Hoppa till huvudinnehåll
Av
Före detta partiordförande (K)

Rysskräck sätter stopp för jobb och hyresintäkter i Karlshamn

– Att säga nej till att lagra rör åt Nordstream vore sanslöst. Karlshamn går miste om jobb och hyresintäkter bara på grund av en rent sjuklig rysskräck. Det säger Lars Jeppsson, ordförande för Kommunistiska Partiet i Karlshamn.

I förra veckan kallades Gotlands regionråd Björn Jansson och Karlshamns kommunalråd Per-Ola Mattsson till Stockholm för möte med försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström. Frågan för dagen gällde planerna på att upplåta hamnkapacitet i Slite och Karlshamn till det internationella gasprojektet Nordstream 2, som i Sverige pekas ut som ett verktyg för rysk expansionism.

Lägligt nog är både Jansson och Mattsson sossar, så efter lite kamratlig mangling kom de genast ut som lydiga verktyg för regeringens antiryska utrikespolitik. Jansson rev genast det avtal som låg klart för underskrift och Mattsson lade sitt på is.

Skälen till helomvändningen redovisades inte.

– Regeringen har försett oss med väldigt viktiga uppgifter, förklarade Mattson. Men utan att gå in på något innehåll. Uppgifterna rör nämligen rikets säkerhet och är därmed hemliga.
Det hela är mycket märkligt. Må vara att Nordstream 2 till hälften ägs av det halvstatliga ryska företaget Gazprom, men bolaget har också tyska, franska holländska och österrikiska ägare och det har säte och huvudkontor i Schweiz. Till detta kommer att bygget av gasledningen sköts av det holländska företaget Wasco, som också är den part som vill sluta avtal med hamnarna i Slite och Karlshamn för lagring av rör tillverkade i Tyskland.

Hur kan en sådan lagring utgöra ett säkerhetspolitiskt hot mot Sverige? Kommunistiska Partiets ordförande i Karlshamn, Lars Jeppsson, är avfärdande:

– Jag kan hålla med om att Sveriges säkerhetspolitiska läge försämrats genom värdlandsavtalet med Nato, som jag betraktar som en säkerhetspolitisk härdsmälta. Men hur kan ett lager av tyska järnrör på en hamnplan i Karlshamn utgöra ett hot mot Sverige? Tror regeringen och med dem Mattsson att rören plötsligt ska få
larvfötter och ge sig på att ockupera Sverige?

I Karlshamn har kommunfullmäktige redan fattat beslut om att säga ja till avtalet, ett beslut som nu måste rivas upp, annars ligger frågan rent formellt hos hamnens vd.

– Om Mattsson vill riva upp beslutet är det ett demokratiskt minimikrav att han redovisar varför, anser Lars Jeppsson. Att bara motivera det med att han själv fått skåda ljuset är en förolämpning mot väljarna.

Hamnen i Karlshamn ägs av kommunen. Ett avtal med Nordstream/Wasco skulle ge hamnen 100 miljoner kronor i hyresintäkter och avtalet skulle dessutom ge 50-60 nya jobb bara i hamnen och ytterligare jobb inom underhåll och service.

Lars Jeppson skräder inte orden.

– Vi behöver nya arbetstillfällen i Karlshamn, men när vi nu har möjlighet att få hit jobb, så går regeringen in och försöker stoppa det. Och det bara på grund av en bisarr rysskräck. Det är skamligt och ännu skamligare blir det om Per-Ola Mattssons partikamrater spelar med. Men vi får hoppas att de har mer ryggrad än så.

Nordstreams svenske representant Lars O Grönstedt säger att ett nej från Gotland och Karlshamn inte påverkar bygget av gasledningen. Projektet har redan slutit avtal om rörlagring med två hamnar i Finland och en i Tyskland, där man uppenbarligen inte uppfattat det hot som får russofobiska svenska politiker av alla kulörer att gå i spinn av pur förskräckelse.

Ett svenskt nej innebär därför bara längre och mer miljöförstörande transporter, om nu inte Rönne på Bornholm får det kontrakt som politikerna i Karlshamn vill säga nej till. I helgen anmälde Rönne i alla fall intresse.

I Karlshamn vägrar hamndirektören Mats Olsson att helt annullera affären med Nordstream, trots politiska påtryckningar. Olsson och med honom hamnstyrelsen kräver mer handfasta argument än ett omotiverat delegationsbeslut fattat av det hemlighetsfulla kommunalrådet Mattsson.

– Hamndirektören är inte rädd för att göra affärer med Ryssland och därför kallas han numera för Rubel-Olsson, berättar Lars Jeppsson. Men han ser i alla fall till hamnens och kommunens bästa, vilket man inte kan säga om Per-Ola Matsson och hans borgerliga hejarklack.

Enligt grundlagens regler om kommunalt självstyre kan regeringen inte stoppa affären med Nordstream. Beslutsrätten tillhör kommunen.

– För oss kommunister är saken solklar, avslutar Lars Jeppsson Ett lager av tyska rör på en hamnplan i Karlshamn, dessutom hanterat av ett holländskt företag, utgör inget hot mot Sverige. Därför måste det bli ett slut på det här spektaklet. Kryp inte för regeringen och Stockholm, utan se till vad som är bäst för Karlshamn och för arbetarbefolkningen här. Skriv under avtalet!
Fakta

Rysskräck sätter stopp för jobb och hyresintäkter i Karlshamn

Tyska rör, holländsk personal och svensk rysskräck
  • Nordstream 2 AG är ett internationellt bolag med säte i Zug i Schweiz, där huvudkontoret också är beläget. Bolaget ägs till 51 procent av halvstatliga ryska Gazprom. Övriga aktieägare är tyska Basf och Eon, brittisk-holländska Shell, franska Engine och österrikiska OMV.
  • Gasledningen Nordstream 2 skall gå parallellt med den befintliga ledningen Nordstream 1 från Leningradområdet i Ryssland till Greifswald i Tyskland. Rörutläggningen sköts av det holländska företaget Wasco som också ansvarar för lagring av rör längs utläggningssträckan. Wasco anställer holländsk och malaysisk personal. Rören tillverkas i Tyskland.
  • Wasco har tidigare i år slutit avtal om rörlagring i Kotka och Hanko i Finland och i Lublin i Tyskland. Efter regeringens ingripande för att stoppa svenska hamnar har Rönne på Bornholm anmält intresse för att ta emot ett lager.
  • Nordstream 1 invigdes 2011 med deltagande av Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Frankrikes premiärminister Francois Finnon, Hollands premiärminister Mark Rutte och EU-kommissionären Günther Oettinger.
  • 2015 köpte Sverige 43,5 procent av importerad råolja från Ryssland. Ryska fartyg anlöper varje vecka svenska hamnar med last av olja och virke.