Hoppa till huvudinnehåll
Av
artur.szandrowski@proletaren.se

Alliansen och Miljöpartiet lägger ner vårdcentraler

Härom veckan klubbade den borgerliga ledningen i Västra Götalandsregionen tillsammans med Miljöpartiet beslutet att stänga fem offentligägda vårdcentraler i regionen. Dessa anses inte vara ”tillräckligt lönsamma”. Vårdcentralerna som ligger i Brastad, Åmål, Skara, Viskafors och Åby i Mölndal drivs alla i Närhälsans regi.

En bidragande orsak till vårdcentralernas ansträngda ekonomi är bristen på allmänläkare inom den offentliga sjukvården.

Många läkare söker sig till privata kliniker och de offentligägda vårdcentralerna tvingas i allt större utsträckning ta in hyrläkare för att täcka behoven, något som är oerhört betungande för ekonomin.

Vårdvalet har också inneburit att privata vårdalternativ i hög grad har sugit åt sig lättbehandlade patienter och därmed minskat antalet listade patienter på de offentlig-ägda.

I borgerlig media framställer Johnny Magnusson (M), före detta officer numera ordförande i regionstyrelsen och privatiseringsivrare av rang, beslutet som en objektiv nödvändighet. Regionsstyrelsen låter också meddela att ytterligare ett trettiotal av Närhälsans 110 vårdcentraler i regionen kan komma att stängas.

Närhälsans vårdcentral i den lilla tätorten Brastad i Lysekils kommun har ett patient-underlag på nästan 2500 personer och täcker en stor del av den åldrande ortbefolkningens vårdbehov.

Ifall den läggs ner kommer alla patienter behöva söka sig till Lysekils redan överbelastade vårdcentral för att motta vård.

Jessica Södergren som är listad på vårdcentralen i Brastad berättar för Proletären att förbindelserna mellan Brastad och Lysekil är långt ifrån de bästa.

­– Det går fler bussar mellan Lysekil och Göteborg än vad det går mellan Lysekil och Brastad.

Cirka 150 personer i orten är knutna till hemsjukvård som förses av Närhälsan Brastad. Dessa kommer nu i mycket större utsträckning än tidigare att behöva nyttja hem- eller färdtjänst.

Jessica Södergren menar att beslut av den här typen har mycket större påverkan för orter som Brastad än vad de i toppen kan förstå.

– Det handlar om närheten till viktig samhällsservice. Det känns som att det ligger en cynisk tanke bakom det här, en slags förhoppning om att folk i mindre utsträckning ska söka vård eftersom det blir så jobbigt att ta sig till en vårdcentral som ligger längre bort.

Kommunistiska Partiet, som sitter i Lysekils kommunfullmäktige, har protesterat skarpt och det har även bildats mindre opinionsgrupper som försökt driva frågan.

– Men det är svårt att fajtas mot regionen, säger Jessica Södergren.