Hoppa till huvudinnehåll
Av

”Sänk strålningen från mobiler"

Sänk strålningen från mobiltelefoner. Det kräver svenska forskare efter en analys av 2000 vetenskapliga studier som bekräftar kopplingen mellan mobilanvändandet och cancer.
– Vi forskare talar inte om bevis i sådana här sammanhang utan mer om sannolikheter. Men efter tio år med regelbunden mobiltelefonanvändning ser vi en fördubblad risk för hjärntumörer, säger docent Kjell Hansson Mild till Proletären.

I höstas presenterades nya rön i samband med mobilanvändandet av the Bioinitiative Working Group, vilket består av en grupp oberoende forskare, vetenskapsmän och experter inom folkhälsopolitik från hela världen, varav tre från Sverige.

Svenska deltagare i gruppen är professorn och cancerläkaren Lennart Hardell från Örebro, docent Kjell Hansson Mild från Umeå samt docent Olle Johansson på Institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

För första gången har det gjorts en sammanställning som enbart utgår från folkhälsoaspekten i samband med mobiltelefonanvändandet, utan hänsyn till telekomindustrin eller politiska överväganden. Forskarna har analyserat  över 2000 vetenskapliga studier om hur elektromagnetiska fält påverkar människors hälsa.

Deras slutsats är att gränsvärdena på mobiltelefoner och trådlösa telefoner är för höga och måste sänkas för folkhälsans skull, eftersom det är stor risk att få hjärntumörer och tumörer på hörselnerven vid långvarit bruk av dessa telefoner.

– Under kort tid finns det ingen risk med mobiltelefoner. Men använder man mobilen en timma om dagen i mer än tio år finns det en kraftigt förhöjd risk för hjärntumörer vid mobiltelefonanvändning, säger Kjell Hansson Mild.

– Det krävs alltså 10 års exponering för att det ska bli skadligt att använda mobilen. Men det är inget konstigt med så pass lång latens, ta rökning, hur lång tid har du där innan cancer utvecklas, eller asbests och så vidare.

Har blivit bättre
• Jämför ni mobilanvändandet med rökningen?
– Nej, det gör vi inte. Men det jag kan säga är att rökning innebär en fördubblad risk gentemot att använda mobiltelefon.

• Men det är väl ganska rimligt att tro att många numera använder mobiltelefonen och trådlösa telefoner mer än en timme per dag?
– O, ja! Ta exempelvis det faktum att många kontorsbyggnader i dag byggs utan fast telefonanslutning. Där finns nu bara tillgång till mobil eller trådlös telefonsystem.   

• Kan man med en sådan utveckling säga att era forskningsresultat endast är toppen på ett isberg?
– Ja, visst kan det vara så. Men det kan också vara på det viset att vi är på väg mot en topp och att problemen sedan kommer att avta i och med att de gamla mobiltelefoner använde en högre uteffekt än vad dagens mobiler kör med.

– Det har ju blivit bättre. Gamla NMT 900 hade exempelvis 1 watt i uteffekt, medan dagens 3G-mobiltelefoner hamnar en bit under 1 milliwatt. Uteffekten på mobiltelefonerna har alltså minskat tusen gånger på något årtionden. Så visst går det framåt.

– Men än finns det kvar gammaldags teknik som inte är bra, exempelvis att GSM-nätet alltid måste börja på högsta uteffekten innan det trappar ner. Sedan har vi problemet med de så kallade DECT-telefoner, de trådlösa hem telefonerna som inte har någon reglernivå.

Trådlösa telefoner
Kjell Hansson Mild nämner att dagens mobiltelefoner reglerar sin uteffekt efter hur nära basstationen man är. Den använder inte mer effekt än vad den behöver, medan däremot DECT-telefoner använder enklaste tänkbara tekniken. De har inga som helst reglerfunktioner och går alltid på den högsta möjliga uteffekten. Det är som en T-ford i sammanhanget, menar han.

