Hoppa till huvudinnehåll
Av
artur.szandrowski@proletaren.se

Vårdbolagens vinster ökar

Det går ingen nöd på Sveriges vårdjättar. Trots ständig klagan över den ”politiska osäkerheten” gjorde de tio största vård- och omsorgskoncernerna en sammanlagd vinst på 4,3 miljarder kronor under 2016 – cirka 750 miljoner mer än året innan.

Sveriges tio största vård- och omsorgskoncerner ökade sina vinster med nästan 750 miljoner under det gångna året. Detta trots den ”politiska osäkerhet” välfärdsutredningen ska ha bidragit till.

Vårdjättarna har beklagat sig över utredningen från starten i mars 2015 till dess att slutbetänkandet lämnades in i början av maj 2017.

De har kampanjat genom branschorganisationen Vårdföretagarna och med alla till buds stående medel vädjat till politiker och vårdtagare om att lämna deras vinster ifred.

Under denna tid har de vuxit sig större och större på skattepengar – deras omsättning ökade med hela 8 procent under perioden och uppgår nu till 68 miljarder kronor – och vissa av dem, nu senast Ambea, har till och med börsnoterats.

Knappast tecken på politisk osäkerhet.

Henrik Jordahl, programchef vid Institutet för Näringslivsforskning, en av näringslivets många lobbyorganisationer, ger åtminstone ingen antydan till någon osäkerhet när han i Dagens Samhälle proklamerar att vårdjättarnas ökade vinster inte kommer att spä på den politiska debatten om vinsttak i välfärden.

– De offentliga utförarna skulle få stora problem att täcka upp om de privata vårdbolagen minskade sin verksamhet, säger han, säker på sin sak.

Och så är det säkert – de privata vårdcentralerna har tagit över en stor del av marknaden.

För även om en del av tillväxten beror på att företagen expanderat utomlands, i till exempel Norge och Danmark som har liknande system med vårdval, så kommer största delen av vinsterna fortfarande från Sveriges kommuner och landsting.

Vårdjättarna sålde tjänster till dessa för dryga 24 miljarder kronor förra året, en ökning med dryga tre miljarder på fem år.

Andelen vårdcentraler som drivs i privat regi har också ökat från drygt 25 procent år 2007 till över 40 procent år 2015. I Stockholms län drivs två av tre vårdcentraler i vinstsyfte.

Men dessa, och andra delar av vården och omsorgen, kan ju återgå i offentlig regi – en rättvis och folkhälsofrämjande, men väldigt främmande tanke för såväl vårdvalsivrare som Socialdemokrater.