Hoppa till huvudinnehåll
Av

Förortsprotest mot kommunfullmäktige

Politikerna i Göteborgs kommun fick det hett om öronen under sitt senaste fullmäktigemöte. Boende i Rannebergen krävde stopp för utförsäljningar av sina lägenheter samtidigt som Simhallsgruppen återigen uppvaktade politikerna med kravet om en simhall till Kortedala/Bergsjön.

Att sälja ut är häleri – allmännyttan äger vi! Bostadsbolaget, Victoria Park – vi är värda mer än mark! Simhall till Kortedala/Bergsjön!

Talkörerna ekade utanför kommunfullmäktiges temporära möteslokaler vid Kronhusbodarna i centrala Göteborg. Hyresgästföreningen i Rannebergen hade ordnat bussresa för att ge möjlighet för de boende att protestera mot den planerade bytesaffären. Kommunalägda hyresrätter i Rannebergen ska enligt förslaget bytas mot det privata fastighetsbolaget Victoria Parks mark i Lövgärdet för att där kunna bygga bostadsrätter.

Förslaget har väckt vrede och oro bland de boende. De fruktar att bolaget ska höja hyrorna genom att missköta det löpande underhållet och genomföra bristfälliga topprenoveringar vid hyresgästbyte, som de gjort i andra delar av Göteborg och landet.

Förutom talare från boende i Rannebergen talade också företrädare för Hyresgästföreningen från runtom i Göteborg. De poängterade vikten av att sätta stopp för alla utförsäljningar och att detta är en gemensam kamp för alla Göteborgare.

Samtidigt med denna protest hade Simhallsgruppen återigen samlats för att lämna över nya namnunderskrifter för en simhall till Kortedala/Bergsjön. Nu har ytterligare 500 personer skrivit under, vilket innebär att totalt 3.000 personer ställt sig bakom kravet.

Ulf Nilsson, från Simhallsgruppen och medlem i Kommunistiska Partiet, talade och visade på hur frågorna hänger ihop.

– Göteborg blir inte jämlikt av att man bygger en flashig simhall inne i stan och av att bygga bostadsrätter i Lövgärdet. Vi vill ha riktiga satsningar där man visar att man tror på oss som bor i områdena. Det handlar om att rusta upp våra områden, om utbildning och om att våra ungdomar ska ha en vettig sysselsättning på fritiden.

Trots uselt Göteborgsväder var det runt 200 personer som deltog i protesterna. Det blev en gemensam manifestation för satsningar på förorten och att politikerna ska hålla sina löften om att satsa på ett jämlikt Göteborg. Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande (S) och Daniel Bernmar, kommunalråd (V) gick ut och mötte de protesterande och tog emot namnlistor. 500 ytterligare namn för en simhall till Kortedala/Bergsjön och 2.000 namn insamlade på två veckor mot utförsäljningen av bostäder i Rannebergen.

Marie Lundberg och Håkan Lundqvist berättade om insamlingen och krävde att politikerna skulle fatta beslut om pengar till en simhall i Kortedala/Bergsjön innan valet.

– Vi kan inte lova något före valet, men vi kommer göra vårt yttersta för att den kommer med i nästa investeringsperiod som börjar 2019, sa Daniel Bernmar och hänvisade till kommunens budgetperiod.

– Ni beslutade ju om ett nytt centrumbad i mars i år, då gick det ju bra, sa Håkan Lundqvist och fortsatte:

– Ni lägger alla pengar inne i stan, ni borde vända på det och satsa på förorten.

Efter överlämningen från Simhallsgruppen tog Kristofer Lundberg från Hyresgästföreningen Angered över mikrofonen och berättade om reaktionerna från de boende i Rannebergen på förslaget om att sälja ut deras bostäder till Victoria Park.

– Vi vill bjuda ut dig till Lövgärdet och Rannebergen och prata med de boende och höra vad de tycker, sa Kristofer Lundberg.

Ann-Sofie Hermansson menade att bytesaffären skulle gynna jämlikheten i Göteborg, vilket inte mötesdeltagarna höll med om. De boende vill inte se att lägenheterna säljs ut till skojarbolag.

På samma möte beslutade kommunfullmäktige att inte agera mot stadens Intraservice som låtit tjänstemän och nämndpolitiker åka på nöjesresor till USA. Man skyddar sina egna samtidigt som förorterna utarmas på resurser.

Nu går båda kamperna vidare, på sina egna håll och gemensamt. Simhallsgruppen har gjort ett separat Göteborgsförslag som på kort tid fått de nödvändiga rösterna för att kommunen återigen ska behandla frågan. Hyresgästföreningen mobiliserar inför kommunfullmäktigemötet den 7 december då beslut ska fattas om eventuell utförsäljning.

Sara Juaniquina Svensson, boende i Rannebergen– Jag är emot utförsäljningen av allmännyttan för att alla har rätt till ett drägligt boende. Med utförsäljningen så ökar bostadsbristen och det blir svårare för människor med sämre inkomst och pensionärer att få lägenhet.

– Jag vill att politikerna börjar lyssna på oss och hålla sina vallöften. Att bygga upp förorten och stärka de boende istället för att skapa oroligheter.

William Wismeier