Hoppa till huvudinnehåll
Av
red@proletaren.se

Kommunisterna i kamp för allmännyttan – rödgröna "ligger lågt"

Medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet uppmanat sina medlemmar att ”ligga lågt” om utförsäljningen av lägenheter har Kommunisterna drivit på protesterna.

När det blev känt att Alingsåshem skulle tvingas sälja 1200 lägenheter var vi i Kommunistiska Partiet snabbt ute och organiserade protester.

Vi vände oss till alla invånare i kommunen och uppmanade dem att protestera. Att, som Hyresgästföreningen gjorde, enbart vända sig med brev till de medlemmar som bor hos Alingsåshem, förstår vi inte.

Frågan berör i allra högsta grad även de medlemmar som bor hos privata bostadsbolag. Utan hyrespress från allmännyttan blir ju hyrorna högre och underhållet sämre även för dem.

Alingsås är litet och vi vet att en del personer har försökt hålla oss kommunister utanför protesterna. De är uppenbart rädda för att människor ska se att kommunister både gör något och har väl underbyggda argument.

När en så fundamental mänsklig rättighet som att ha ett hem hotas, börjar människor fundera över hur samhället ser ut och om det finns ett annat sätt att utforma det. Därför har försöken att tysta oss fått motsatt effekt.

Hyresgäster ringer till oss för att prata om sin oro över bristen på demokrati och höjda hyror. Medlemmar i Vänsterpartiet tackar oss, de har försökt få sitt parti att organisera protester men bara mötts med att ”vi ska ligga lågt, vi förhandlar”.

Aktiva i kvinnojouren tackar oss. Bristen på lägenheter gör att kvinnor har mycket svårt att lämna ett förhållande där de utsätts för hot.

Tyvärr har inga andra partier eller ungdomsförbund organiserat några som helst protester. Det råder uppenbart en större samsyn mellan de politiska blocken än vad vi tidigare anat. De rödgröna har både uppmanat till att ”ligga lågt” och kommit med vilseledande information.

Efter att kommunens flerårsstrategi diskuterats står det klart varför det råder en dold samsyn. De båda blocken är överens om att kommunen ska göra miljardinvesteringar i vägar och annan infrastruktur. Lika överens är de om att kommunen måste sälja åtminstone delar av sina bolag för att finansiera detta.

Motståndet bland kommuninvånarna är starkt. Både mot dyra investeringar, som kan innebära nedskärningar i välfärden, och mot att sälja kommunens bolag.

Att dessa två frågor hänger ihop vill uppenbart båda blocken tysta ner. Därför kunde Daniel Filipsson (M), utan protester från de rödgröna, påstå att Alliansen aldrig skrivit att Alingsåshem ska säljas.

Det blir nästan skrattretande när Vänsterpartiet, efter att kampen vunnits, delar ut flygblad om att de är emot ”massutförsäljning av Alingsåshems lägenheter”. En gardering inför framtiden? Lite lagom utförsäljning är tydligen okej!

Ovanligt många åhörare kom till fullmäktigemötet för att lyssna på diskussionen om Alingsåshem och om budgeten. De hade goda skäl att vara oroliga för kommunens framtid innan mötet och ännu större skäl efteråt.

Kommunfullmäktigemötet slutade nämligen med att Alliansens budget vann över de rödgrönas även i år, och återigen med stöd av SD. De rödgröna har nu kastat in handsken och avgått och Alliansen tar över efter årsskiftet.

Vad det innebär för kommuninvånarnas välfärd och Alingsåshems hyresgäster återkommer vi till.
Elsa-Lena Åström