Hoppa till huvudinnehåll
Av
artur.szandrowski@proletaren.se

Hyresgäster i kamp för nollalternativ

– Vi, precis som våra grannar, upplever att vi redan betalat för en skälig upprustning av vårt hus, säger Axel Lyckberg som tillsammans med sambon Ellen Lind och andra hyresgäster på Beväringsgatan i Göteborg tar kamp för ett nollalternativ vid renovering.

Hyreshuset på Beväringsgatan i Göteborg är ett av stadens största. Ett miljonprogramshus före miljonprogrammet, från när staden började expandera i nordostlig riktning i slutet på 1950-talet.

Det är ett område i förändring. Gentrifieringsprocessen som började i Gamlestaden har fortsatt bort mot Kviberg – huset är omgivet av andra boendeformer och nya dyra hyresrätter.

Lägenheterna i huset förvaltas av det kommunala bostadsbolaget Bostads AB Poseidon. Det har inte skett några stambyten eller större renoveringar sedan huset byggdes 1959.

För ett och ett halvt år sedan fick hyresgästerna på Beväringsgatan veta att Poseidon planerade omfattande renoveringar. Hur omfattande och hur dyra dessa skulle bli fick de dock inte veta.

Poseidons historik av kraftiga hyreshöjningar i samband med renoveringar sträcker sig tillbaka till 1990-talet. Hyresgästerna har ofta tagit kamp mot dessa, som på Näverlursgatan i Västra Frölunda för fyra år sedan, där omfattande renoveringar skulle innebära hyreshöjningar på cirka 45 procent.

Som ett led i det samarbetsavtal Poseidon tecknat med Hyresgästföreningen gick de under en informationsträff i våras ut med ett område i Munkebäck som referensexempel. Renoveringarna där hade lett till hyreshöjningar på 500-900 kronor i månaden.

Poseidon ville ”erbjuda” hyresgästerna på Beväringsgatan tre olika nivåer med ökat innehåll och ökad kostnad för varje nivå. Hyreshöjningar i nivå med dem i Munkebäck skulle troligtvis bli de lägsta.

I samband med Poseidons informationsträff bildades en samrådsgrupp som skulle föra hyresgästernas talan. De fick egentligen bara tycka till om innehållet i renoveringarna, inte om kostnadsfrågan.

– Vi får intryck av att Poseidon inte är intresserade av att skapa mer snack kring upprustningen än absolut nödvändigt, säger Axel Lyckberg, som tillsammans med sin sambo Ellen Lind är några av de drivande i gruppen.

De boende på Beväringsgatan antog enhälligt ett uttalande på ett stormöte i våras. I uttalandet kräver de att Bostads AB Poseidon ska arbeta fram ett nollalternativ som innebär noll kronor i hyrespåslag efter renoveringarna.

De menar att det är det enda sättet för den kommunala hyresjätten att ta ansvar för den ambition de säger sig ha, att alla ska kunna bo kvar. Många av dem som bor på Beväringsgatan har en svår ekonomisk situation och betalar redan idag halva eller mer än halva sin inkomst i hyra.

Under månaderna som samrådsgruppen har pratat med folk har de fått in så många exempel på eftersatt underhåll att de till slut bestämde sig för att lämna en lista till bovärdarna. Ett dörr-knackningsarbete de själva borde ha gjort för att säkra en god boendekvalitet, tycker Axel Lyckberg och Ellen Lind.

– Hade Poseidon haft en ärlig ambition att genomföra upprustningen med ett rakt och tydligt boendeinflytande så hade det varit de som samlat in enkäter, knackat dörr och pratat med grannar och haft öppna hus för att stöta och blöta innehållet i renoveringen. Inte lämnat denna uppgift till oss, en grupp frivilliga grannar som jobbar helt utan några resurser, säger Ellen Lind.

Listan kom i retur med beskedet att fel-anmälningar måste göras på Poseidons webbtjänst eller på telefon på vardagar mellan 07.30-09.00.

I Poseidons stadgar står det att de boende ska ges aktivt inflytande, en paragraf som Axel Lyckberg och Ellen Lind tycker att Poseidon inte verkar bry sig särskilt mycket om.

Ett exempel på slapphäntheten i hyresjättens kommunikation är hur de bara informerar på svenska, trots att det bor väldigt många som inte talar språket i deras hyreshus. Detta går emot kommunens uppdrag att tillgängliggöra all viktig information på flera språk.

Axel Lyckberg och Ellen Lind menar att allmännyttan bara är en allmännytta till namnet, då den numer drivs med affärsmässiga principer. Dess uppdrag är att göra avkastning och konkurrera på samma villkor som privata värdar.

Enligt denna devis ska kostnaderna för en renovering i så stor utsträckning som möjligt läggas på hyresgästerna.

Nu gäller det för samrådsgruppen att få Poseidon att våga se utanför ramarna, för att hitta lösningar på en renovering med nollalternativ. Finns det vilja så finns det möjligheter, vilket bland annat kommunala Bostadsbolaget har visat i sitt projekt med nollalternativsrenovering i Hammarkullen.

