Hoppa till huvudinnehåll
Av

(S)vek och fortsatt nedmontering i Trelleborg

– Vi måste satsa och bygga upp småsjukhusen igen, säger Dennis Andersson, ordförande för Kommunisterna i Trelleborg. Han menar att patientsäkerheten är i fara på grund av marknadstänket i vården, och att de ansvariga politikerna måste ställas till svars.

Kampen för en fungerande vård pågår över hela landet. Marknadstänkets intåg har gjort att pengarna tar slut innan de nått patienter och personal. I Region Skåne försvinner miljontals kronor på mediestrateger och kommunikatörer. Att antalet vårdanställda i Region Skåne minskar samtidigt som den administrativa personalen ökar säger i allt.

Organisationen och tystnadskulturen, som infördes av förre regiondirektören Jonas Rastad, har den S-MP-ledda regionen inte gjort upp med. Idag har avdelningarna på Skånes sjukhus olika ledningar och därför fungerar inte organisationen. För Trelleborgs del innebär det att alla delar av sjukhuset styrs från andra städer vilket gjort att avdelning efter avdelning kollapsat.

Kommunistiska Partiet har länge agerat i frågan och kräver ett helt sjukhus med en fullt öppen akut och fungerande ambulansvård. I dag är utryckningstiden längre än den tid som gäller för att göra återupplivningsförsök och då kan man undra varför vi skall ha ambulanser över huvud taget.

– Vi måste satsa och bygga upp småsjukhusen igen, säger Dennis Andersson, ordförande för Kommunisterna i Trelleborg. Storskaligheten har nåtts vägs ende, hälsan kräver omsorg om hela människan. Personalen på avdelningarna och sjukhusen måste ges större inflytande och makt över vården. Byråkratin är idag så stor att ingen där uppe känner något ansvar. Bara de som skall se patienterna i ögonen och göra sitt bästa känner ansvar. Men personalen står maktlösa på grund av vanstyret.

För ganska exakt ett år sedan samlade aktivisterna i sjukhusgruppen in nästan 12 000 namn på kort tid, för att de palliativa slutenvårdsplatserna skulle öppnas igen. Namnen överlämnades till ansvarig politiker, Maria Nyman-Stjärnskog (S), som efter det enorma trycket lovade att avdelningen skulle öppnas efter sommaren. Nu har den sommaren passerat och snart är vi framme vid nästa och fortfarande har inte avdelningen öppnats, trots att över 30 personer har sökt arbete på avdelningen.

På grund av detta svek bjöd sjukhusgruppen den 8 maj in både tjänstemän och den politiska ledningen för den palliativa vården till möte.

– Sjukhusgruppen gjorde helt rätt som bjöd in både politiker och tjänstemän, så att de inte skulle kunna skylla på varandra, säger Dennis Andersson. Tyvärr saknades helt ryggrad och de stod där och svamlade istället för att ta ansvar. Sveket blev tydligast när alla i det överfulla församlingshemmet sträckte upp handen för att visa att de vill ha ett startdatum för den palliativa avdelningen. Alla utom socialdemokraterna på plats. Uselt!

Nedmontering av sjukhuset sker på många fronter. I veckan blev det ramaskri när gynmottagningen skulle stänga i juli, för att de inte kunde anställa någon läkare. Detta beslut revs då upp av högsta hönset Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, som konstaterade att tjänstemännen inte tagit patientsäkerheten i beaktande.

– Vi kan berätta för Fritzon att patientsäkerheten är i fara även för palliativa patienter, stomipatienter, psykiskt sjuka och för patienter i behov av alla andra avdelningar som är stängda i Trelleborg. Vi i Kommunistiska Partiet kräver att Maria Nyman Stjärnskog och de högsta tjänstemännen avgår utan några som helst avgångsvederlag. Riv upp organisationen i Regionen och utgå från varje enskilt sjukhus och få dem att fungera.

Inka Persson
Fakta

(S)vek och fortsatt nedmontering i Trelleborg