Hoppa till huvudinnehåll
Av
robert.wettersten@proletaren.se

S fortfarande överlägset störst bland arbetare

Det är fler som röstar på SD än de som anser att det är partiet de närmast sympatiserar med. Det och mycket annat visas i SCB:s senaste partisympatiundersökning.

I maj och november varje år gör Statistiska Centralbyrån (SCB) sin partisympatiundersökning. Undersökningarna är i sig uppdelade i två delar. I den första delen ställs frågan ”vilket parti skulle du rösta på om det var val idag?” Resultatet av den undersökningen släpps först, och det är också den som får störst uppmärksamhet.

I den andra delen, som släpps några dagar senare, ställs frågorna ”Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?” och ”Vilket parti är det?” De som svarar nej får då frågan ”Men vilket parti har du störst sympati för?”

En jämförelse mellan de två delarna visar inga större skillnader mellan vilket parti man skulle rösta på och vilket parti man sympatiserar mest med. De enda partierna där det skiljer en procentenhet eller mer är Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Medan 14,8 procent av väljarkåren skulle rösta på SD om det vore val i november, så är det bara 11,9 som anger SD som det parti man står närmast. Hos inget annat parti skiljer resultaten sig så mycket åt.

Tittar man på partisympatierna hos arbetare (sysselsatta och ej sysselsatta), så är S störst med 46,3 procent, följt av SD med 17,1, M med 14,1 och V med 6,7 procent. SD är större bland manliga arbetare (21 procent) Bland kvinnliga arbetare är sympatierna för SD avsevärt mindre (7,8 procent). Kvinnornas sympatier är istället något större för allianspartierna utom M, V samt ”övriga”, vilket kan antas vara Feministiskt initiativ.

Bland samtliga tjänstemän är S största parti med 31 procent, följt av M med 27 , Centerpartiet med 9,3 och SD med 8 procent. V är främsta parti bland 7,4 procent av tjänstemännen.

I kategorin ”samtliga företagare (inklusive lantbrukare)” är M största parti med 34,9 procent, följt av SD med 16,8 procent, S med 17,4 och C med 15,7 procent.

Även siffrorna för tjänstemän och företagare avser sysselsatta och ej sysselsatta.

I ljuset av statsminister Stefan Löfvens öppningar för en blocköverskridande regering efter nästa val, så visar statistiken att S-sympatisörerna inte är intresserade av en sådan.

20,8 procent av S-sympatisörerna anger V som näst bästa parti och 15,4 anger Miljöpartiet. 36,2 procent väljer alltså något av de andra rödgröna partierna i andra hand. 31 procent väljer något av allianspartierna i andra hand (i första hand C med 13,8 procent). Endast 3,2 anger SD som näst bästa parti.
Fakta

S fortfarande överlägset störst bland arbetare

Partisympatier, arbetare (sysselsatta och ej sysselsatta)
    S: 46,3 SD: 17,1 M: 14,1 V: 6,7 C: 6,1 MP: 3,3 KD: 2,8 L: 1,6
”Om det varit val idag”, hela väljarkåren
    S: 32,6 M: 22,2 SD: 14,8 C: 9,5 V: 7,0 L: 4,2 KD: 3,1 MP: 3,8
Partisympatier, hela väljarkåren
    S: 33,6 M: 23,7 SD: 11,9 C: 9,2 V: 7,3 L: 5,0 MP: 4,2 KD: 2,6