Hoppa till huvudinnehåll
Av
august.eliasson@proletaren.se

Antroposofisk vård splittrar V

Vänsterpartiets landstingsgrupp i Stockholm är inte överens i frågan om huruvida skattepengar ska gå till privat vård grundad på pseudovetenskap.

Vänsterpartiet i Stockholm är splittrade i frågan om antroposofisk vård. En politisk sekreterare har sagt upp sig efter att ledande vänsterpartister uttalat stöd för det nu uppsagda avtalet med privata Vidarkliniken.

I månadsskiftet mars-april gick avtalet med landstinget ut för Vidarkliniken i Järna utanför Stockholm och den borgerliga majoriteten har valt att inte förlänga det. Nu ska offentliga medel inte längre bekosta vård som drivs på pseudovetenskaplig antroposofisk grund.

Men vad man kunde tro skulle vara en god nyhet för en vänster som utgår från vetenskap och förespråkar offentligt ägd välfärd har istället väckt ont blod hos ledande vänsterpartister i Stockholms läns landsting.

– Det finns helt enkelt två olika uppfattningar i vår landstingsgrupp. Men det är viktigt att betona att det här inte är en konflikt. Vi har ingen klar linje nu, säger Felix Bergenholtz, pressekreterare hos Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting, till Proletären.

Redan förra året skrev två ledamöter i landstingsfullmäktige, Anna Sehlin och Isabell Flygare, en debattartikel till Vidarklinikens försvar. På en demonstration till stöd för sjukhuset som hölls utanför Stockholms landsting talade bland andra oppositionslandstingsrådet Håkan Jörnhede. Enligt den antroposofiska webbsidan Ytterjärna Forum sa Jörnhede att Vänsterpartiet är för ”verklig valfrihet” och därmed ville förlänga avtalet med Vidarkliniken.

”Extremt pinsamt”, menar en medlem i Vänsterpartiet i Stockholm som Proletären varit i kontakt med. Medlemmen, som vill vara anonym, menar att det utåt sett kan uppfattas som om hela landstingsgruppen är antroposofer.

Beslutet att inte förlänga avtalet med Vidarkliniken togs av den borgerliga majoriteten i landstingsfullmäktige i juni förra året. Detta efter att en utredning visat att Vidarkliniken använt antroposofisk alternativmedicin som huvudsaklig vård, och inte bara som komplement. Dessutom hade sjukhuset brister i journalföringen.

I den antroposofiska medicinen används olika homeopatiska medel, alltså kraftigt utspädda substanser av olika växter, djur och mineraler. Som vårdmetoder används olika ”andliga” terapier som rytmisk massage, metallfärgljusterapi och läke-eurytmi.

När Proletären ringer upp Anna Sehlin är hon kluven till om skattemedel verkligen ska bekosta alternativmedicinsk vård. Men hon menar att Vänsterpartiet kan tänka sig ett avtal med Vidarkliniken om de uppfyller kraven som landstinget ställer.

– Man ska inte ta ifrån människor deras egna upplevelser. Det är det som den antroposofiska läkevetenskapen försöker se. Man hittar balanser och ser till människan och ser vägar att komma ur sjukdomen och sina obalanser. Man kan kalla det ovetenskapligt men inte oviktigt.

Pressekreterare Felix Bergenholtz menar att Vänsterpartiet i Stockholm absolut inte är för icke-evidensbaserad vård men medger att det finns olika uppfattningar i partiet. Han berättar att partiet ska reda ut frågan på ett möte i slutet av april.

• Så än så länge har Vänsterpartiet ingen linje i frågan om skattebetalare ska bekosta privat vård som inte sker på vetenskaplig grund?
– Det är ju ett tillspetsat sätt att uttrycka det … Det råder delade uppfattningar om hur vi ställer oss till det här.

Men enligt uppgifter till Proletären är frågan mer infekterad än så. Den medlem i Vänsterpartiet som Proletären varit i kontakt med berättar om en politisk sekreterare som sagt upp sig i protest mot stödet för den pseudovetenskapliga antroposofin. Uppgiften bekräftas av Felix Bergenholtz som återigen upprepar att det absolut inte rör sig om en konflikt.

– Det handlar om olika värderingar och övertygelser.

Proletärens källa uppfattar det som att två-tre vänsterpartister i landstingsgruppen är positiva till Vidarkliniken, men att övriga inte opponerar sig.
Fakta

Antroposofisk vård splittrar V

Vård på antroposofisk grund
  • Vidarkliniken har avtal med 6 olika landsting/regioner. Enligt avtalet med Stockholms läns landsting skulle antroposofisk vård vara ett komplement till skolmedicin.
  • Kliniken bedriver cancervård och rehabilitering, inklusive palliativ vård.
  • Vid cancervård används bland annat Iscador, ett mistelextrakt, som kom till efter att antroposofrörelsens grundare Rudolf Steiner under en klärvoajans (inre spirituell vision) sett att cancer beror på obalans i kroppen, där eterkroppen (aurans energifält) lokalt försvagats.
  • Män ska ha mistelextrakt från ek och kvinnor från äppelträd. Icke-fertila kvinnor får nöja sig med mistelextrakt från tall. Misteln bör vara skördad när solen, månen och planeterna står i rätt förhållande till varann.
  • Iscador är godkänt av Läkemedelsverket men kritiseras av flera läkare.
Den antroposofiska rörelsen
  • Antroposofin grundades 1913 av den österrikiske esoterikern Rudolf Steiner. Han beskrev antroposofin som ”en kunskapsväg som vill föra det andliga i människan till det andliga i världsalltet”.
  • I den antroposofiska rörelsen in-går, förutom antroposofisk medicin, också walldorfpedagogik och biodynamisk odling.
  • Antroposofiska Vidarstiftelsen, som äger Vidarkliniken, driver också livsmedelsföretaget Saltå Kvarn AB.
    Källor: Antroposofiska sällskapet, tidskriften Folkvett