• Det är alltså farligare att använda DECT-telefonerna än mobiltelefonen?
– Jag uttrycker mig inte på det viset, om det är farligt eller ofarligt. Den ger högre exponering och sedan får du väl dra dina egna slutsatser av det.

Den som drabbas av elakartad hjärntumör har som regel bara några år kvar att leva. När det gäller de godartade tumörerna berättar Kjell Hansson Mild den oftast sitter på hörselnerven på det örat där man använder mobilen. Den typen av tumörer går att operera bort men det innebär ofta att man förlorar sin hörsel på örat.

– Vi brukar skämtsamt säga att då har du ju tio år på dig att använda andra örat.

Många oroas i dag över barns mobiltelefonanvände. Enligt Kjell Hansson Mild känner man till alldeles för lite om det och därför står det också högt på all forskningsagenda, bland annat för att ta reda på hur ungdomar använder mobilen.

– Vi har själva undersökt detta bland 2200 skolbarn i ålder 7 till 19 år. Bland 7-åringarna var det 50 procent som har mobil. Men de pratar inte så mycket i mobilen, den är mest en säkerhet och används för att skicka sms.

– Kommer man däremot upp i 14-årsåldern är det 98 procent som har mobil och då börjar taltiden öka markant. Alla har väl någon tonåring och märkt av hur många timmar i telefon det kan bli.

– Min skräckbild är tonåringar som ligger på sängen och pratar i timmar med en kompis i den trådlösa hemtelefonen, säger Kjell Hansson Mild.

• Och om tio femton år, efter år 2020, kan det komma att märkas i ökade tumörer bland 20-åringar?
– Ja, och här är jag bekymrad över att utvecklingen av DECT-telefoner inte kommit längre. De har ingen reglerfunktion trots att du som oftast bara står någon meter från basstationen.

– Man behöver inte ha så stor uteffekt för att prata i den telefonen. Men den kör med samma uteffekt vare sig du är 2 eller 300 meter från basstationen. Modern mobiltelefon känner däremot av hur mycket effekt som behövs för kommunikation.

Handsfree
Det har gjorts tester på hur mycket av telefonens uteffekt som användas för själva kommunikation. Av 70 olika telefoner använder den bästa 50 procent, medan sämsta telefonen bara har kvar 2 procent till kommunikation, resten går bort i användandet så att säga.

– Hälften av telefonerna hade mindre än 12 procent kvar av sin effekten att kommunicera med. Nu vill TCO märka telefonerna så att minst 15 procent av uteffekten ska vara kvar till kommunikation. Men än så länge är det ju ingen tillverkare som gått med på det.

Enligt Kjell Hansson Mild kan man skydda sig mot farlig strålning genom att använda handsfree. Dessvärre går utvecklingen sakta även på den fronten, än i dag finns det bara en enda storlek av hörlurar att välja på. Företag som valt att enbart kommunicera trådlöst ska erbjuda anställda alternativet med att tala i handsfree, menar han.

Konsumentmakt
• Är det inte dags att börja ställa krav på makthavarna, på politikerna och tillverkare. Det finns ju många skadliga ämnen för människan som det finns restriktioner mot i själva användandet?
– Problemet är att vi är med i EU, och då kan det bli ett handelshinder om vi i Sverige inför inskränkningar. Så den vägen är nog svår att gå. Däremot kan regeringen rekommendera tillverkare att börjar leverera bättre telefoner och att allmänheten är försiktiga med användandet.

– Jag tror inte man lagstiftningsvägen kan förbise EU i det här fallet. Jag är inte så bevandrad i maktens korridorer. Därför tror jag mer på konsumenter, att vi alla efterfrågar exempelvis mobiltelefoner och DECT-telefoner med så låg uteffekt som möjligt, säger Kjell Hansson Mild avslutningsvis.

KENT HALDEBO
Proletären 23, 2008