Hoppa till huvudinnehåll
Av

Fler unga än någonsin utan eget boende

Bostadsbristen i Sverige är ett känt faktum som drabbar många, men läget är kanske värst för unga vuxna. Bostadsbristen bland unga har ökat med 18 procent de senaste två åren. Det framgår av rapporten ”Unga vuxnas boende 2015” från Hyresgästföreningen.

Rapporten visar att det är ett stort gap mellan hur unga vuxna bor och hur de vill bo. 142.000 unga vuxna bor för närvarande ofrivilligt hemma hos sina föräldrar och så många som 353.000 unga vuxna skulle vilja ha en egen bostad, men saknar det i dag.

Bara 49 procent av Sveriges unga vuxna bor i egen bostad, det vill säga en bostadsrätt, eget hus eller hyresrätt med förstahandskontrakt. Det är den lägst uppmätta andelen någonsin, enligt rapporten.

En femtedel av alla unga vuxna bor kvar hos sina föräldrar. År 1997 var den motsvarande andelen 15 procent. 84 procent av de som idag bor hos sina föräldrar skulle ”absolut” eller ”kanske” vilja flytta hemifrån det närmaste året.

– Det är inte rimligt att 353.000 unga som vill ha ett eget boende saknar det. Det måste byggas mycket mer och framför allt hyresrätter med rimliga hyror, säger Jonas Hagetoft, rapportförfattare och utredare på Hyresgästföreningen.

Tre av tio unga vuxna som flyttat hemifrån kan inte i bo egen bostad utan delar boende med kompisar, hyr ett rum, bor i andra hand, hos en anhörig eller i studentbostad. Det är fler än vid tidigare mätning.

Rapporten visar också att 20 procent av de unga vuxna som har barn saknar eget boende.

Förutom bristen på lägenheter är också ekonomin ett stort problem. Hela 36 procent av de unga vuxna som flyttat hemifrån har mindre än 5500 kronor kvar varje månad när boendet är betalt. Det är under Konsumentverkets beräkning på hur mycket vuxna upp till 30 års ålder behöver för att klara sig under en månad.

Bostadsbristen för unga vuxna är värst i landets storstadsregioner och högskoleorterna, enligt rapporten. Men även Visby, Kalmar, Jönköping, Växjö och Karlskrona har stora problem.

Situationen för unga vuxna illustrerar hur den svenska bostadspolitiken fullständigt har havererat. Det byggs på tok för lite och inte i förhållande till de behov som finns.

För att tillgodose behovet av bostäder krävs en social bostadspolitik, där stat och kommun tar ansvar för att bygga bort bostadsbristen. Marknadsstyrt byggande löser inte bostadsbristen, varken för ungdomar eller vuxna.
Fakta

Fler unga än någonsin utan eget boende

Ur rapporten Unga vuxnas boende 2015
  • 142.000 unga vuxna (20–27 år) bor för närvarande ofrivilligt hemma hos sina föräldrar och så många som 353.000 unga vuxna skulle vilja ha en egen bostad, men saknar det i dag. Det är fler än samtliga invånare i Uppsala län.
  • Färre än hälften av de unga vuxna bor i egen bostad. Andelen som bor i egen bostad uppgår 2015 till 49 procent. Det är den lägst uppmätta andelen någonsin och kan jämföras med 62 procent 1997.
  • Andelen som bor i hyresrätt minskar. 2015 bor 27 procent i hyresrätt. Motsvarande andel 1997 var 39 procent. Utvecklingen har stadigt gått åt samma håll med en minskning på någon eller ett par procentenheter varje år.
  • Tre av tio bor i osäkra upplåtelseformer, det vill säga bor hos anhöriga eller kompisar, i studentbostad, med andrahandskontrakt, i hyrda rum eller på annat sätt. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan 1997. Det betyder att 310.300 unga vuxna bor utan besittningsskydd.
  • För att fylla behovet hos de 353.000 unga vuxna som saknar och efterfrågar egen bostad skulle det behövas 91.000 hyresrätter, 56.400 bostadsrätter och 73.700 egna hus. Totalt sett innebär det 221.000 bostäder.
  • Det är brist på bostäder i 156 av landets 290 kommuner. Bristen på bostäder är störst i storstadsregionerna och på högskoleorterna. För ungdomar är läget ännu värre, 180 kommuner uppger att de har underskott på bostäder för ungdomar.