Hoppa till huvudinnehåll
Av
august.eliasson@proletaren.se

Fortsatta protester mot utförsäljning av spårvägen

Allianspartiernas motion till Göteborgs kommunfullmäktige om att sälja ut Göteborgs spårvägar med dotterbolag bordlades på kommunstyrelsens möte förra veckan. Medlemmar ur Kommunals sektion på Spårvägen var på plats utanför mötet för att uppvakta politikerna i kommunstyrelsen.

Allianspartierna i Göteborg vill sälja ut Göteborgs spårvägar. På kommunstyrelsens möte förra onsdagen bordlades frågan dock på initiativ av Sverigedemokraterna, som inte har bestämt hur de ska ställa sig. Frågan kommer att tas upp igen i slutet av februari.

Förslaget har mött motstånd från Kommunals sektion på Spårvägen men också från de rödgröna partierna som nu lagt ett motförslag om att Göteborgs stad ska ta över hela ansvaret för Spårvägen. Ett tiotal medlemmar från Kommunals sektion var på plats för att dela ut ett uttalande mot de borgerliga partiernas förslag.

– Om vi säljs till regionen förlorar vi vår anställningstrygghet, säger Amandus Carlenfors, spårvagnsförare.

Han menar att en försäljning med stor sannolikhet leder till privatisering.

– Den här trafiken behöver långsiktighet, ja planekonomi kan man säga. Privata företag kan bara ta hänsyn till vinsten.

Strax innan kommunstyrelsens möte skulle börja kom representanter från de rödgröna, däribland Johan Nyhus (S) och Daniel Bernmar (V), ut för att prata med spårvägenarbetarna.

De lovade att ta strid mot Allianspartiernas motion och berättade om sitt förslag att Göteborgs stad ska ta över hela ansvaret för Göteborgs spårvägar, och på så sätt säkra att det inte säljs ut i framtiden.

– Det var bra att de kom ut och pratade med oss. De tog vårt parti angående spårvagnstrafiken men när det gäller busstrafiken finns det mer att göra, säger Amandus Carlenfors strax innan kommunstyrelsens möte ska börja. De rödgrönas förslag skiljer ut spårvagnstrafiken från busstrafiken och trafikantservicen, som alltså fortfarande kan säljas ut. Ändå är Kommunalmedlemmarna glada över de rödgrönas tydliga ställningstagande.

Efter mötet nås vi av beskedet att allianspartiernas förslag är bordlagt på initiativ av Sverigedemokraterna. Janne Strömqvist, vice ordförande i Kommunals sektion på Spårvägen och medlem i Kommunistiska Partiet, var också på plats utanför mötet och är nöjd med stödet från de rödgröna partierna.

– Det var en ganska långtgående motion även om vi menar att Göteborgs stad borde ha både spårvagnstrafiken och busstrafiken, säger Janne Strömqvist som tror att framförallt Socialdemokraterna känt av trycket underifrån.

– Tidigare var sossarna vacklande, nu var de förvånansvärt tydliga. Spårvagnsfrågan har länge varit en känslig fråga i Göteborg och Socialdemokraterna vill gärna profilera sig i frågan, resonerar Janne Strömqvist.

– Men det beror också på vår fackklubbs agerande såklart. Att företrädare för de rödgröna partierna kom ut för att diskutera frågan visar att spårvägenarbetarnas protester gett eko i kommunhusets lokaler.

– Vi hade meddelat dem innan att vi skulle stå utanför och det förhöjde vårt agerande att de kom ut. Amandus Carlenfors är också nöjd med aktionen.

Vi frågar om han har några tips om hur arbetare på andra arbetsplatser kan bemöta de ständiga kraven på utförsäljningar och upphandlingssystem, inte minst inom kollektivtrafiken.

– Det kanske är ett tråkigt svar, men det är att ge sig in i politiken på ett eller annat sätt och visa vad man tycker.