Hoppa till huvudinnehåll
Av

Miljarder borta i vårdföretagens skattefusk

Privata företag i välfärdssektorn drar av räntor för miljarder. Det framgår av Skatteverkets slutrapport om skatteplanering i välfärdssektorn. Med så kallade räntesnurror har riskkapitalbolagen trollat bort bolagsskatt för 2,8 miljarder kronor.

I december 2011 fick Skatteverket i uppdrag att kartlägga och undersöka skatteplanering i företag inom välfärdssektorn, i synnerhet ränteavdragen. Anledningen var den uppmärksammade skatteplanering som bland annat skandalbolaget Carema ägnade sig åt.

Skatteverket har granskat stora, medelstora och små företag som står för nästan en fjärdedel procent av omsättningen inom välfärdssektorn. Skatteplanering med räntesnurror för att undvika bolagsskatt, används främst av riskkapitalbolagen i välfärdssektorn.

”Av de undersökta välfärdskoncernerna har de årliga ränteavdragen avseende förvärvslån uppgått till ungefär 2,8 miljarder kronor, varav räntorna på ägarlånen uppgår till cirka 2 miljarder kronor.

Inom vissa koncerner har dessutom stora skattemässiga underskott byggts upp, totalt ungefär 2,7 miljarder kronor, vilka kan utnyttjas mot vinster under kommande år utan begränsning”, skriver myndigheten i rapporten.

Skatteverket konstaterar att av 23 undersökta koncerner betalade 17 koncerner (alla riskkapitalägda) ingen eller obetydlig bolagsskatt i 2011 års taxering. Sex koncerner betalade mellan 4 och 15 miljoner kronor i bolagsskatt.

”Att de flesta koncerner betalar ingen eller mycket låg bolagsskatt kan ses som anmärkningsvärt eftersom flera av koncernerna redovisar höga rörelsevinster, vilka genom utdelning och räntebetalningar förs upp till ägarna”, skriver Skatteverket.

Mer än 90 procent av vårdkoncerner som ägs av riskkapitalbolag betalar inte någon skatt i Sverige. Ägarbolagen är placerade på Jersey, Guernsey och Luxemburg och det är också där som vinster med skattetrixandet hamnar.

Skatteverket noterar att räntan inte beskattas alls hos långivaren, trots att bolagen får fullt avdrag för räntan i Sverige. Vårdkoncernerna drar av räntor för miljarder från ägarlån och banklån så att skattemässiga vinster kan raderas ut, på bekostnad av svenska skattebetalare.

På kort tid har Sverige blivit ett av världens mest avreglerade länder för ”välfärdstjänster”. Ingen annanstans är det så lätt i dag för privata bolag att bedriva äldreomsorg och köpa sjukhus eller starta friskolor. Vilket har lockat till sig inte bara svenska profitörer, utan lycksökare från alla håll.

Riksdagen har tidigare beslutat om en ny lagstiftning för att begränsa möjligheten till avdrag för räntor, som träder ikraft från och med den 1 januari 2013. Om detta kan hindra riskkapitalbolag från att trolla bort bolagsskatt är inte säkert.

Det finns alltför många kryphål för den som parasiterar på den svenska välfärden. Den enda utvägen är att förbjuda kapitalister att etablera sig i sådant som är en angelägenhet för hela svenska folket. Välfärden måste förvaltas av det offentliga.

Alternativet är dyrare och ger sämre service för brukarna, vilket är bevisat på alla områden där avregleringar och privatiseringar tagit över i välfärden.
Fakta

Miljarder borta i vårdföretagens skattefusk

Riskkapital i vården
  • De flesta stora koncerner inom vård, omsorg, skola och apotek ägs av riskkapitalfonder. Ägande via riskkapitalbolag är vanligare hos stora koncerner inom välfärdssektorn än inom övriga näringslivet.
  • Riskkapitalbolagen bygger ofta upp lånestrukturer med mycket höga skulder, bestående av både ägarlån och banklån. Detta leder till att de skattemässiga vinsterna ofta raderas ut.
  • Vid flera av förvärven har riskkapitalbolagen använt ett förkortat räkenskapsår för att få stor skatteeffekt av ränteavdragen redan under förvärvsåret.
  • Ägarlånen lämnas inte sällan från ägarbolag placerade på Guernsey, Jersey och i Luxemburg. Såvitt Skatteverket kan se beskattas räntan inte alls hos långivaren, trots att bolagen får fullt avdrag för räntan i Sverige.
[[nid: view_mode=inlinenode]]