Hoppa till huvudinnehåll
Av

Få och dyra jobb genom sänkt krogmoms

Priserna sjönk och jobben blev fler när restaurangmomsen sänktes för snart två år sedan, enligt en ny analys från statliga Konjunkturinstitutet. Men i realiteten finns det inget underlag för den utvärderingen.

Restaurangmomsen sänktes från 25 procent till 12 procent den 1 januari 2012, till en kostnad av 5,4 miljarder kronor per år. I en ny delrapport till regeringen bedömer Konjunkturinstitutet (KI), som sorterar under Finansdepartementet, att restaurangpriserna minskat med 4 procent samt att antalet arbetade timmar ökat med motsvarande 4000 jobb.

Är utvärderingen av KI korrekt kostar varje enskilt arbetstillfälle drygt 1,3 miljoner kronor. Men det finns en stor osäkerhet om det är samma personer i branschen som nu jobbar mer eller om det är arbetslösa som fått nya jobb.

”Osäkerheten är dock stor kring om det ökade antalet timmar består i fler sysselsatta och/eller en ökad medelarbetstid”, tvingas KI tillstå i ett pressmeddelande.

Att restaurangpriserna verkligen har minskat med 4 procent är mer säkert, men likväl talar KI om endast en ”indikation” i det fallet.

På det hela taget är effekten av momssänkningen på priser och sysselsättning inte mätbar i samhällsekonomin.

Det enda säkra är att restaurangägare tjänat 5,4 miljarder kronor per år på momssänkningen, pengar rakt ner i fickan till att köpa sig en ny lyxbil eller segelbåt på skattebetalarnas bekostnad.

Pengarna ordnar regeringen fram genom att sparka sjuksköterskor och lärare, eller genom anställningsstopp i en underbemannad välfärd.

Det är högerpolitik på 2010-talet. Regeringen tar av skattepengar som ska finansiera skolor, förskolor och äldreboenden och öser in medlem i en privat bransch.

KI kan inte bevisa att halveringen av krogmomsen genererat 4000 jobb. Konjunkturinstitutets generaldirektör, Mats Dillén, kan endast förklara att det ”sannolikt gett en hel del sysselsatta”.

Men något stöd för detta finns inte, och även om det blivit ett par hundra nya jobb är det till en kostnad av 5,4 miljarder kronor.

Om regeringen använt pengarna till att anställa fler personer i offentlig sektor hade det gett 14300 sjuksköterskor eller 13200 grundskollärare, inklusive arbetsgivaravgift. Vilket dessutom hade resulterat i ett direkt mätbart resultat av bättre vård och skola.

Regeringens klassinstinkt är i alla fall konsekvent när krogägarnas utkomst ska subventioneras av skattebetalare. Där också Rot och Rut lever upp till mottot att försämra för mindre välbeställda och göra omvänt för de rika.

Men för samhället som helhet är sänkningen av krogmomsen ett mycket dyrt missgrepp i regeringens så kallade satsning på nya arbeten, även efter Konjunkturinstitutets försök att putsa till fasaden på klasspolitiken.
[[nid: view_mode=inlinenode]]