Hoppa till huvudinnehåll
Av

”Skutberget ska inte privatiseras!”

Uppemot 1000 personer tågade genom Karlstads gator den 2 december mot politikernas försök att sälja ut Karlstads kanske populäraste friluftsområde Skutberget.

Skutberget, som ligger ett par kilometer från centrala Karlstad, används av kommuninvånare, boende på den närbelägna campingen och turister som vill njuta av vyerna över Vänern, spela frisbee-golf, bada eller motionera. Skutbergets motionsspår har nyligen utsetts till det bästa i Sverige och är mycket uppskattat av karlstadsborna.

Detta vill dock Muminvärlden och kommunstyrelsen med Per-Samuel Nisser (M) i spetsen ändra på. Denna allians mellan politiker och utländskt näringsliv vill bygga ett nöjesfält likt den Muminvärld som finns i Nådendal, Finland, där en endags-entré kostar 284 kronor per person.

Enligt kommunens egen Facebooksida så kommer Muminvärlden stå för investeringskostnaden på 200 miljoner kronor och de kostnader som hör nöjesparken till, medan kommunen kommer att stå för infrastruktur, vatten och avlopp.

Kommunens skattebetalare ska alltså bidra till att ett utländskt företag etablerar sig på ett välbesökt rekreationsområde och sedan ta betalt av invånarna för entrén till området.

Det är inte känt hur mycket Muminvärlden kommer betala för marken som de vill exploatera. Men på kommunfullmäktigemötet den 18 maj meddelade Per-Samuel Nisser att Muminvärlden kommer att arrendera marken av kommunen.

Motståndet mot detta har varit massivt i Värmland. Facebookgruppen Värna Skutbergets Friluftsområde har i skrivande stund över 8.300 medlemmar och en förening som kämpar för att Skutberget ska förbli kommunalt, gratis och oexploaterat har bildats – Skutbergets Wenner.

De som är för Muminvärlden har på olika sätt försökt svartmåla det folkliga motståndet och kallar Skutbergets Wenner för gnälliga bakåtsträvare. Aktivisterna anklagas också för att inte respektera demokratins spelregler på grund av några upptejpade propagandalappar på elskåp samt ett besök på ett kommunfullmäktigemöte i Karl-stad där kritik framfördes.

Talarna under demonstrationen den 2 december delade med sig av personliga berättelser om vad Skutberget tillfört dem som individer. Naturfilmaren Bo Landin skickade en ljudhälsning från Utah i USA där han talade om Vänerns strands världsunika miljö som nu hotas. I talen underströks också vikten av att motståndet måste fortsätta.

Dagen efter demonstrationen stod aktivister från Skutbergets Wenner på stan och samlade in namn och tecknade nya medlemmar till föreningen.

Mikael Kruse