Hoppa till huvudinnehåll
Av
robert.wettersten@proletaren.se

Hamnarbetare om Transports agerande i APMT-konflikten: ”Det är rent tragiskt”

När Hamn4an går ut i konflikt i Göteborgs hamn väljer Transports ordförande att ställa sig på arbetsköparen APMT:s sida.

Samma dag som Hamn4ans övertids-, inhyrnings- och nyanställningsblockad trädde i kraft i containerhamnen i Göteborg, ställde sig Transportarbetareförbundets ordförande Lars Lindgren på arbetsköparens sida.

Detta i ett uttalande som terminalbolaget, Mærskägda APMT, till och med bifogade till det brev de skickade ut till sina kunder om konflikten.

Lars Lindgren och Transport väljer att gå på APMT:s linje och hävda att det handlar om en intern konflikt mellan LO-förbundet Transport och det fristående Hamnarbetarförbundet, som organiserar majoriteten av hamnarbetarna.

– Det är rent tragiskt att en fackföreningsordförande går ut med rena lögner om en annan fackförening, säger hamnarbetaren Stefan Karlsson till Proletären.

– Man kan ha olika uppfattningar och agendor i olika förbund, men man går inte ut och tar ställning mot ett annat fackförbund i en konflikt. Det går emot all internationell praxis.

Att det skulle handla om en intern konflikt mellan förbunden i hamnen menar Stefan Karlsson är helt fel. Tvärtom säger han att förbunden under de senaste åren haft en god dialog lokalt.

– Vi har varit överens om de flesta frågor som rör APMT tidigare, så jag blir ganska förvånad över det här utspelet. Jag undrar också om deras medlemmar i hamnen verkligen står bakom det här.

Lars Lindgren skriver i sitt uttalande att ”APMT följer svensk lagstiftning i förhållande till bolagets juridiska motpart, som är Svenska Transportarbetareförbundet. APM Terminals Göteborg är varken bättre eller sämre än andra hamnoperatörer i Sverige.”

Detta skriver han trots att en del av konflikten med APMT handlar just om att bolaget inte följer lagen i fråga om semester och föräldraledighet.

Vidare tycks Lindgren insinuera att Hamnarbetarförbundet försöker dumpa villkoren i hamnen genom att tidigarelägga starttiden till klockan sex på morgnarna istället för nu gällande klockan sju.

– Jag vet verkligen inte var han har fått det ifrån, kommenterar Stefan Karlsson.

Ännu ett av Lindgrens påhopp handlar om att Hamnarbetarförbundet egentligen inte vill ha kollektivavtal utan bara komma åt alla de förmåner som Transport har.

– Det stämmer inte att Hamn inte vill ha kollektivavtal, men det är ju inte det den här konflikten gäller. Den handlar ju om grundläggande fackliga rättigheter.

Vad Lindgren och Transport vill med sitt utspel kan man bara spekulera om. Att Transport på olika sätt motarbetat Hamn sedan förbundet bildades 1972 är fakta. Men under de senaste åren har relationerna förbättrats något.

I avtalsrörelsen 2012 agerade Transport och Hamn tillsammans och gick ut i en landsomfattande konflikt för arbetstider och löner.

Men i en nyhetsartikel, publicerad på Transportarbetarens webbsida samma dag som Lindgrens uttalande, uttalar sig Daniel Börjesson, Transports vice ordförande i containerhamnen i Göteborg, om det orättvisa i att Hamn inte är bundna av fredsplikt eftersom det är Transport som tecknar kollektivavtal med arbetsköparen:

”Det tycker både vi och arbetsgivaren är orättvist.”

Kan det vara så illa att Transport nu ändå ser en möjlighet att en gång för alla bli av med Hamn, som med sin kampvilja och medlemsdemokrati vunnit förtroendet från majoriteten av hamnarbetarna?

APMT:s aggressivt antifackliga agerande och kompromissvägran tyder på att de och arbetsköparförbundet Sveriges hamnar nu tänker försöka krossa Hamn4an en gång för alla. Lindgren och Transport verkar ha valt sida.

Även medlemmar i Transport reagerar på att förbundet ställer sig på terminalbolagets sida. En av dem är Bosse Aghall, drifttekniker på Renova i Göteborg och medlem i Transport.

Han tycker det är märkligt att Transports ordförande Lars Lindgren går ut och ställer sig på arbetsköparens sida i konflikten.

– APMT verkar ju använda sig av rena gangsterfasoner gentemot sina anställda. Om det är som Lars Lindgren skriver, att de inte är värre än andra hamnoperatörer i Sverige, då måste det betyda att alla är väldigt dåliga.

Bosse Aghall har viss förståelse för att det är en svår situation när det finns två fackförbund och det ena – Transport – är bundet av fredsplikt i kollektivavtalet.

– Men måste man gå ut och ställa sig på företagets sida bara för det? Sitter Transport i knät på APMT?
Fakta

Hamnarbetare om Transports agerande i APMT-konflikten: ”Det är rent tragiskt”

Bakgrund till konflikten
  • Mærskägda APM Terminals tog över driften av containerterminalen 2011 när Göteborgs kommun privatiserade stadens hamnar.
  • För ett och ett halvt år sedan tillträdde en ny ledning för APMT som sedan dess fört en allt mer antifacklig och aggressiv personalpolitik.
  • Hamnarbetarna har successivt uteslutits från diskussioner och beslut rörande arbetet i terminalen.
  • Lag, arbetsmiljöregler, kollektivavtal och andra överenskommelser åsidosätts av APMT.
  • Fackliga företrädare har hindrats av APMT från att informera och diskutera aktuella frågor med sina medlemmar. APMT har även försökt diktera vilka representanter Hamn4an ska få skicka till fackliga förhandlingar.
  • En 60-årig hamnarbetares utlovade vidareutbildning till fysiskt lättare arbetsuppgifter används som utpressningsmedel för att få Hamn4an att skriva på avtal om fredsplikt, utan kollektivavtal.
Konfliktåtgärder
  • I april och maj hölls fyra dygnslånga punktstrejker i hamnen.
  • Efter att parterna inte kommit någonstans i förhandlingarna sedan dess, återupptog Hamn konflikten tisdagen den 8 november med en blockad mot övertid, nyanställning och inhyrning.
  • Mellan den 15 och 18 november går Hamns medlemmar i APM-terminalen ut i ett antal punktstrejker på sammanlagt 28 timmar.