Hoppa till huvudinnehåll
Av
marcus.jonsson@proletaren.se

Stena höjer hyran i smyg på Pennygången

De boende på Pennygången i Göteborg har framgångsrikt kämpat mot hyresvärden Stenas försök att kraftigt höja hyrorna i samband med renoveringar. Nu försöker Stena genomföra hyreshöjningarna i smyg genom att helrenovera tomma lägenheter till vad de kallar för pluslägenheter.

I mer än två år kämpade nätverket Pennygångens framtid mot Stena fastigheters planerade hyreshöjningar på 60 procent. Fastighetsbolaget ville chockhöja hyrorna i samband med helrenoveringar av det slitna lägenhetsbeståndet.

Att många inte skulle kunna bo kvar med de nya hyrorna var en del av planen, så kallad ”renovräkning”. Stena har inget emot att byta ut hyresgäster med låga inkomster mot en betalningsstarkare variant.

Men fastighetsbolagets plan stötte på oväntat hårt motstånd. De boendes enighet och envisa krav på att alla skulle kunna bo kvar ledde till att Stena backade. Istället för 60-procentiga höjningar kom bolaget överens med hyresgästerna om en variant med badrumsrenovering i alla lägenheter till en 14-procentig hyreshöjning, och möjlighet till tillval som ny köks-fläkt och kyl och frys.

Nu har Stena ändå börjat helrenovera en handfull tomma fyra-rumslägenheter som haft en hyra på 6200 kronor men som kommer att ligga på 9900 kronor efter renoveringen, en höjning på 35 procent.

Mattias Axelsson från nätverket Pennygångens framtid säger till Proletären att även om Stena formellt har rätt att göra som de vill med de tomma lägenheterna verkar bolaget inte ha lärt sig något av den tidigare dusten med hyresgästerna.

– Stena väljer återigen att ignorera oss boende. Det rimliga hade varit att de pratar med oss om hur de vill utveckla området.

Mattias Axelsson lyfter det större perspektivet, där frågan på sikt handlar om vem som ska ha råd att bo i en lägenhet på Pennygången och även i andra delar av det redan segregerade Göteborg.

– Det är ett strukturellt problem och vi talar inte bara för oss som bor här på Pennygången. Var i Göteborg ska de med låga inkomster kunna bo?

Genom ett öppet brev i Göteborgs-Posten har nätverket bjudit in Stena till ett möte på Pennygången för att få svar på sina frågor. Stena har tackat nej och istället hänvisat hyresgästerna till ett öppet hus de har i maj.

Mattias Axelsson berättar att nätverket ska samlas för att diskutera om de ska gå dit och hur de i så fall ska agera. Han framhåller att mötet med Stena borde ske på Pennygången, på de boendes villkor.

Mattias Axelsson påpekar också att de nödvändiga renoveringarna borde betalas ur fastighetsägarnas vinster som hyresbetalningarna genererat genom åren.

– Jag tror att Stena sonderar terrängen. De prövar först att helrenovera några lägenheter till kraftiga hyreshöjningar. Får de dem uthyrda, vilket de kommer att få med den bostadsbrist som råder i Göteborg, så fortsätter de.

– Pluspaketet är problematiskt utifrån ett samhällsperspektiv. Stena kommer inte att återställa hyrorna och på sikt kommer det leda till höjda hyror i alla lägenheterna och en gentrifiering av Pennygången, avslutar Mattias Axelsson.
Fakta

Stena höjer hyran i smyg på Pennygången