Hoppa till huvudinnehåll
Av
august.eliasson@proletaren.se

Försvarsanställda saboterade demonstration – "Bristande respekt för demokratin"

Hundratals personer, varav minst ett 20-tal anställda hos Försvarsmakten och Hemvärnet, har genom betalappen Swish försökt sabotera den demonstration mot Nato och Aurora 17 som planeras till lördag 16 september i Göteborg.

– Jag ser sabotagen som en del av hetskampanjen mot demonstrationen. Snart varenda ledarsida har försökt utmåla oss som Putinlakejer eller liknande. Enligt dem får man inte vara emot Aurora 17 och Nato, då diskvalificeras man. Det skapar en svans av troll på internet, säger Jens Halldin, från Nätverket Demonstrera mot Aurora 17, till Proletären efter att sabotageförsök mot nätverkets planerade demonstration upptäckts.

Trollen i det här fallet är inte vilka som helst. Det är försvarsanställda och andra försvarsintresserade som, enligt SVT Väst, gått ut i offentliga inlägg på Facebook och uppmanat till att sabotera demonstrationen genom den Swish-insamling som Nätverket Demonstrera mot Aurora 17 startat. Genom att skicka mängder med överföringar på 1 krona ville sabotörerna få insamlingen att gå back, eftersom avgiften på föreningskonton är 2 kronor per överföring.

– När vi upptäckte alla enkronorsöverföringar kollade vi upp vilka det var som gjort dessa. Vi såg att många var knutna till Försvarsmakten på olika sätt eller till exempel poserade med vapen på Facebook. Då bestämde vi oss för att kontakta media, berättar Jens Halldin från nätverket Demonstrera mot Aurora 17, för Proletären.

Han berättar att sabotageförsöket tagit tid och kraft. Och han ser allvarligt på att anställda inom Försvarsmakten agerar på detta sätt.

– Det visar på bristen på demokratiskt sinnelag hos en del personer knutna till Försvarsmakten och på hur de ser på människor med en annan syn på säkerhetspolitik och på om vi ska ha utländska trupper i Sverige.

På sin hemsida skriver Försvarsmakten om den värdegrund och uppförandekod som alla anställda måste följa:

”En central del av Försvarsmaktens uppdrag är att försvara varje medborgares rätt att tycka och yttra sig fritt, men som medarbetare måste man acceptera vissa uppförandekoder, både i tjänsten och privat.”

Anställda ska, enligt uppförandekoden, inte missbruka sin ställning, leva efter värden som rättvisa, jämlikhet, jämställdhet och agera respektfullt i olika situationer.

Flera anställda som SVT Väst pratat med menar att de utfört sabotagen utanför tjänsten.

– Jag skickade inte pengarna som officer och försvarsanställd utan som privatperson, säger en av dem.

Enligt Försvarsmaktens dokument om uppförandekod står det att de anställda ”bör […] handla och leva enligt värdegrunden såväl i som utanför tjänsten”. Jens Halldin är inte förvånad över att det finns försvarsanställda som inte delar denna syn.

– Det är inte så oväntat. Försvarsmakten pratar hela tiden om demokrati men när demokratin inte passar är det inte lika bekvämt. Det finns en bristande respekt för demokratin, om inte alla håller med.

Trots sabotageförsöken har själva insamlingen till demonstrationen fortlöpt. Under fredagen var insamlingen uppe i över 80.000 kronor och Jens Halldin ser fram emot demonstrationen på lördagen.

• Finns risk för sabotageförsök eller provokationer även under själva demonstrationen?
– Nej, vi ser inget hot mot demonstrationen. Men vi har en tät kontakt med polisen. Och vi har tänkt igenom säkerheten med många demonstrationsvakter. Vi är väldigt noga med att hålla detta organiserat och ordentligt.
Fakta

Försvarsanställda saboterade demonstration – "Bristande respekt för demokratin"

Demonstrationen mot Nato och Aurora 17
  • Demonstrationen mot Nato och Aurora 17 hålls lördag 16 september med samling kl 13.00 på Gustaf Adolfs Torg i Göteborg.
  • Parollerna är: Nato ut ur Sverige, Riv upp värdlandsavtalet, Inga kärnvapen på svensk mark.
  • Arrangörer till demonstrationen är Nätverket Demonstrera mot Aurora 17, där flera olika partier ingår, däribland Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Kommunistiska Partiet.