Hoppa till huvudinnehåll
Av

Högern sviker fattiga mammor

Ensamstående med barn är kraftigt överrepresenterade i fattigdomsstatistiken, men regeringen gör inget för att förbättra situationen. Högern vägrar att höja underhållsstödet, trots att det i princip legat på samma nivå i 18 år.

Underhållsstödet ges till ensamstående med barn när föräldern som inte bor med barnet av någon anledning inte betalar underhållsbidrag, eller betalar mycket lite. I dag ligger stödet på 1273 kronor. Det är samma nivå som för sju år sedan, då bidraget senast höjdes – med 100 kronor.

Sedan 1994 har nivån på underhållsstödet, bortsett från höjningen med 100 kronor, legat stilla. En jämförelse med konsumentprisindex visar därför föga förvånande att bidraget i praktiken har sänkts.

Samtidigt har andelen ensamstående i fattigdomsstatistiken ökat. Drygt var tredje ensamstående med barn har idag en så låg inkomst att de riskerar fattigdom, enligt Statistiska centralbyrån.
Allra värst drabbade är kvinnor. Över 36 procent av alla ensamstående mammor riskerar fattigdom.

En rejäl höjning av underhållsstödet hade inte bara hjälpt alla ensamstående föräldrar som får detta stöd. Undersökningar visar nämligen att nivån på underhållsstödet i många fall sätter normen för hur mycket som anses vara ett rimligt underhållsbidrag, i de fall där föräldrarna kommer överens utanför domstolen.

Det är sedan tidigare känt att regeringens högerpolitik drabbar kvinnor särskilt hårt. Deras vägran att höja underhållsstödet är ytterligare ett bevis för detta.
[[nid: view_mode=inlinenode]]