Hoppa till huvudinnehåll
Av

”Deltid eller uppsagd” – Kommunen ställde ultimatum

– Jag blir så förbannad, säger undersköterskan Ulrica Nicklasson och det går inte att ta miste på ilskan i rösten. Hon är en av dem som ställdes inför Uddevalla kommuns ultimatum: Jobba 75 procent eller bli uppsagd.Ulrica Nicklasson arbetar på en demensavdelning på Österängens äldreboende i Uddevalla. Det var två dagar före julafton som kommunen ställde henne och 70 av hennes kollegor inför ett ultimatum. Om de inte accepterade att gå ned till 75 procents tjänst skulle de sägas upp.

– Jag kan inte gå ned i tjänst så jag vägrade. Min man är arbetslös och vi har en familj att försörja, säger Ulrica Nicklasson när vi möts i Österängens café som ligger i äldreboendets undervåning.

Ulrica Nicklasson berättar att ovissheten började sprida sig på Österängen redan under hösten. Det ryktades om att nedskärningar och varsel var på gång, men ingen visste någonting säkert.

Inga chefer plats
Vid den tiden var Ulrica Nicklasson i Norge under sin föräldraledighet. Hon kontaktade sin chef flera gånger för att få veta vilken tid hon skulle infinna sig när hon kom tillbaka till arbetet igen 1 januari. Men trots telefonsamtal och personliga besök fick hon inget besked.

– Min chef sade bara: ”Jag behöver inte presentera något schema förrän två veckor innan du ska börja”.

Det förblev tyst från ledningens sida till 22 december – två dagar innan julafton.

Dagen innan, den 21 december, hade beslutet fattats. Ett 70-tal heltidsarbetare på Österängens äldreboende skulle tvingas att gå ned i arbetstid. I ett brev till de anställda klargjordes det att valet stod mellan att jobba 75 procent eller att inte jobba alls.

Senast 28 december skulle personalen svara.

– Det var så utstuderat, de hade verkligen valt tidpunkt för det här. Inga chefer fanns på plats. Trots att de är otroligt restriktiva med att bevilja ledighet i vården var alla chefer på semester. Facket var inte heller på plats, så det fanns ingen att bolla med. Att få välja mellan 75 procent eller arbetslöshet mitt i julhelgen är ingen höjdare…

Heltidslön behövs
Därför är det kanske inte så konstigt att de flesta till slut accepterade att gå ned i tjänst. Ulrica Nicklasson berättar att många agerade i rädsla och panik. Men själv vägrade hon att gå med på kommunens krav.

– Jag klarar mig inte på deltid. Min man har varit arbetslös i ett år. Han körde lastbil för ett företag som transporterade material till Saab. När Saab lade ned eftermiddagsskiftet varslades han. Vi har barn, så min heltidslön behövs.

För en anställd på Österängen innebär den minskade tjänstgöringstiden en förlust på runt 5000 kronor i månaden. Ulrica Nicklasson svarade därför kommunen att hon tackar ja till fortsatt anställning, men nej till sänkt tjänstgöring.

Det är ett beslut hon står fast vid, så nu är hon varslad. Papperna med den formella uppsägningen kom för någon vecka sedan.
I dag förbereder sig Ulrica Nicklasson för att leta jobb någon annanstans, kanske i Norge. Samtidigt driver Kommunal hennes fall vidare. Facket varslades aldrig om uppsägningen, så kommunen har brutit mot arbetsrättslagstiftningen.

– Det är fördjävligt att en kommunal arbetsgivare beter sig så här. Om Uddevalla vinner den rättsliga striden är risken stor att fler kommuner gör likadant. Därför vill jag driva mitt fall vidare, säger Ulrica Nicklasson.

Men striden handlar inte bara om brott mot arbetsrätten. I botten ligger också frågan om rätten till heltidsjobb. Idag arbetar runt 65000 kommunalare ofrivilligt deltid. Många av dem jobbar i vården, och en stor majoritet är kvinnor.

