Hoppa till huvudinnehåll
Av

”Tjejkurserna är viktiga – de stärker förbundet”

Hanna Ascher sitter i RKU:s Kvinno- och jämställdhetsutskott, KJU. När Proletären träffar henne har hon fullt upp med förberedelserna inför tjejkursen.

Hanna Ascher sitter i RKU:s Kvinno- och jämställdhetsutskott, KJU. När Proletären träffar henne har hon fullt upp med förberedelserna inför tjejkursen.

• Varför är tjejkurser viktiga för RKU?
–För att stärka tjejerna i förbundet, och andra unga kvinnor som står oss nära. Kurserna är väldigt viktiga för den interna jämställdheten. Tjejerna i RKU får en chans att prata själva. Det är lättare att påvisa jämställdhetsproblem då, säger Hanna Ascher.

Sedan RKU:s kongress 2011 har den interna jämställdheten stått högt på agendan. Problemet har aktualiserats av att relativt få tjejer sitter på ledande poster i förbundet.

– Sedan kongressen har vi tagit fram en jämställdhetsplan som har diskuterats på den nationella konferensen, och vi ska diskutera planen nu på tjejkursen också. Jämställdhetsplanen ska sedan omarbetas så att den kan ligga till grund för KJU:s arbete och tas upp på vår kongress i vår.

• Är feminismen viktig för RKU?
– De allra flesta tjejer som går med i RKU gör det på grund av jämställdhetsfrågan. Det visar hur viktig frågan är, och det skulle vara ett stort misstag om vi inte tog tag i den ordentligt.

Hanna Ascher tror att det finns flera orsaker till ungas feministiska engagemang. Det är en fråga som diskuteras mycket, samtidigt som många tjejer upplever att utvecklingen går åt fel håll.

– Det gör att många upplever en hopplöshet. Det blir viktigt att få prata av sig och diskutera riktiga lösningar. Många är frustrerade och de ser att de inte kan förändra något ensamma.

Därför satsar RKU på feminism och jämställdhetsfrågor. Det senaste numret av RKU:s tidning Rebell har exempelvis feminism som tema. Tidningen har mottagits väldigt väl, både inom RKU och av köpare.

– Det finns ett stort intresse och en medvetenhet i feministiska frågor i RKU och det är väldigt viktigt. Samtidigt finns det mycket kvar att jobba på internt, det är inte problemfritt, menar Hanna Ascher.

• Vad har KJU för planer framöver?
– Jag tror vi måste jobba mer på någon form av studier i feminismen. Vi måste stärka åsikterna och fylla på med kunskap, säger Hanna Ascher.
Fakta

”Tjejkurserna är viktiga – de stärker förbundet”