– Vi skulle säga att vi i samrådsgruppen har den moraliska rätten på vår sida. Inte bara vi grannar, utan de flesta anser nog att det är dåligt med ett så hårt vinstmaximerande från allmännyttan. Att man tvingar folk att få sina badrum kaklade för att kunna höja hyran och sen skickar dem till en billigare lägenhet när de inte klarar att betala den, säger Axel Lyckberg.

– Det försöker vi utnyttja genom att komma ut i media och spegla våra krav och vår kamp. På så sätt hoppas vi skapa opinion och sätta press. Efter oss kommer större delen av nordöstra Göteborg behöva stambytas, vi är porten till miljonprogramshusen. Vi kämpar för oss själva, men också för de många som kommer hamna i en liknande situation. Vi måste återfå en allmännyttig allmännytta.

”De utnyttjar bostadsbristen till att inte göra mer än nödvändigt”Axel Lyckberg och Ellen Lind flyttade till Beväringsgatan för två och ett halvt år sedan efter att ha bott i en annan Poseidonlägenhet tillsammans med några vänner.

– När våra vänner flyttade ut blev den lägenheten lite för kostsam för oss och då fick vi till ett byte som gjorde att vi hamnade här på Beväringsgatan, säger Axel Lyckberg.

De beskriver Poseidon som ”varken bäst eller sämst i klassen när det kommer till hyresvärdar”, men upplever att Poseidon utnyttjar den stora bostadsbristen till att inte göra mer än nödvändigt.

– Alla grannar vi har kommit i kontakt med genom samrådsgruppen anser att de genom sina hyresinbetalningar och höjningar från år till år redan har betalt för denna helt nödvändiga stamrenovering och upprustning som ska genomföras, säger Ellen Lind.

”Vi har nollalternativet som krav”Mirja H Lappalainen flyttade till Beväringsgatan för tre år sedan men har haft Poseidon som hyresvärd längre än så.

– Tidigare hade jag absolut ingenting emot dem, det som skulle funka funkade. Men nu när vi är inne i den här processen undrar jag vad i hela fridens namn det är som händer.

Hon beskriver deras bemötande som ”direkt hyresgästfientligt”.

– Man får hålla på att bråka om saker och ting som borde vara självklara. Och vi vet ju inte alls hur de har tänkt sig att göra med de stundande hyreshöjningarna.

– Vi har ju nollalternativet som ett krav. Sen får väl den som vill ha guldkranar i badrummet eller vad det nu kan vara betala för det själv.

Mirja H Lappalainen bekräftar att underhållet i huset är kraftigt eftersatt, det har hon själv kommit fram till efter att ha tagit del av Poseidons besiktningsprotokoll. Poseidon har egentligen slutat att lämna ut protokoll med årtal och datum men hon fick ut dem redan förra året.

– Och där kan man se… toalettstolen är från 1959, liksom målning av golv och väggar på balkongen, de slitna golven i lägenheten är från 1985 och parketten har inte gjorts något åt sedan 1977…

”De driver en girig kapitalistisk linje”RasJhoe Banshe hör till dem som bott längst på Beväringsgatan, hela 38 år. Det var självklart för honom att gå med i samrådsgruppen.

– Jag har alltid kritiserat Poseidon öppet, det är tack vare oss de har ett jobb. Det är inte mycket begärt av dem att behandla oss rättvist, med människovärde.

Poseidon fick se listan på hyresgäster som skulle vara med i samrådsgruppen och ville stryka några av namnen. De påstod att de var för många i gruppen, men det var uppenbart för alla att de ville stryka hyresgäster som de uppfattade som ”besvärliga”.
RasJhoe Banshe var en av dem.

Han visar några av de många brev han skrivit till Poseidon genom åren. Han och många andra som stått upp för sig själva och sina grannar har mötts med dolda repressalier, ryktesspridning och försummelse av service.

– De har ett förtroendeuppdrag men driver en självisk, girig kapitalistisk linje.

”Hur mycket pengar har de inte tjänat på det här huset?”


Tommy Johansson har bott på Beväringsgatan i fem år men haft Poseidon som hyresvärd mycket längre än så. Han blev tvungen att flytta från en av deras fastigheter på Hisingen för tolv år sedan när de omvandlade hyreslägenheterna till studentbostäder.

På grund av lyxrenoveringar blev han tvungen att flytta även från nästa lägenhet.

– Det blev för dyrt för mig att bo kvar. Då fick jag lägenhet här istället… och nu kan det vara dags igen. Man är ju pensionär och har inte hur tjock plånbok som helst.

Han upplever att Poseidon varit mycket dåliga på att informera om eventuella hyreshöjningar i samband med de stundande renoveringarna.

– De har nonchalerat oss. Men det måste bli ett nollalternativ. Hur mycket pengar har de inte tjänat på det här huset?