Hoppa till huvudinnehåll
Av
marcus.jonsson@proletaren.se

Svenska folket motståndare till Nato

Trots ihärdig propaganda för svenskt Natomedlemskap är den folkliga opinionen oförändrad. Majoriteten av svenskarna är negativa till medlemskap.

I Ipsos opinionsundersökning som publicerades i Dagens Nyheter förra veckan svarar 50 procent av de tillfrågade att Sverige bör stanna utanför Nato och 34 procent att Sverige bör gå med. 16 procent är osäkra.

Anmärkningsvärt är att det är tre procentenheter fler som vill att Sverige ska stanna utanför Nato jämfört med 2014. Alla skillnader jämfört med 2014 är dock inom ramen för den statistiska felmarginalen.

Det är färre kvinnor än män som svarar att de tycker att Sverige bör gå med i Nato, bara 28 procent jämfört med 40 procent av männen, men andelen osäkra är större bland kvinnorna, 24 procent att jämföra med 8 procent av männen.

Viktigast är ändå att trots att alla de fyra allianspartierna numera driver linjen att Sverige ska gå med i Nato, och trots all hets mot Ryssland och tjatet om ett förändrat säkerhetsläge i närområdet, så är den folkliga opinionen fortfarande negativ till Natomedlemskap.

Precis som i EU-frågan är svenska folket bra mycket klokare än sina företrädare i riksdagen som utan att blinka sluter upp bakom monopolkapitalet och USA-imperialismen.
Fakta

Svenska folket motståndare till Nato

Stärk opinionen mot Nato och värdlandsavtalet!
  • Sprid Kommunistiska Partiets flygblad och samla även in namn i protest mot svensk anslutning till Nato:s värdlandsavtal.
  • Beställ flygblad och namnlistor genom att mejla till info@kommunisterna.org eller ring 031-122631.