Hoppa till huvudinnehåll
Av
robert.wettersten@proletaren.se

Uddlös budget

Under ovanligt dramatiska former presenterade den nya regeringen sin budgetproposition under förra veckan. Innehållet i årets nådiga lunta var dock inte särdeles dramatiskt. Trots en del välkomna reformer som gynnar vanligt folk, är det kapitalismen som ska lösa arbetslösheten.

DN:s ledare kallar budgetpropositionen för en ”svamlande återställare”, vilket fångar innehållet ganska bra. Trots reformerna är Anders Borgs ordning och reda i finanserna överordnat allt annat. Alliansens värsta misstag ska lappas och lagas, men annars är allt gott.

Proletären redovisar här några av de för klassen viktigaste punkterna i budgeten. Vad man måste komma ihåg är att det är en proposition, och förslagen måste godkännas av riksdagen. En utmaning för en minoritetsregering.

Arbetsmarknad:
För att minska arbetslösheten vill regeringen införa sk traineejobb och extratjänster. Traineejobb har länge funnits för karriärklättrare i det privata, men regeringen vill införa det även i välfärdssektorn. 75 procent arbete och 25 procent yrkesutbildning.

Extratjänsterna, som ska ge sken av att ersätta FAS 3, ska även de finnas inom välfärden. För kollektivavtalsenlig betalning ska de arbetslösa utföra uppgifter som annars inte skulle bli gjorda. Regeringen har förstått att det är i offentlig sektor man direkt kan påverka sysselsättningen, men istället för jobb blir det låtsasjobb.

Den halverade arbetsgivaravgiften för unga under 26 som Alliansen införde ska avskaffas. Avdragsrätten för privat pensionssparande minskas 2015, och avskaffas 2016.

Jobbskatteavdraget trappas av för de med månadsinkomst över 50000 kronor, och avskaffas helt för de med inkomst över 123 300. Taket i a-kassan höjs till 910 kronor om dagen de första 100 dagarna, och till 760 kronor om dagen följande dagar. Grundbeloppet höjs från 320 till 365 kronor om dagen.

Vård och omsorg:
Många av frågorna kring välfärden skickas vidare till den utredning som S-MP-regeringen tillsammans med Vänsterpartiet tillsätter. Men en del reformer aviseras redan nu.

En miljard per år satsas på sjukvården, men samtidigt avskaffas den misslyckade kömiljarden. En omfördelning inom sjukvården alltså, och ingen nysatsning.

Cancervård och förlossningsvård får ökade resurser, och egenavgiften på läkemedel avskaffas för barn under 18 år. Möjligheten för privata försäkringar att ge förtur i vårdkön avskaffas, och det ska inte längre gå att sälja eller privatisera universitets- och regionsjukhus.

Det ska utredas hur man kan tillämpa offentlighetsprincip och meddelarskydd i privat verksamhet som är offentligt finansierad.

En långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen ska tas fram ”i bred samverkan”, men redan from 2015 vill man satsa 2 miljarder per år för att öka bemanningen.

Jämställdhet:
Ännu en pappamånad införs 2016, dvs en månad till i föräldraförsäkringen som öronmärks åt pappan. Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs med 25 kronor om dagen.

Underhållsstödet höjs med 300 kronor per månad och barn. Vårdnadsbidraget avskaffas redan nästa år och jämställdhetsbonusen avskaffas 2017.

För att bekämpa mäns våld mot kvinnor får länsstyrelserna 50 miljoner om året, och kvinnojourerna får 100 miljoner extra i verksamhetsstöd per år.

Skola och utbildning:
Här slår regeringen på stort och aviserar 10 000 nya komvuxplatser, 4000 platser på yrkeshögskolan, 1600 folkhögskoleplatser samt 14 000 på högskolor och universitet. Studiemedlet ökar, men det är dessvärre lånedelen som höjs med 1000 kronor.

Ökad personaltäthet i förskolan och grundskolan föreslås, och även att mer personal ska utbildas. Lärarnas administrativa arbete ska minska med hjälp av extratjänsterna, som ju egentligen inte skulle få utföra reguljära arbetsinsatser.

Lärarlönerna ska höjas i dialog med arbetsmarknadens parter, särskilt i skolor med lägre studieresultat.

Trots utredningen om vinsterna i välfärden har regeringen och V också beslutat att låta kommunerna avgöra om nyetableringen av skolor med vinstsyfte. Och Vänsterpartiet som inte var till salu.

Försvar:
Alliansregeringens försvarspolitiska inriktning står fast. Försvarsförmågan ska stärkas genom att Försvarsutredningens förslag genomförs. Vapenexportkontrollen gentemot ”icke-demokratier” ska skärpas.

Ryssland betraktas som en aggressiv, oberäknelig och destabiliserande aktör i världspolitiken. USA nämns inte.

Övrigt:
Skatten för pensionärer sänks, och för årsinkomster under 120 000 blir den likadan som för arbetande. För pensionärer med inkomst på upp till 240 000 sänks skatten något.

Regeringen vill begränsa RUT-avdraget vad gäller vilka tjänster som ingår, samt halvera det maximala avdraget.

Tidsbegränsningen för sjukpenning avskaffas.
Fakta

Uddlös budget