Hoppa till huvudinnehåll
Av
marcus.jonsson@proletaren.se

Sverige sviker Västsahara

Regeringen kovänder om Västsahara. I ett pressmeddelande signerat utrikesminister Margot Wallström tillkännages att riksdagsbeslutet att erkänna Västsahara inte kommer att genomföras.

Riksdagen beslutade i december 2012 att Sverige ska erkänna det av Marocko ockuperade Västsahara. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fick då tillsammans med Sverigedemokraterna igenom beslutet mot den sittande alliansregeringens vilja.

Men nu meddelar regeringen att beslutet inte kommer att genomföras, trots att det var ett av Socialdemokraternas vallöften och att både Socialdemokraterna och Miljöpartiet förutom riksdagsbeslutet även har kongressbeslut på att erkänna Västsahara.

Lena Thunberg, redaktör för tidskriften Västsahara, är besviken på beskedet.

– Det är skandal. Det är skamligt, fegt och principlöst. Svenska regeringen böjer sig helt för Marocko i första hand och antagligen också för olika EU-stater, främst Frankrike.

Regeringens besked kom på fredagen
15 januari. Efter helgen träffade inrikesminister Anders Ygeman talmannen för Marockos parlament och kom överens om att Sverige ska skicka tillbaka de cirka 800 marockanska pojkar som lever som gatubarn i Stockholm och Göteborg. Marocko har tidigare vägrat ta emot dem.

Lena Thunberg tror inte att överenskommelsen om barnen är motivet till regeringens svängning i frågan.

– Ska man väga 800 marockanska gatubarn mot 165000 västsahariska flyktingar som väntat i flyktinglägren i 40 år? Det skulle vara absurt om det är ett huvudskäl.

Lena Thunberg lyfter istället fram de ekonomiska intressena och den politiska pressen från EU och Marockos främsta bundsförvant Frankrike.

– EU har mycket starka band till Marocko. Landet har så kallad avancerad status, EU har valt landet som partner i regionen.

– Det pratas också om att anledningen skulle vara att Sverige kandiderar till en plats i FN:s säkerhetsråd. Samma råd som under 25 år inte lyckats genomföra den beslutade folkomröstningen om självständighet i Västsahara på grund av Frankrikes vetorätt. Vad ska Sverige göra i det handlingsförlamade rådet?

Strax före jul upphävde EU-domstolen ett handelsavtal mellan EU och Marocko gällande jordbruks- och fiskeprodukter från det ockuperade Västsahara.

Då valde Sverige att tillsammans med flera EU-länder överklaga domen.

– Överklagandet signalerade att Sverige bytt fot om Västsahara, säger Lena Thunberg som påpekar att domen var bra.

– Man kan inte sälja vad man inte äger och Marocko äger inte Västsaharas fisk och grönsaker.

Lena Thunberg framhåller att även om Marocko inte är en stor handelspartner för Sverige så ligger ett av Business Swedens (tidigare Exportrådet) tre afrikakontor i Casablanca.

– Svenskt näringsliv är intresserat av att ha kvar kontoret. Det gäller handeln i hela Västafrika, inte bara Marocko.