Hoppa till huvudinnehåll

Västsvenska kapitalister kräver inskränkt strejkrätt

APM:s försök att krossa Hamnarbetarförbundet i Göteborg börjar allt mer likna en samordnad attack från hela näringslivet. Västsvenska handelskammaren riktar sig nu direkt till politikerna med krav på inskränkt strejkrätt.

I helgen anslöt sig näringslivsorganisationen Västsvenska handelskammaren till attackerna mot Hamnarbetarförbundet. I en debattartikel publicerad i Borås tidning lägger de hela skulden för konflikten i Göteborgs hamn på arbetarna.

Proletären har också fått tillgång till ett brev som Johan Trouvé, vd i Västsvenska handelskammaren, i förra veckan skickade till kommunstyrelsen i Göteborg. Där använder han konflikten i Göteborg som förevändning för att uppmana politikerna att arbeta för en lagändring som inskränker strejkrätten.

– Vi gillar arbetare, det är för dem vi kämpar dagligen, säger Johan Trouvé när Proletären når honom på telefon på lördagen.

Men det är i slutet av samtalet. Först visar det sig att han inte är särskilt insatt i detaljerna kring konflikten i Göteborgs hamn.

• Varför kritiserar du inte APM som vägrar förhandla med Hamnarbetarförbundet?

– De får ju betala böter om de gör det. De kan inte teckna avtal med ytterligare en part.

• Men Hamnarbetarförbundet föreslår trepartsavtal med arbetsgivaren och Transport. Varför är det omöjligt?
– Det är den information jag har fått i alla fall. Jag har en expert hos mig som sammanställt mycket av skrivelsen.

Experten i fråga är Stefan Gustavsson på Västsvenska handelskammaren. Men när Proletären ringer upp är kunskapen inte mycket större hos honom.

– Jag ska försöka svara, men jag är ingen expert på det här.

• Men du menar att APM inte kan teckna avtal med mer än en part?
– Det var Transportföretagen väldigt tydliga med när vi träffade dem i torsdags. När det finns ett kollektivavtal kan de inte teckna ett annat kollektivavtal med andra villkor med ett annat förbund. Då kan de bli skadeståndsskyldiga gentemot Transportarbetarförbundet. Det var de väldigt tydliga med.

Enligt Kurt Junesjö, tidigare jurist på LO/TCO rättsskydd, är påståendet bara nys och stämmer inte med praxis på svensk arbetsmarknad.

– Kollektivavtalet i Göteborgs hamn gäller bara för de arbetare som är medlemmar i Transport. Det finns ingenting som hindrar att APM tecknar avtal också med Hamnarbetarförbundet.

– Sedan är det klart att Transport skulle fara i luften om APM tecknade avtal med Hamnarbetarförbundet. Och svenska arbetsgivare vill inte gärna teckna avtal med fackföreningar utanför LO.

Åter till Johan Trouvé och brevet till kommunstyrelsen i Göteborg.

• Du skriver att Transport organiserar flest hamnarbetare i Sverige. Är du medveten om att 85 procent av hamnarbetarna i Göteborg är medlemmar i Hamnarbetarförbundet?
– Det är jag medveten om. Men Transport är störst för samtliga Sveriges hamnar. Problemen tycks inte finnas någon annanstans. Det är en slutledning som är ganska enkel. Det är ju inte så att man är extra dumma i just Göteborg som arbetsgivare eller motpart.

– Hamnarbetarförbundet kan inte lösa den här typen av konflikter på ett resonligt och bra sätt.

• Menar du att arbetarna inte själva ska få välja vilken fackförening de organiserar sig i?
– Jo, det tycker jag absolut.

• Men då måste ju den fackförening arbetarna väljer också kunna förhandla.
– Om motparten inte får teckna avtal med fler, då får de ju sparka ut Transport och säga att vi vill ha Hamnarbetarförbundet istället eller att Hamnarbetarförbundet har hängavtal med Transport.

• Har APM inget ansvar för situationen? Företaget vägrar till exempel att erkänna Hamnarbetarförbundets skyddsombud?
– Jag tar inte APM i försvar. De har säkert gjort saker som inte är bra. Men totalt sett är detta en ohållbar situation för Sverige. Problemen i svenska hamnar är störst i Göteborg som är Skandinaviens mest dominerande hamn. Det är extremt stora värden för svensk handel som står på spel.

– Det blir ohållbart med konflikter i så många små ärenden… eller inte små, men i många ärenden. För mig som inte är expert på fackliga frågor är det ändå en varningssignal som ringer när det ständigt upprepas i Göteborg.

• Varför är det just arbetarna som ska ta ansvar för svensk handel? Har du tittat på hur APM beter sig?
– Inte i detalj. Men jag ser det i ett större perspektiv.

Johan Trouvés brev till kommunstyrelsen i Göteborg mynnar i ut i kravet på en proportionalitetsprincip i lagstiftningen, vilket kraftigt skulle inskränka strejkrätten.

• Vem ska bestämma vad som är proportionerligt?
– I detalj vet jag inte vilken instans, det finns säkert någon domstol eller annan instans, en myndighet som kan råda över den biten. Som jag sa, jag kan inte alla detaljer. Man får titta på hur man har gjort i Norge, Danmark och Finland där man har just den typen av lag.

• Och du menar att man kan hitta en neutral part?
– Det förutsätter jag. Har man hittat det i andra länder så vore det konstigt om man inte hittar det i Sverige.

Kravet på proportionalitetsprincip i lagstiftningen kallar Kurt Junesjö för en önskedröm hos näringslivet som inte ens en borgerlig regering skulle våga föreslå.

– Det finns över huvud taget inga sakliga skäl för en proportionalitetsprincip. Sverige har bland de lägsta förlusterna av arbetsdagar på grund av konflikt i hela Europa. Vi har för få strejker i Sverige.

Fakta

Västsvenska kapitalister kräver inskränkt strejkrätt

Proportionalitetsprincipen
  • Inom juridiken ett begrepp som innebär att åtgärder inte ska gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.
  • Inom arbetsrätten skulle en proportionalitetsprincip innebära att rätten till strejkrätten begränsas eftersom en stridsåtgärd ska ställas i relation till skadan den orsakar.
  • En stridsåtgärd som förväntas leda till skada eller annan olägenhet, och som står i uppenbart missförhållande till åtgärdens omfattning, ska kunna förklaras olovlig.
  • Kravet på proportionalitetsprincip drivs av Svenskt näringsliv samt av Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.