsliv har öppnat konfliktkassan för att täcka APMT:s förluster.

– Vi vill få den här terminalen att fungera igen, säger Hamnfyrans Peter Annerback.