Hoppa till huvudinnehåll
Av
august.eliasson@proletaren.se

”Färre behöriga lärare och sämre villkor”

Behovet av lärare inom Svenska för invandrare, SFI, ökar kraftigt när allt fler flyktingar kommer till Sverige. Den Wallenbergägda friskolekoncernen Academedia vill nu slopa behörighetskraven för SFI-lärare. En av de som reagerat på förslaget är Karin Sandwall, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk och tidigare SFI-lärare.

LÄS ÄVEN: Ökad vinstjakt inom SFI

– Academedia säger att de vill hjälpa till när det kommer många flyktingar till Sverige. Men man behöver vara medveten om att detta är ett företag som ägs av ett riskkapitalbolag som ska introduceras på börsen och som troligen ser ett läge att expandera, säger Karin Sandwall.

I oktober föreslog Academedia i en debattartikel i Svenska Dagbladet att behörighetskraven på SFI-lärare skulle avskaffas. I en replik ifrågasätter Karin Sandwall och två kollegor på Nationellt centrum för svenska som andraspråk att Academedia får förtroendet att anordna SFI-utbildning.

• Vilka problem ser du med vinstdrivande enskilda aktörer inom SFI-utbildningen?

– Det vi kan se genom Skolverkets statistik är att de enskilda anordnarna har en mindre andel behöriga lärare, säger Karin Sandwall och påpekar att en relevant utbildning inte är en garanti för hög kvalitet, men ändå ett självklart kvalitetskriterium i de flesta av samhällets verksamheter.

– Min erfarenhet är att de lärare som arbetar hos enskilda anordnare har sämre anställningsvillkor, till exempel mindre tid att förbereda lektioner. I en verksamhet som SFI med en mycket heterogen målgrupp är det viktigt.

Att enskilda aktörer anställer en större andel obehöriga lärare tror Karin Sandwall beror på flera saker, som bristen på behöriga SFI-lärare.

– Men antagligen också för att det kan vara billigare, lägger hon till.

Karin Sandwall menar att kommunerna ska kräva behöriga lärare i upphandlingarna. För även om det råder lärarbrist finns inga hinder för att aktörer anställer obehöriga lärare upp till ett år och stödjer deras vidareutbildning mot en behörighet under anställningstiden.

– I en seriös och långsiktig verksamhet så borde det ju ligga i arbetsgivarens intresse.

Karin Sandwall har studerat upphandlingssystemet och anbudsförfarandet i Göteborgs kommun där 80 procent av SFI-utbildningen var upphandlad. Hon kunde se att flera lärare inte öppet vågade kritisera upphandlingen eller erkänna att man inte uppfyllde de utfästelser företaget gjort i rädsla för att arbetsgivaren inte skulle vinna nästa upphandling. Konkurrensen bidrog också till att samarbetet mellan lärare på olika företag fungerade dåligt.

Hon påpekar dock att problemen inte enbart går att härleda till enskilda vinstdrivande aktörer, och att det finns många lärare i sådana företag som gör ett bra jobb.

– Men den upphandlande kommunen bör förstås alltid vara medveten om aktörers eventuella bakomliggande intressen och noga överväga om de inverkar på likvärdighet och kvalitet i utbildningen.