Hoppa till huvudinnehåll
Av
august.eliasson@proletaren.se

Ökad vinstjakt inom SFI

Utbildning i Svenska för Invandrare, SFI, är den senaste kassakon för välfärdskapitalisterna. För att maximera vinsterna pressas lärarnas villkor och undervisningens kvalitet.

LÄS ÄVEN: ”Färre behöriga lärare och sämre villkor”

Riskkapitalister och skattesmitare fortsätter att utnyttja flyktingkrisen. Den senaste guldgruvan för riskkapitalisterna inom välfärdssektorn är SFI, Svenska för invandrare.

Friskolekoncernen Academedia, som ägs av den ökända finansfamiljen Wallenbergs riskkapitalbolag EQT, har mer än dubblerat sin omsättning inom SFI, till 270 miljoner kronor förra året. Och bolaget ser fortsatt goda år framför sig.

– Vi tror att vår integrationsverksamhet kommer att dubbleras på några års sikt, säger Academedias vd Marcus Strömberg till Dagens Industri som skriver om bolagets lönsamma affärer.

Enligt Marcus Strömberg är vinstmarginalen, det vill säga hur mycket vinst företaget kan få ut per satsad krona, 10 procent. Det är en bra bit över vinstmarginalen på Academedias övriga skolverksamhet.

Privata utbildningsbolag som Academedia tjänar pengar genom att låta staten betala för eleverna och samtidigt minimera sina egna kostnader. Genom att hålla nere lärares löner, antalet lärare, skolmaterial, lokalkostnader och liknande höjer de vinsterna.

Redan 2012 rapporterade tidningen Skolvärlden att lärare inom Academedia inte vågar protestera mot dåliga arbetsvillkor och hög belastning. Den låga lärartätheten uppmärksammades även 2014 av Aftonbladet.

När Academedia i oktober förselog slopad behörighetskrav för lärare inom SFI kritiserades de av företrädare för Nationellt centrum för studier i svenska som andraspråk, för att sätta vinster före undervisningens kvalitet.

Academedia är det största, men inte enda, privata bolaget inom SFI-utbildningar. En tredjedel av SFI-utbildningarna läggs idag ut på enskilda aktörer, varav många är vinstdrivande.

Många riskkapitalbolag gömmer undan vinster för att undvika skatt och det är svårt att hitta några exakta vinstresultat för Academedias SFI-verksamhet. Men hela koncernen gick förra året med närmare en halv miljard i vinst, 432 miljoner kronor.

När Academedia för 2013 redovisade en vinst på 380 miljoner kronor hävdade de att allt återinvesterades i verksamheten. I själva verket plockades 333 miljoner kronor ut genom att skicka vidare vinsten till så kallade holdingbolag kvittera ut dem mot ränteutgifter, rapporterade Aftonbladet i april 2014.

Därmed kunde Academedia också undvika att betala skatt på sina vinster, som istället i slutändan hamnade i skatteparadiset Gurnsey, där skatteflyktingarna i EQT har sitt säte.