Hoppa till huvudinnehåll
Av

Här är några av reformerna – besvikelser och ljusglimtar

Kostnaderna för reformer för 2015-2016 uppgår till 28 miljarder kronor, som ska finanseras med 28,5 miljarder kronor i ökade intäkter. Här följer en sammanställning av några av de budgetförslag som kan påverka vardagen mest, i de allra flesta fall sker förändringarna först efter nyår.

Höjd a-kassa
A-kassan höjs från 680 till 910 kronor per dag de första 100 dagarna i ersättningsperioden. Efter 100 dagar blir ersättningen 760 kronor per dag.

Taket i a-kassan höjs så att alla som har en månadsinkomst med upp till 25000 kronor får ut 80 procent av inkomsten första ersättningsdagarna.

Samtidigt höjs den lägsta ersättningen, grundbeloppet från 320 kronor till 365 kronor. Förändringen träder i kraft den 7 september 2015.

Höjt underhållsstöd
Underhållsstödet till ensamstående föräldrar höjs med 300 kronor i månaden. Efter höjningen hamnar det på 1573 kr per barn och månad. Förändringen träder i kraft i september 2015.

Gratis medicin för barn under 18
Gratis medicin ska erbjudas alla barn under 18 år. I dag måste barnets vårdnadshavare betala 2200 kronor under ett år innan resterande medicin blir gratis under resten av perioden. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2016.

Bidrag till glasögon
Alla barn i åldern 8-19 år ska kunna få bidrag till glasögon.

Höjt bostadstillägg för pensionärer
Pensionärer som har rätt till bostadstillägg i dag får ytterligare en 100-lapp i plånboken varje månad.

Ökad bemanning i äldreomsorgen
Bemanningen i äldreomsorgen ska ökas. Regeringen lägger 1 miljard 2015, sedan 2 miljarder om året fram till 2018. Förändringen träder i kraft den 1 september 2015.

Traineejobb åt unga
Traineejobb och utbildningskontrakt för unga 20-24 år. De innebär 50 procent arbete med lön och 50 procent utbildning. För privata jobb betalar staten hälften av lönekostnaden för halvtid. Beräknad kostnad under 2015 är 515 miljoner kronor och för 2016 handlar det om cirka 1,5 miljarder.

Mer pengar till järnvägen
Under andra halvan av 2015 vill regeringen lägga 620 miljoner kronor extra på järnvägen. Därefter ska anslaget till järnvägsunderhåll öka med 1,24 miljarder extra årligen resten av mandatperioden.

Nya utbildningsplatser
Regeringen vill skapa 6500 nya utbildningsplatser i år, genom tillskott till Komvux, folkhögskola, högskolor och universitet.

Ingen bortre gräns för sjukförsäkring
Bortre gränsen för sjukförsäkringen försvinner från den 1 januari 2016.

Förändringar i Rut och Rot
Rut-avdraget avskaffas för läxhjälp, matlagning och poolrengöring. Rut-avdraget för läxläsning slopas från och med höstterminen. Nästa år sänks rut-avdraget till max 25 000 kronor om året. I dag är det 50 000 kronor.

Rot-avdraget sänks så att bara 30 procent av kostnaderna får dras av, istället för 50 procent som idag. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2016.

Höjd skatt på bensin
Bensinskatten höjs. Det innebär att bensinpriset vid pumpen ökar med 55 öre per liter och diesel med 60 öre litern, medan etanol ökar med 1 krona och 18 öre. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2016.

Sänkt arbetsgivaravgift för unga slopas
Regeringen tar bort den sänkta arbetsgivaravgiften för unga. Det sker i två steg. Det första tas 1 augusti i år, och nästa tas 2016.

Höjd tv-avgift
Radio- och tv-avgiften höjs med 140 kronor per år från den 1 juli i år, till 2216 kronor per år.