Hoppa till huvudinnehåll
Av
august.eliasson@proletaren.se

Rösta för att stoppa rasister?

Borde vi rösta i EU-valet för att stoppa högerextremismen? Nej, menar Kommunistiska Partiet. EU är tvärtom orsaken till den växande högerpopulismen och fascismen.

Det bästa sättet att bekämpa fascisterna är att bekämpa hela EU. Ett lågt valdeltagande skulle också missgynna högerextrema missnöjespartier som just Sverigedemokraterna.

Högerextremismens framväxt är ett direkt resultat av ett EU som ställer människor från olika länder mot varandra i konkurrensens och nyliberalismens namn. Som om det inte vore nog är EU också berett att direkt stödja högerextremister och fascister, som i Ukraina idag där en regering där fascistpartiet Svoboda ingår åtnjuter fullt EU-stöd.

Det finns en spridd myt om att Europeiska Unionen är ett sorts freds- och samarbetsprojekt. Genom att föra samman Europas länder skulle vi undvika både krig och splittring mellan folk. Men verkligheten är snarare raka motsatsen. Krig och splittring föds i en union som spelar ut människor och stater mot varandra.

EU är inget neutralt projekt vi kan använda till vad vi önskar utan tvärtom en politisk union uppbyggt kring högerpolitik och de europeiska storföretagens egna intressen. Den nyliberala kapitalismen och kapitalets fria rörlighet står inskrivet i grundlagen och det är ingen hemlighet att EU som projekt är fött ur de stora bolagens behov av en gemensam marknad.

Idén är att skapa en ”inre marknad” med fri rörlighet för varor, kapital och arbetskraft. Det ska tvinga arbetare från olika länder att konkurrera om jobb, löner och arbetsvillkor. Och därmed stärka de europeiska storföretagen.

Det leder också till att industrier och fabriker som inte klarar konkurrensen med de största europeiska bolagen går under och tusentals arbetare ställs på gatan. Det ser vi i många av EU:s fattigare länder men även i Sverige.

Allt detta är förstås en utmärkt grogrund för högerextremism och fascism. På 30-talet var det ekonomisk kris, arbetslöshet och nedskärningar som banade väg för fascismen. Överheten slapp skulden som istället lades på minoritetsgrupper. Idag spelar högerextremister samma smutsiga spel där skulden läggs på muslimer och invandrare.

Är inte EU:s grundtanke då ändå positiv?

Den fria rörligheten och öppna gränser inom unionen kan låta trevligt, men det är en rörlighet helt på storföretagens villkor. Det är en frihet att flytta runt arbetskraft för att pressa ned löner.

Samtidigt hårdbevakar EU sina gränser och stänger ute de som flyr krig och nöd. Och de människor som hamnat utanför arbetsmarknaden och tvingas tigga, de som inte kan generera vinster åt företag, de behandlas som oönskade.

Det gästarbetarsystem som allt mer håller på att växa fram i EU har snarare mer gemensamt med fascistiska idéer än med öppenhet och solidaritet. För nog hade det fascistiska nazi-Tyskland inget emot ”gästarbetare” från Östeuropa, vilket var ett av målen med erövringskrigen.

Hur är det då med det överstatliga samarbetet som påstås förhindra konflikter? De europeiska stormakterna med Tyskland i spetsen dominerar inom EU. Mindre länder som Grekland tvingas att kapitulera ekonomiskt för att ”anpassas” till EU. Det är en politik som snarare riskerar att blåsa liv i inomeuropeiska konflikter än tvärtom, något vi redan ser på olika håll.

Stormaktsbygget EU för redan en politik som ligger helt i linje med vad många av de högerextrema vill. EU bygger upp en poliskår och bevakningsapparat som kan användas mot trilskande medborgare. EU stänger gränserna och sänker båtar med flyktingar ombord. EU hotar grannländer och bygger upp ”insatsstyrkor” som ska användas i andra länder.

EU liknar allt mer en teknokratisk superstat där demokratin ersätts av den enda vägens krispolitik. Där allt som andas solidaritet ska bytas ut mot ”den starkes rätt”.

Denna råa krispolitik är själva livsluften åt fascismen. Den som vill bekämpa högerextremism, fascism och rasism gör därför bäst i att bekämpa hela EU och genom att vägra delta i valskådespelet den 25 maj.
Fakta

Rösta för att stoppa rasister?