Hoppa till huvudinnehåll
Av

Aktivister anmäler vården i Trelleborg

– Det är en rutten människosyn som lyser igenom, säger Dennis Andersson, aktivist i gruppen Rädda vårt sjukhus i Trelleborg som har gjort en JO-anmälan om den undermåliga palliativa vården i kommunen.

Torsdagen den 8 december skickade gruppen Rädda vårt sjukhus in en JO-anmälan om att det saknas palliativa slutenvårds-platser i Trelleborg sedan förra året. Platser fattas också i Malmö.

Även innan nerdragningar låg antalet sängplatser på en alldeles för låg nivå, enligt Region Skånes egen utredning. Detta gör att patienter och anhöriga som behöver palliativ vård, vård i livets slutskeende, inte får den vård de har rätt till.

Proletärens läsare har tidigare kunnat ta del av
de stora protester som ägt rum i Trelleborg för de palliativa slutenvårdsplatserna. Tidigare i år lämnades 11.000 namnunderskrifter över till socialdemokraternas Maria Nyman-Stjärnskog som lovade att snarast öppna avdelningen.

Samtliga partier representerade i Kryh, som är ansvarig för den palliativa vården, sade sig vara för ett öppnande. Så i den politiska ledningen i regionen fanns det konsensus i frågan. Men efter det, har det varit ett enda långt förhalande. Gruppen Rädda vårt sjukhus har bevakat frågan och kunnat se att annonsering av tjänster dröjt. Det finns inte heller något startdatum för anställningar eller för avdelningens öppnande.

– Maken till oseriöst anställningsförfarande har jag aldrig sett, säger Dennis Andersson, aktiv i Rädda vårt sjukhus. Jag ville nästan spy när jag förra veckan hörde hur ansvariga S-politikern Nyman-Stjärnskog skyller det hela på att det inte finns några kompetenta sökande. Sanningen är att det inte finns någon kompetent ledning.

Gruppen har med brev, samtal och insändare försökt påverka och hjälpa ledningen att få avdelningen öppnad, men utan resultat. Därför gjordes det för två veckor sedan en anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) men de svarade att de i nuläget inte skulle granska ”avsaknaden” av palliativ vård. Rädda vårt sjukhus fann ingen annan råd än att göra en JO-anmälan. På mötena, som hålls på biblioteket på tisdagar, är stämningen arg och undrande över varför inte huvuden rullar.

– Hade detta varit för 15 år sedan hade både den politiska ledningen och verksamhets-chefen tvingats avgå, säger Krister Rehn från Rädda vårt sjukhus. Hedern och förtroendet hade varit förbrukat. Idag verkar inget vara på allvar och cheferna leker affär och sysslar med upphandlingar istället för att se till verksamhetens bästa. Fruktansvärt.

– I Region Skåne växer den administrativa personalen, de som inte gör något, medan den produktiva personalen tvingas göra mer och mer och bränner ut sig själv.

Det är många som vill se Maria Nyman-Stjärnskog avgå efter sitt utspel om att det inte är några problem inom den palliativa vården eftersom det inte kommit in några klagomål.

– Antingen är man helt känslokall eller så vill man inte förstå det självklara, säger Dennis Andersson. Den patientgrupp som borde vara sämst på att skriva anmälningar är de döda och de anhöriga till de avlidna borde också vara den grupp som är mest psykiskt svag.

– Det är en rutten människosyn som lyser igenom.

Hur det går med JO-anmälan får tiden utvisa men att agerandet från sjukhusgruppen är bra och viktigt råder det inget tvivel om.

Problemen hopar sig i vården. Nu ligger palliativa patienter och lider på akutavdelningar eller på kommunens korttidsboende. Där varken resurser eller utbildning finns för att ta hand om patienter och anhöriga.

Trelleborgs kommun borde agera mycket tydligare för sina invånare. För en anhörig som tvingas uppleva en anhörigs bortgång kan rätt hjälp betyda mycket. De flesta behöver hjälp med att få ett avslut och gå vidare.

En väl fungerade palliativ vård är medmänsklig och förebygger mängder av sjukskrivningar och lidande.

Kampen för en bra och lika vård för alla i Trelleborg fortsätter.
Proletären, Trelleborg
Fakta

Aktivister anmäler vården i Trelleborg

[[nid: view_mode=inlinenode]]