Hoppa till huvudinnehåll
Av
august.eliasson@proletaren.se

Pengar finns – det handlar om politik

Skattkista 1: Kommunerna har pengar men högern vill sälja ut

Styrande politiker anser det vara förbjudet att överskrida budget, oavsett vad behoven är. ”Kommunen måste spara” säger de.

Sant är att pengar har flyttats från det kommunala till det privata genom utförsäljningar och privatiseringar. Men lika sant är också att det går att bryta mot budget. Det finns pengar här och nu.

Många kommuner går med stora vinster. 201 av 290 kommuner har ”god ekonomisk hushållning” med en vinst på över 1000 kr per invånare, även om skillnaderna mellan fattiga och rika kommuner är stora.

Högern vill av ideologiska skäl sälja ut kommunala bostadsbolag och andra gemensamma tillgångar för att banta ned den verksamheten. De vill driva kommunerna som vinstdrivande företag.

Vi menar att kommunerna istället ska drivas med behoven som prioritet. Inte för politikerarvoden, sänkta skatter och investeringar i riskfyllda lyxprojekt. Om pengar inte finns, ska de tas från storföretagen och de rika.


  • Kommunernas vinst 2013: 22,5 miljarder

  • Kommunernas förmögenhet (eget kapital): 456 miljarder krSkattkista 2: Staten har pengar men skatteintäkterna har minskat

Sverige är skuldsatt och vi har inte råd med mer välfärd sägs det. Det är lögn.

Statens överskottsmål innebär att offentlig sektor ska göra ett överskott på minst 1 procent och därmed spara pengar. Det innebär att den svenska staten idag har en nettoförmögenhet på 27 procent av BNP.

Enligt finansminister Anders Borg behövs överskottsmålet för att Sverige ska klara ekonomiska kriser i framtiden. I praktiken går det ut på att staten hjälper bankerna som vid finanskrisen 2008.

Sverige har visserligen, som alla länder, en statsskuld, men vi har också tillgångar betydligt högre än skulder.

När högerpolitiker och kapitalister vill använda statsfinanserna till skattesänkningar för de redan rika och nedmontering av den offentliga sektorn vill vi tvärtom använda pengarna för att stärka den offentliga sektorn och sätta behoven före budget.


  • Statens finansiella nettoförmögenhet (2013): 762 miljarder krSkattkista 3: Kapitalisternas förmögenhet är större än någonsin

Sverige är ett mycket rikt land men rikedomarna är ojämnt fördelade. En procent av svenskarna äger 40 procent av rikedomarna.

I det kapitalistiska systemet tjänar en liten klick kapitalister enorma pengar på att äga. Pengar som skapats genom de anställdas arbete på företagen.

Tidigare har skattesystemet använts för att fördela åtminstone delar av vinsterna till välfärd och till vanligt folk. Idag stannar allt större delar av vinsterna hos kapitalisterna.

Det senaste decenniet har skatter och avgifter för storföretagen och de rika sänkts. Förmögenhetsskatten, arvsskatten och gåvoskatten är avskaffade och fastighetsskatten är omgjord till avgift. Skatten på inkomster av kapital, det vill säga på ägande, är betydligt lägre än skatten på arbete.

Sverige är det ”nya skatteparadiset för de rika” som SVT uttryckte det i en intervju med Staffan Andersson, skatteexpert på advokatbyrån Bird&Bird, 15 maj. Han beskriver en ”mycket gynnsam situation” för förmögna som vill flytta sitt sparade kapital till Sverige.

De pengar som går till de redan rika är pengar som hade kunnat användas till välfärd. Siffrorna till höger visar vilka enorma rikedomar som finns i det svenska samhället, som skulle kunna användas för allas gemensammas bästa.

Kräv en rättvis fördelning av samhällets rikedomar. Ta från de rika och använd pengarna där de behövs.

9 500 000 000

…kronor (9,5 miljarder) gjorde de 10 största välfärdsbolagen i vinst 2008-2012, enligt Dagens ETC sammanställning av siffror från SCB.
69 000 000 000

…kronor (69 miljarder) var de fyra svenska storbankernas (Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB) samlade vinst efter skatt 2013, enligt Sveriges Radios sammanställning.
205 000 000 000

…kronor (205 miljarder) var vinsten för de 38 företagen på Stockholmsbörsens storbolagslista 2013 enligt Svenska Bankföreningens sammanställning.
1 600 000 000 000

…kronor (ca 1600 miljarder), eller motsvarande 45 procent av Sveriges BNP, är den samlade förmögenheten hos Sveriges 136 miljardärer enligt Veckans Affärers årliga miljardärslista.
1

…procent av Sverige befolkning äger 40 procent av tillgångarna 2007, enligt Institutet för Näringslivsförsknings uträkning. Efter förmögenhetsskattens avskaffande finns ej statistik.