– I huvudsak är det kvinnliga anställda inom vården. Även kvinnor ska kunna leva på sin lön, säger Ulrica Nicklasson och konstaterar:

– Arbetet vi utför är otroligt viktigt, lika viktigt som tillverkningsindustrin. Det är bara det att resultatet av det vi gör inte kan mätas lika enkelt.

Ger livskvalitét
Det är inte heller bara personalen som drabbas av politikernas spariver. De anställda på Österängens äldreboende ger både vård, och ökad livskvalitet åt de boende.

Uddevalla kommuns angrepp mot de anställda är en del i ett större sparpaket som försämrar kvalitén i vården. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska socialnämnden skära ned med 30 miljoner kronor, vilket motsvarar runt 60 tjänster, under 2010. Ulrica Nicklasson berättar att de redan nu är underbemannade på Österängen. Exempelvis har de skurit ned på personalen i daglig verksamhet och på ekonomibiträdena och fler neddragningar planeras.

– De gamla som kommer hit för att spendera sina sista år har byggt det här samhället en gång. De förtjänar bättre, säger Ulrica Nicklasson.

Hennes engagemang för arbetet verkar inte ha svalnat, trots turbulensen den senaste tiden. När hon får frågan om hur hon ser på framtiden tvekar hon inte.

– Jag vill fortsätta i äldrevården. Det är ett otroligt givande jobb. Men jag ställer inte upp under de här premisserna. Jag strävar uppåt: För rätt till heltid.

LISA ENGSTRÖM
Proletären nr 4, 2010
”Vi fortsätter kampen för heltid”
• För två år sedan tog Uddevalla kommun beslut om en satsning på heltidstjänster med målet att alla som vill ska jobba heltid år 2013.

Januari 2009 infördes ett system med årsarbetstid i kommunen. Det innebär att personalen har 75 procent schemalagd tid, och de resterande 25 procenten är flytande tid som personalen får ”jaga”. Den som inte lyckas jaga ihop tillräckligt många timmar för att fylla 100 procent får avdrag på lönen när timmarna räknas ihop i slutet av året.

Till en början verkade systemet med årsarbetstid fungera, men när nedskärningarna tog fart ställde det till stora bekymmer för anställda som fick det svårt att få ihop tillräckligt många timmar.

När detta kom till Kommunals kännedom sade facket upp avtalet om årsarbetstid. I samma veva sade Kommunal också upp avtalet om flytande arbetstid. Dessa avtal ska nu omförhandlas.

Den borgerliga alliansen som har majoritet i Uddevalla hävdar att detta ligger bakom det ultimatum personal på Österängens äldreboende ställdes inför. Den bortförklaringen köper inte Kommunal.

– Heltidsprojektet är inte uppsagt bara för att avtalet om årsarbetstid har sagts upp. Det är fullt möjligt att erbjuda alla heltids-tjänster under gällande kollektivavtal, säger Anette Brattberg, ordförande för Kommunal i Uddevalla. Hon förklarar att det till och med finns en klausul i avtalet om årsarbetstid som säger att arbetstagarna ska bli omplacerade till fasta scheman om avtalet upphör.

– Systemet med årsarbetstider blev en hälsorisk för våra medlemmar som ständigt fick oroa sig för att få ihop timmarna. Därför var vi tvungna att säga upp det avtalet, förtydligar hon.

Uddevalla kommuns agerande har lett till att Kommunal har begärt tvisteförhandlingar. Förhandlingarna gäller både ogiltigförklaring av uppsägningen av Ulrica Nicklasson och en ogiltigförklaring av omregleringen som ledde till att ett 70-tal undersköterskor tvingades gå ned i arbetstid. Kommunen har bland annat begått kollek-tivavtalsbrott, kringgått Las och brutit mot MBL, förklarar Anette Brattberg.

– Vi kommer att fortsätta kämpa för rätten till heltid och rätten att kunna vara självförsörjande, säger hon.