Hoppa till huvudinnehåll
Av
august.eliasson@proletaren.se

Upphandlingens logik – fullt fungerande busskurer monteras ner i vinterkylan

Fullt fungerande busskurer vid närmare 200 hållplatser i Göteborg monteras just nu ner. Först om några veckor ska nya busskurer ersätta de gamla eftersom regionens trafikföretag Västtrafik tar över driften från reklambolaget JCDecaux. Turerna kring kurerna är ett praktexempel på marknadsekonomisk ineffektivitet.

– Helt idiotiskt! Sjukvården och pensionärerna finns det inga pengar till men vi har råd att byta ut fungerande busskurer.

Nedmonteringen av de fungerande busskurerna sticker i ögonen på många. En av dem är Ann Rumel. Vi träffar henne på Fyrktorget samtidigt som två fastighetstekniker från en anläggningsfirma är i färd med att lyfta bort den sista av de två busskurer som stått på Fyrktorgets hållplats.

– Och så höjer de väl biljettpriserna. Rent ut sagt irriterande, fortsätter Ann Rumel.

Hon är inte den enda som är irriterad. På frågan om det inte känns lite dumt att åka runt och plocka ner fungerande busskurer mitt i den göteborgska vintern präglad av regn och blåst får vi medhåll från en av fastighetsteknikerna, som dock inte vill stå med namn i tidningen.

Flera resenärer Proletären pratar med är upprörda. Vid den andra, redan bortforslade, busskuren står Leif och Gerd Kristiansson och kollar på det avspärrade hålet i gatan, där det för någon dag sedan stod en busskur.

– Det sämsta är att vi boende får så dålig information, säger Leif Kristiansson.

– Dåligt, jättedåligt. Allt handlar om pengar, konstaterar Daniel, som inte vill ha hela namnet i tidningen.

Varför monteras de fungerande kurerna då ner? Jo, det beror på att Västtrafik bestämt sig för att själva ta över driften av 191 busskurer, väderskydd på byråkratiska.

– Tanken var att ta över kurerna från JCDecaux men det var inte möjligt enligt Lagen om offentlig upphandling, säger Jens Holmberg, pressinformatör på Västtrafik, till Proletären. Exakt vad i lagen som hindrar ett sådant övertagande kan han inte svara på men han påpekar att Västtrafik arbetar med att få upp de nya kurerna så fort som möjligt.

Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar regionernas och kommunernas inköp av varor och tjänster. Lagen kom till på EU-direktiv och syftet är att främja den ”fria” rörligheten och marknaden inom EU och företagens möjligheter att ta del av offentliga resurser.

Vi ringer till JCDecaux, som ägt och skött busskurerna sedan 1990.

– För vår del är det ett sätt att få reklamplatser. Det är därför vi gör det, säger Rickard Wendel, etablerare på JCDecaux.

JCDecaux är ett multinationellt bolag som äger runt 1,1 miljoner reklamplatser och flera så kallade hyrcykelsystem runt om i världen inklusive Styr & Ställ-cyklarna i Göteborg. Rickard Wendel berättar för Proletären att bolaget utöver de 191 busskurerna äger ytterligare 550 busskurer (vars avtal går ut om tio år), i princip alla kurer i centrala Göteborg, 32 runda reklampelare och 178 så kallade stadsinformationstavlor. Han medger att det ger en viss makt över gatubilden men påpekar att de designat busskurerna för Göteborg med stålbalkar i taket för att symbolisera industristaden.
Hur mycket reklamintäkter kurerna i Göteborg ger har Rickard Wendel ingen statistik på. Däremot gjorde JCDecaux en total vinst på drygt två miljarder kronor 2014.
Själv menar Rickard Wendel att de erbjudit Västtrafik att köpa busskurerna redan förra året, när avtalet gick ut.

– Men de ville inte. De sa att det måste upphandlas.

Turerna kring kurerna är ett praktexempel på hur upphandlingshysterin och marknadsfundamentalismen gör det enklaste svårt. I ekonomernas kalkyler skapar kanske upphandlingarna både arbete och vinst. Men vad är samhällsnyttan?

Att Västtrafik nu tar över driften av åtminstone 191 busskurer kan tyckas vara ett steg i rätt riktning. För visst bör regionen och dess trafikbolag också kunna äga och sköta busskurer i sin egen stad. Men kanske slutar det med att JCDecaux återigen tar över själva reklamplatserna. Västtrafik har nämligen lagt ut reklamytorna på de nya busskurerna på upphandling. På en marknad där JCDecaux är med och lägger anbud.

– Det vore rätt ironiskt, konstaterar Rickard Wendel.
Fakta

Upphandlingens logik – fullt fungerande busskurer monteras ner i vinterkylan

Lagen om offentlig upphandling – LOU
  • Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar myndigheters inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader
  • Lagen bygger på EU-direktiv och tvingar kommuner och regioner att lägga ut alla köp av varor och tjänster på EU:s ”fria” marknad.
  • På Konkurrensverkets webbsida förklaras syftet bakom LOU på ett avslöjande sätt: • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel • främja fri rörlighet inom EU • undanröja ageranden som begränsar konkurrensen • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner